Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Środowiska
PL Podano wyniki analiz mikrobiologicznych i chemicznych próbek gruntu zanieczyszczonego olejem kreozotowym na terenie zakładu przetwórstwa drewna. Wybrany teren zakładu o powierzchni ok. 0,12 ha poddano bioremediacji metodą in situ z wykorzystaniem autochtonicznych drożdży Yarrowia lipolytica do bioau[...]
EN Creosote-contaminated soil samples collected within the premises of a timber processing plant were made the subject to microbiological and chemical analysis. An area of approximately 0.12 ha was chosen for in-situ bioremediation involving an autochthonous Yarrowia lipolytica yeast species. Use was m[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 111--113
PL Drożdże Yarrowia lipolytica posiadają zdolność do wzrostu na substratach tłuszczowych, n-alkanach oraz niektórych cukrach, jak glukoza, fruktoza czy mannoza. Nie posiadają zdolności do wzrostu na sacharozie – głównym sacharydzie melasy buraczanej. W pracy wykorzystano transformanty Y. lipolytica z i[...]
EN Yarrowia lipolytica reveal the ability to grow on fats or paraffins and they metabolize a few sugars, ie. glucose, fructose and mannose. They do not have the ability to hydrolyze sucrose – a main component of molasses. In this work Y. lipolytica transformants with cloned invertase from yeast Sacchar[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last