Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zawarto prezentację przemian w sektorze autobusowych usług transportowych poza obszarami miejskimi w latach 1990-2013 oraz przedstawiono ocenę wpływu licznych zmian ustawowych na funkcjonowanie tego sektora. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród menedżerów przedsiębiorstw [...]
EN The article includes the presentation of changes in the bus transport services outside urban areas in the years 1990-2013 and presents an assessment of the impact of the numerous changes in the law on the functioning of the sector. On the basis of surveys conducted among managers of the PKS enterpri[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać wszystkie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Nadal jednak nie rozwiązano wszystkich problemów, które będą determinowały realizację i finansowanie usług użyteczności publicznej w przewozach pozamiejsk[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania realizacji pozamiejskich przewozów autobusowych. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Wskazano na szanse i zagrożenia istniejących regulacji prawnych dla pasażerów, przewoźników i organizatorów transportu publiczne[...]
4
100%
Komunikacja Publiczna
2013 nr I 39--41
PL Transport publiczny w większości krajów Unii Europejskiej jest wspierany ogromnymi środkami z budżetów publicznych. Także w Polsce środki publiczne pokrywają ponad 80 procent wydatków na wykonywanie kolejowych przewozów regionalnych oraz 60 procent na pokrycie kosztów działania komunikacji miejskiej[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last