Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 3 122-125
PL W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania wyników modelowania pomiaru spirometrycznego do celów diagnostycznych. Zastosowanie praktyczne modelu wymaga określenia wartości referencyjnych parametrów modelu w zależności od cech antropologicznych pacjenta. Zaprezentowano liniowy i nieliniowy opis w[...]
EN The paper presents the application of model respiratory mechanism based on the spirometry measurement. The model parameter estimates are obtained based on the spirometry test results. The model parameters enable to obtain the new information concerning breathing conditions. The diagnostic practice r[...]
2
100%
Systems Science
EN Conventional methods of testing lung functioning demand a specific respiratory action of the patient. In contrast, the forced oscillation technique (FOT) provides measurements obtained with a minimal cooperation of the subject. The aim of this study is to verify the usefulness of the forced oscillat[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 15 171-176
PL Badanie spirometryczne określa jakość wentylacji płuc. Funkcjonowanie układu oddechowego oparte jest na mechanizmie wentylacji. Podstawowymi zaburzeniami układu oddechowego są zmiany o charakterze obturacyjnym, restrykcyjnym oraz mieszanym. W pracy zaprezentowano nowy model badania spirometrycznego.[...]
EN The spirometry measurements assess the efficiency of the pulmonary ventilation. The respiratory system functioning is based on the ventilation mechanism. The basic degradation of the patient's breathing condition are obstructive, restrictive and mixed pulmonary diseases. In this paper, a new model o[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2007 Nr 23 61-64
PL Celem pracy jest weryfikacja praktycznej przydatności parametrów modelu procesu respiracji w diagnostyce układu oddechowego. Modelowanie oparto o wyniki badania układu oddechowego techniką oscylacji wymuszonych. Zaprezentowano dwa modele wymiany gazowej: czteroparametrowy i sześcioparametrowy. Porów[...]
EN The aim of this study is to verify the usefulness of the forced oscillation technique modelling in respiratory system diagnosing. Two models of FOT measurements have been considered: the four-parameter model and six-parameter model. The parameter estimates for patients with lung diseases were confro[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W dwuczęściowej publikacji opisuje się opracowanie przenośnego kontrolnego układu pomiarowego do sprawdzania gazomierzy w stacjach sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. W pierwszej części omówiono wybraną do realizacji termoanemometryczną metodę pomiarową, podano uogólniony model opisujący działanie p[...]
EN The development of a portable control meter working in stations in natural gas distributing network was presented in this two-part publication. In the first part of the article there are presented: the thermoanemometrical method of measurement, the generalised model describing the work of a stream m[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL (Część I: PAK 7/8 2005) W części II kontynuuje się opis opracowania kontrolnego układu pomiarowego dla sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego z wykorzystaniem termoanemometrycznego przepływomierza. Omawia się badania weryfikacyjne na obiekcie rzeczywistwm obejmujące projekt i instalację próbnego układu [...]
EN (Part I: PAK 7/8 2005) The description of a portable control meter, based on thermoanemometer and working in natural gas distributing network, is continued in the second part of this article. Verification research made on the real object, test measurement unit installation in the gas station, and di[...]
7
100%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The paper presents a new model of respiratory mechanism based on the spirometry measurements. The spirometry test assesses efficiency of the lung ventilation. The respiratory system functioning is based on the ventilation mechanism. Thus the quality of the lung depends on the quality of lung ventila[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2007 T. 12 95-102
PL Transport tlenu pomiędzy pęcherzykami płucnymi a krwinkami czerwonymi jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość działania układu oddechowego. Dla celów modelowania drogę dyfuzyjną tlenu podzielono na dwa obszary: obszar membrany i obszar erytrocytu. Podział ten zastosowano ze względu na różnice[...]
EN The oxygen transport between the pulmonary alveoli and the erythrocytes is an important factor, which influences the respiratory system. The diffusion way was parted into two segments: the membrane segment and the erythrocyte segment for modeling reasons. They were described by the diffusion equatio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last