Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W przedsiębiorstwach produkujących dla branży motoryzacyjnej szczególnie ważne jest utrzymanie terminowości dostaw i ich zgodności z wymaganiami klienta. Z drugiej strony istotne jest również uzyskanie jak najwyższej wydajności pracy. Realizacji tych celów sprzyja minimalizacja niezgodności oraz zwi[...]
EN For companies which produce for automotive industry it is very important to produce just in time and fulfill the customer's requirements. On the other hand it is also important to achieve the highest production efficiency level. It can be achieved by reduction of nonconformities and related costs of[...]
2
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przestawiono wyniki badań wpływu wybranych czynników środowiska pracy na jakość procesu ręcznego montażu samochodowych wiązek kablowych. Wykazano, że znaczący wpływ na jakość tego procesu, mierzoną frakcją popełnianych przez pracowników błędów, wywiera monotonia pracy. Badania pokazały ta[...]
EN In this paper results of research, concerning the work environment factors impact on the quality of manual assembly are presented. These research was carried out on the basis of wire harnesses manufacturing process, in which the manual assembly is a dominant work technique. It was proved that the wo[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 137-143
PL Współczesne organizacje (przedsiębiorstwa produkcyjne) cechuje duża różnorodność i złożoność zachodzących w nich procesów. W wielu z nich dominującą rolę odgrywa człowiek. Człowiek jest niedoskonały i popełnia błędy, których ryzyko wystąpienia jest tym większe, im mniej optymalne są warunki pracy.W [...]
EN The feature of today's organizations (manufacturing companies) is huge complex of processes. Most of them are relating human action. Man is imperfect and makes mistakes which are the bigger the less optimal are working conditions. Because of that he is a critical point in each of processes. In this [...]
4
63%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2004 T. 23, z. 2 217-227
PL Niniejszy artykuł dotyczy oceny znaczenia czynnika hałasu w procesie ręcznego montażu. Celem jest pokazanie, w jakim stopniu, w porównaniu z innymi czynnikami, klimat akustyczny hali przemysłowej wpływa na jakość pracy. Zostało to dokonane na podstawie badań przeprowadzonych w przykładowym przedsięb[...]
EN This paper concerns the evaluation of noise factor in the manufacturing process. The aim is to show, how the industrial room acoustic climate, comparing with other factors, influences on the assembler in the manufacturing process. The authors accomplished that on the basis of researches carried out [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last