Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
PL W metodzie dyskretno-fazowej (ang. tip-timing) kilka czujników zamocowanych na obwodzie w korpusie maszyny wirnikowej jest używanych do pomiaru czasów przyjścia i obserwacji odkształceń wierzchołków łopatek wirnika. W artykule przedstawiono metodyki przetwarzania rzadko próbkowanych danych pomiarowy[...]
EN In Blade Tip Timing several sensors installed circumferentially in the casing are used to record times of arrival (TOA) and observe deflections of blade tips. This paper aims to demonstrate methodology of model-based processing of aliased data. It focuses on the blade vibration excited by the forces[...]
2
63%
Journal of KONBiN
2015 No. 4 (36) 147--164
PL W publikacji opisano cechy i zastosowania ulepszonego czujnika indukcyjnego do pomiaru drgań łopatek wirnikowych, który jest w stanie działać w kontakcie z gazami spalinowymi o temperaturze osiągającej 1200 K. Wnętrze czujnika chronione jest przez ceramiczny ekran i metalową obudowę, zapewniają praw[...]
EN The paper reviews features and applications of the upgraded inductive sensor for BTT, which is able to operate in contact with exhaust gases of temperature even as high as 1200 K. The new design includes metal-ceramic housing ensuring proper heat transfer, magnetic circuit containing set of permanen[...]
3
63%
Journal of KONBiN
2016 No. 1 (37) 95--132
PL Dobrze zaprojektowane procedury są wymagane do obsługi dużych ilości danych generowanych przez złożone systemy pomiarowe stosowane w testach silników lotniczych. W artykule przedstawiono wybrane metody i narzędzia programowe służące do pomiarów i monitorowania drgań łopatek. Omówiono stosowane forma[...]
EN Well-designed procedures are required to handle large amounts of data, generated by complex measurement systems used in engine tests. The paper presents selected methodologies and software tools for characterization and monitoring of blade vibration. Common file formats and data structures as well a[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2004 nr 18 85-92
PL W artykule zamieszczono wyniki badań, których celem jest opracowanie metody diagnozowania stanu technicznego maszyn wirnikowych pracujących w wysokich temperaturach. Przedstawiono propozycję wykorzystania mikrofal do pomiarów składowych ruchu łopatek turbiny oraz parametrów strumienia gazów wylotowy[...]
EN Findings of research and testing work intended to develop a method of diagnosing health/maintenance status of fluid-flow machines operated at high temperatures have been presented. A suggestion has been given of how to apply microwaves to measure components of the motion of turbine blades and parame[...]
5
63%
Journal of KONBiN
2014 No. 2 (30) 21--30
PL Metoda dyskretno-fazowa (ang. tip-timing) jest nieinwazyjnym sposobem pomiaru drgań łopatek w przepływowych maszynach wirnikowych. Czas przyjścia zapisywany jest w momencie, kiedy łopatka mija stacjonarny czujnik. Do analizy danych pomiarowych w formie rzadko próbkowanego sygnału odkształcenia wierz[...]
EN Blade Tip Timing (BTT) is a non-intrusive method to measure blade vibration in turbomachinery. Time of Arrival (TOA) is recorded when a blade is passing a stationary sensor. The measurement data, in form of under sampled (aliased) tip-deflection signal, are difficult to analyze with standard signal [...]
6
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono problematyką wykonywania pomiarów parametrów ruchu (drgań) wirujących elementów w ekstremalnych warunkach pracy, jakie panują, w kanałach przepływowych turbin gaxowych i parowych. Zaproponowano wykonywanie badań łopatek turbozespołów w czasie rzeczywistym 7. wykorzystaniem m[...]
EN The paper is intended to present some selected issues of taking measurements of rotating components under extreme operating conditions, in particular at high temperature. It shows possibility of using microwaves to determine components of blades motion and estimate sonic parameters of turbine health[...]
7
51%
Journal of KONBiN
2014 No. 1 (29) 93--102
PL Tematem publikacji jest opis modelu matematycznego ułopatkowanej tarczy stopnia wirującego silnika odrzutowego. Poprawnie stworzony model matematyczny wirnika pozwala na stworzenie modelu symulacyjnego, który może posłużyć do generowania danych tip-timing. Przede wszystkim jest on potrzebny do badan[...]
EN The paper presents description of rotating bladed disk mathematical model. Correctly defined mathematical model of rotor allows creation of numerical simulation model which can be used to generate tip-timing data. First of all, the model is necessary to conduct a research on blade response due to in[...]
8
51%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 197--209
EN The main goal of the work reported here was to expand the capability of the NRC-Aerospace spin rig by adding an on-line damage detection, discrimination and tracking system, and to develop necessary expertise that will allow for optimizing the NDE inspection periods of gas turbine engine components [...]
9
51%
Journal of KONBiN
2018 No. 48 263--299
PL Wynikiem użytkowania śmigłowców wojskowych w warunkach zapylenia jest zmniejszenie osiągów i przedwczesne uszkodzenia traktów gazowych silników. Skuteczna ochrona zespołu napędowego przed pyłem jest bardzo trudna, szczególnie w terenie pustynnym. W artykule zebrano doświadczenia z użytkowania śmigło[...]
EN The result of operating the military helicopters in a dusty environment is a loss of performance and premature failures of gas paths of the engines. The efficient protection of the power plant against dust ingestion is tough, especially in the desert. The article summarises the experience accumulate[...]
10
51%
Journal of KONBiN
2018 No. 45 83--96
PL Tematem publikacji jest analiza niezawodności mierników energii cieplnej z użyciem modelu Markowa. Omawiany model został zbudowany w oparciu o badanie procesu użycia tychże mierników w firmie zajmującej się rozliczaniem mediów. Dane zostały wyekstrahowane z relacyjnej bazy danych przechowującej info[...]
EN The reliability of thermal energy meters is analysed using the Markov model which describes the operation of these meters in a large number of apartments and offices by a media accounting company. The data has been extracted from a relational database storing information on the operation, installati[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last