Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 1 33--36
PL Ze względu na swoje nieliniowe charakterystyki prądu I i napięcia U, elektrownia fotowoltaiczna powinna być wyposażona w algorytm śledzenia maksymalnego punktu wydajności. Pozwala to na uzyskiwanie maksymalnych wartości energii w szerokim spektrum zmieniających się warunków oświetlenia. Obecnie istn[...]
EN Due to the non-linear characteristics of the current I and voltage U, a PV plant should be equipped with a maximum power point tracking algorithm. This allows obtaining the maximum amount of energy in a large range of illumination. Presently there are many algorithms for determining the maximum oper[...]
2
100%
Elektro Info
2018 nr 6 54--58
PL W dwuczęściowym artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wybranych aspektów energetyki wiatrowej. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, aspekty ekonomiczne produkcji energii z farm wiatrowych oraz układy sterowania stosowane w siłowniach wiatrowych. Sformułowano wnioski koń[...]
EN The two-part article presents issues related to selected aspects of wind energy. Prospects for the development of wind energy in Poland, economic aspects of energy production from wind farms and control systems used in wind turbines were described. The final conclusions have been presented.
3
100%
Elektro Info
2018 nr 11 64--69
PL W dwuczęściowym artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wybranych aspektów energetyki wiatrowej. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, aspekty ekonomiczne produkcji energii z farm wiatrowych oraz układy sterowania stosowane w siłowniach wiatrowych. Sformułowano wnioski koń[...]
EN The two-part article presents issues related to selected aspects of wind energy. Prospects for the development of wind energy in Poland, economic aspects of energy production from wind farms and control systems used in wind turbines were described. The final conclusions have been presented.
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2017 Z. 276 49--58
PL Konfiguracja szeregowo-równoległa paneli w Elektrowni Fotowoltaicznej determinowana jest kilkoma względami. Najistotniejsze są wymagania elektryczne dotyczące napięcia i prądu wejściowego falownika sprzęgającego z siecią elektroenergetyczną. Plan rozłożenia paneli w terenie wynika z ukształtowania p[...]
EN Series-parallel configuration of panels Photovoltaic Power Plant is determined in several ways. The most important are the electrical requirements for voltage and input current of the inverter coupling to the energetic grid. The distribution of panels results from the shape surface, cable management[...]
5
100%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości platform bezzałogowych oraz rozwiązań w nich stosowanych, które można wykorzystać w służbach mundurowych. Określono także rodzaje czujników, które są wykorzystywanew platformach bezzałogowych oraz ich przydatność dla różnych służb. Wprowadzenie: Wsp[...]
EN Aim: The purpose of this article is to present the possibilities and solutions of using unmanned vehicles (UV) in uniformed services. The authors presented various solutions used across the world, discussing their potential use depending on their operating environment. Nowadays, designing unmanned v[...]
6
100%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem artykułu jest identyfikacja i przedstawienie najważniejszych zagrożeń związanych z coraz powszechniejszym stosowaniem platform bezzałogowych oraz metod i sposobów ich ograniczenia. Autorzy zaprezentowali zagrożenia mogące wystąpić w środowisku powietrznym, lądowym i wodnym. Dodatkowo prze[...]
EN Aim: The aim of this paper is to identify and present the most important threats related to the increasingly widespread application of unmanned systems, as well as the methods and ways to reduce those threats. The authors present a number of potential threats related to the use of unmanned systems i[...]
7
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2017 Z. 276 59--68
PL Elektrownie fotowoltaiczne składają się z paneli łączonych elektrycznie w układzie szeregowo-równoległym. Naturalny produkcyjny rozrzut technologiczny powoduje różnice w użytecznych parametrach elektrycznych. W Zakładzie Systemów Pomiarowo-Diagnostycznych Instytutu Elektrotechniki opracowano tester [...]
EN Photovoltaic power plants consist of panels electrically connected in series-parallel arrangement. Natural scattering of technological production leading to differences in electrical parameters. Department of Measurement and Diagnostic Systems, Electrotechnical Institute developed tester for photovo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last