Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 110
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Wysoki poziom jakości produktów jest w obecnej dobie uwarunkowany zaawansowanymi działaniami innowacyjnymi. Jednocześnie działania proinnowacyjne wynikają z silnie projakościowej orientacji przedsiębiorstwa. Aktywność w tych dwóch obszarach jest bardzo ważna dla powodzenia przedsiębiorstwa na rynku.[...]
EN The high level of products quality is connected now with advanced pro-innovation actions. At the same time pro-innovation orientation results from strongly pro-quality actions of enterprise. Therefore activity in these two fields has a key importance for the success of companies at the market. Funda[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie
2004 Vol. 55, nr 17 264--264
PL Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat pomiarów elektrometrycznych i wzorcowania elektronicznej aparatury elektrometrycznej - pikoamperomierzy DC, mierników ładunku, mierników wielkich rezystancji oraz woltomierzy i wzmacniaczy elektrometrycznych. Dokonano przeglądu współcześnie produkowanej ap[...]
EN In the monograph, the state of theart in the ares of electrometric measurement and the calibration of electrometric including Dc picoammeters, charge meters, high resistance meters and instrumentation amplifiers has been presented. The monograph consists of three parts. The first part covering Chapt[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artylule przedstawiono przenośny zestaw (15 szt.) wysokoomowych wzorców rezystancji służący do kontroli wskazań mierników wielkich rezystancji metodą bezpośredniego przedstawienia wzorca. Zestaw umożliwia kontrolę megaomomierzy, próbników i testerów izolacji na stanowisku pomiarowym przy wysokim n[...]
EN The paper presents a portable set (25 pieces) of high-resistance standards for checking the indications of high resistance measurement devices by means of the direct standard assignment method. the set allows to check megonm-meters, probes and isolation testers on a measurement stand with high volta[...]
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 37-38
PL Terminy innowacyjność i jakość są ze sobą mocno powiązane. Uzyskanie wysokiego poziomu jakości produktów, w tym maszyn i urządzeń, w wielu przypadkach wiąże się z zaangażowaniem w działalność innowacyjną. Z kolei prowadzenie działań innowacyjnych, zwłaszcza w inżynierii mechanicznej, wymaga projakoś[...]
EN Terms innovation and quality are strongly connected. Attaining a high quality of products, also machines and appliances, in many cases is connected with the engagement in innovative activity. On the other hand, carrying out the innovative activity requires pro-quality approach. This paper is devoted[...]
5
100%
Problemy Jakości
PL Wysoki poziom jakości produktów uwarunkowany jest w obecnej dobie zaawansowanymi działaniami innowacyjnymi. Jednocześnie orientacja proinnowacyjna wynika z silnie projakościowej orientacji przedsiębiorstwa. Aktywność w tych dwóch obszarach jest bardzo ważna dla powodzenia przedsiębiorstwa na rynku. [...]
EN The high level of products quality is connected nów with advanced pro-innovation actions. At the same time pro-innovation orientation results from strongly pro-quality actions of enterprise. Therefore activity in these two fields has a key importance for the success of companies at the market. Funda[...]
6
100%
Problemy Jakości
EN Taking into account quality orientation,in the paper the issues of chosen aspects leading to excellence are discussed. The starting point for that is a specific understanding of the development process of intangible resources. Basing on the examples, where individual aspects are considered, the cult[...]
7
100%
Problemy Jakości
EN The basic symptoms of pro-quality activity are: pro-quality thinking and pro-quality action. Both categories depict in the range of total quality of management idea. Pro-quality thinking requires the creativity engagement, however pro-quality action is connected with entrepreneurship. The outcome of[...]
8
100%
Problemy Jakości
EN In the paper there are presented important issues connected with gaining the high quality in public presentations as well as chosen aspects of innovations, specially forms of presentation.
9
100%
Problemy Jakości
EN In the paper, the issue of identification and classification of most important innovation activity conditions in enterprises was undertaken. There were stated two main groups of innovation conditions: external and internat. Among the internal conditions, the stimulating role of TQM for the innovatio[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1998 Nr 48 89-100
PL W artykule przedstawiono środowiskowe uwarunkowania wartościowania antycypacyjnego obiektów technicznych. Omawiono kategorie i formy oddziaływania obiektów na środowisko oraz ogólne zasady ich wartościowania. Dokładniej przedstawiono ramy środowiskowo ukierunkowanego wartościowania antycypacyjnego.
EN In the paper the environmental conditions of anticipational evaluation for technical objects are presented. The categories and forms of object influences on environment are descn'bed and the general rules of their evaluation are reviewed. The frames of environment-oriented anticipational evaluation [...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1998 Nr 48 79-87
PL W artykule przedstawiono termin: antycypacyjne wartościowanie obiektów technicznych, omówiono narzędzia tego wartościowania i dokonano przeglądu jego różnych aspektów. Szerzej zaprezentowano kontekst społeczny wartościowania.
EN In the paper the term anticipational evaluation of technical objects is defined. Then the tools of this evaluation and the review of its aspects are shown, with in-depth presentation of the social context of evaluation.
12
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono rodzinę norm ISO 9000. Omówiono ich genezę, elementy składowe i ostatnie prace nowelizacyjne.
13
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
14
100%
Problemy Jakości
PL TQM (zarządzanie poprzez cele jakościowe lub prościej zarządzanie przez jakość, względnie zarządzanie jakościowe) absorbuje uwagę coraz większej liczby praktyków i teoretyków zarządzania. Dość powszechne jest mniemanie, że dzięki jego zastosowaniu możliwa jest znaczna poprawa efektywności działania [...]
EN TQM takes the attention of more and more specialists from theory and practice of management. It gives the hope for significant growth of companies effectivity and effectiveness. But many people don't know what it really means, what kind of influence has it on employees, what scope of activities are [...]
15
100%
Problemy Jakości
PL W swoich działaniach ukierunkowanych na podwyższenie efektywności przedsiębiorstwa, coraz większą uwagę zwracają czynniki związane z szeroko rozumianą sferą zarządzania. Przedmiotem zainteresowania są tu systemy norm i wartości oraz wynikające z nich wartości zachowań pracowników przedsiębiorstw. Wy[...]
16
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przedstawiono niskoszumowy wzmacniacz do pomiaru bardzo słabych sygnałów mózgowych (EPs) wywołanych drażnieniem nerwów wzrokowych, słuchowych i czuciowych. Do budowy stopnia wejściowego zastosowano elementy niskoszumowe (wzmacniacze operacyjne) a pasmo przenoszenia wzmacniacza ukształtowano stosowni[...]
EN The paper presents a low-noise amplifier for measurement of very weak brain Evoked Potentials (EPs) generated by stimulating of optic, aural and sensory nerves. Low-noise operational amplifiers at the input-stage are employed, and the amplifier transmission band is formed appropriate to the frequenc[...]
17
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono miejsce zarządzania przez jakość lub -jak to również często się używa - TQM w takiej dziedzinie działalności gospodarczej, jaką jest transport żywności. Punktem wyjściowym są specyficzne wymagania dotyczące transportu. Konfrontuje się je z możliwościami, jakie niesie wdrożen[...]
18
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono środowiskowe aspekty wartościowania obiektów technicznych na przykładzie sprężarek. Omówiono kategorie i formy oddziaływania obiektów na środowisko, zaprezentowano ogólne zasady ich wartościowania. Szerzej przedstawiono ramy środowiskowo-zorientowanego wartościowania tychże [...]
EN In the article the environmental aspects of evaluation of technical objects exemplified by compressors are presented. The categories and forms of objects influences on environment are described and the general rules of their evaluation are reviewed. The frames of environment-oriented evaluation are [...]
19
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2000 Nr 51 37-56
EN In the paper the main contexts of referred to the future -anticipative -valuation of machines and devices are presented. Special attention is dedicated to technological, social and environmental contexts.
20
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2001 Nr 53 29-38
PL W artykule przedstawiono ideę wprowadzania w przedsiębiorstwach w Polsce i innych, krajach Europy Środkowo- Wschodniej zarządzała cyklem życia (LCM) produktów i usług. Analizuje się w tym celu zarządzanie przez jakość (TQM) oraz normy ISO 9001 i 14001 jako narzędzia mogące wspomagać ten proces.
EN In the paper the idea of assisstance of other tols in implementation of L CM of products and services to the organizations in Poland and other Central and Eastern European countries is presented. TQM, ISO 9001 and ISO 14001 standards are analyzed as a tools which could support this process.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last