Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 1(98) 63-67
PL Przemysłowe silniki klatkowe dużej mocy dokonują rozruchu najczęściej poprzez bezpośrednie załączenie do sieci. Uderzenie i przepływ prądu rozruchowego wywołuje w silniku duże naprężenia natury termicznej i dynamicznej, które mogą być groźne zwłaszcza dla klatki wirnika. Silniki klatkowe dużej mocy [...]
EN Big capacity industrial squirrel cage motors are usually started by switching direct on line. Starting current causes thermal and mechanical stresses dangerous for motor’s structure. The most dangerous stresses in starting period occur at the rotor. Proper rotor design and its manufacturing process [...]
2
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono zagrożenia silnika klatkowego przy rozruchu załączeniem bezpośrednio na sieć oraz przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające uszkodzeniom.
EN Thermal and mechanical stresses occurred at d.o.1. starting of squirrel cage induction motors are discussed, proper design of rotors, preventing failures, presented.
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 149-151
EN Induction squirrel cage motors used in many industrial drives, even of high capacity, are started by switching direct on line. Starting current, several times higher than nominal load current, causes thermal and mechanical, dynamic stresses dangerous for motor's structure. Both, stator and rotor win[...]
4
100%
Energetyka
2011 nr 6 335-338
PL Rozruch silników indukcyjnych klatkowych o napięciu znamionowym 6000 V odbywa się zazwyczaj drogą bezpośredniego załączenia na pełne napięcie sieci. Podczas rozruchu w silniku występują znaczne naprężenia statyczne i dynamiczne. Naprężenia te pochodzą od przepływu prądu rozruchowego oraz wibracji el[...]
EN Industrial AC cage rotor motors of nominal voltage 6000 used in power plants are started by switching direct on line. Static and dynamie stresses in the motor occurred at starting period are of highest level in the whole motor's life. The stresses are caused by initial starting current surges in s[...]
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 5-10
EN The cost of an unexpected failure of a large AC motor can be very high. Not only the cost of simple repair (or replace) of the failed motor, but the costs of production breakdown should be taken into consideration. Many of the motor failures may be avoided by careful and proper motor design, especia[...]
6
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2005 nr 12 36-37
PL Przedstawiono porównanie właściwości silników przewietrzanych i zamkniętych średniej mocy niskiego napięcia, budowy okapturzonej oraz krajowe zamierzenia produkcyjne w tym zakresie.
EN The paper presents the comparison of characteristics of ventilated and totally closed motors, medium power, low voltage, air hooded. Domestic production plans are also presented.
7
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 69-72
8
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 68 37-40
EN Break-down rate of high voltage AC squirrel cage motors is not very high. But any failure of large AC motor involves for its user costs and losses uncomparable higher than the simple cost of repair or even replacing of the motor. In the paper the main reasons of large AC motors failures are discusse[...]
9
100%
Energetyka
2001 nr 9 524-527
10
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 65 47-54
EN The main field of activity of the Research and Development Centre of Electrical Machines KOMEL(Katowice, Poland) is designing, redesigning and laboratory testing of different kind of electrica! machines, mainly AC motors. But Komel Centre carries out as well: diagnostics, different expert evidences,[...]
11
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 67 7-10
EN Three phase low voltage induction squirrel cage motor should be regarded as a cheap product. Its purchase price balances its running cost in 2-3 months when operating continuously at or near full load. In the paper a method of evaluation of the total cost of induction motors for their users (purchas[...]
12
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono główne przyczyny uszkodzeń silników wysokiego napięcia dużej mocy. Podkreślono znaczenie badań diagnostycznych silników oraz właściwej analizy powstałych awarii.
EN Principal causes of failures of high power, high voltage motors are presented. The great importance of diagnostic tests of motors and proper analysis of failures is emphasized.
13
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono efekty ekonomiczne wynikające z wymiany starych silników na nowe. Podano znamionowe współczynniki sprawności krajowych silników klatkowych różnych serii o napięciu 6000 V.
EN Economic effects resulting from replacement of worn-out motors by new ones. Nominal efficiency factor of Polish-made squirrel-cage motors of different series for 6000 V.
14
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
15
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 71 7-10
EN Design and operating properties of ventilated (open drip proof) induction squirrel cage integral HP motors compared to totally enclosed fan cooled (TEFC) ones. In Europe TEFC motors are regarded as more reliable and better withstanding any environmental hazards. In US the approach to ODP motors is d[...]
16
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL Silniki indukcyjne klatkowe w wielu napędach przemysłowych odbywają rozruch poprzez bezpośrednie załączenie do sieci. Przepływ prądu rozruchowego wywołuje zagrożenia dla uzwojenia stojana oraz klatki wirnika. Zagrożenia w wirniku są zwykle znacząco większe. Rozwiązanie wirnika ma istotne znaczenie d[...]
EN The induction squirrel cage motors used in many industrial drive are usually started by switching direct on line. Stators and rotors windings of the motors are endangered at starting period. Stresses in rotors are usually higher, therefore the proper rotor design and its manufacturing process is of [...]
17
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2011 Nr 2 (95) 32--35
PL Omówiono występujące w silnikach dużej mocy zjawiska związane z uderzeniem i przepływem prądu rozruchowego w uzwojeniach stojana i klatkach wirnika oraz ich niszczące działania na strukturę silnika. Podano zalecenia eksploatacyjne dla ograniczenia szkodliwych efektów prądu rozruchowego.
EN It was discussed the effects which appear in the motors of high capacity and are connected with the stroke and passage of starting current in stator and in rotor windings and their destructive working on the structure of motors. The recommendations of exploitation for reduction of harmful effects of[...]
18
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2005 Nr 6 (63) 18--21
PL W wielu napędach przemysłowych są jeszcze eksploatowane bardzo stare silniki elektryczne. W przypadku uszkodzenia, są one zazwyczaj remontowane. Koszt remontu jest zupełnie porównywalny z kosztem nabycia nowego silnika. W artykule porównano koszty eksploatacji (wliczając remont) starych silników z k[...]
EN In many industrial drives, very old electric motors are still used. If failed, the motors are usually repaired. But the cost of the repair is comparable to the purchase cost of a new motor. In the paper, operational cocts (incuding repair costs) of old high and mean power squirrel-cage induction mot[...]
19
100%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 2 48--51
PL Silnik elektryczny można uznać za wyrób stosunkowo niedrogi, koszt zakupu nowego silnika klatkowego równoważy się z kosztem zaledwie 1-2 lat jego eksploatacji. Mimo to w przypadku awarii silnika rutynowo oddaje się go do remontu. Czy zawsze jest to działanie racjonalne?
20
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 11 28-32
PL Omówiono efekty ekonomiczne wymiany starych silników średniej i dużej mocy na silniki nowej generacji.
EN Economic effects of replacing of old medium and high power motors with new generation motors - are discussed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last