Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule zaprezentowano nietypowe zjawiska występujące podczas pracy laboratoryjnego, jednofazowego, wielouzwojeniowego transformatora trakcyjnego. Fenomeny te związane są z występowaniem wady konstrukcyjnej urządzenia, która najprawdopodobniej wynika z zastosowania magnetycznie przewodzących mate[...]
EN The paper shows what problems and different types of phenomena can be found in case when transformers weren't properly constructed. In the article there is presented mono phase, 22 windings, 27 kVa power, traction transformer with construction defect. The defect probably comes from the beams which s[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 8 29-31
PL Jeśli człowiek jest uznawany za najważniejszy zasób w przedsiębiorstwie, to oczywista jest troska o jak najlepszą jakość kadr, w tym także system jej doskonalenia. W sytuacji coraz częstszego postrzegania funkcji zakupów jako strategicznego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa istotna staje się o[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 3 28-30
PL Artykuł ten zainteresuje z pewnością wszystkich przedsiębiorców planujących inwestycje w Państwie Środka. Przedstawiono w nim ogólne informacje na temat chińskiej gospodarki, a ponadto omówiono zagadnienia: inwestycji zagranicznych, obrotów w handlu zagranicznym, tempa wzrostu gospodarki, wielkości [...]
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 1 2-8
PL Outsourcing stał się bardzo modną koncepcją zarządzania. Bardzo dobrze wpisuje się w trendy wyznaczane procesami globalizacji i rozwoju technologii informacyjnych pozwalających na przekraczanie granic państw, przedsiębiorstw i sektorów. Przedmiotem artykułu jest analiza outsourcingu funkcji zakupów.[...]
5
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 4 28-30
PL Regulamin Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) dotyczący statusu i transferów piłkarzy ustanawia międzynarodowe, wiążące reguły dotyczące transferu piłkarzy zarejestrowanych w krajowych związkach piłkarskich, będących członkami FIFA. Mają one na celu ustalenie podstawowych zasad oraz zagwara[...]
EN The regulations set up rules regarding the international transfers of players between member associations, and players eligibility to participate in organized football. At the same time regulations concerning domestic transfers of players between clubs issued by an association must be approved by FI[...]
6
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 9 29-32
PL W warunkach recesji wszystkie organizacje znalazły się pod silną presją kontrolowania wydatków i obniżania kosztów. Dziś obniżanie kosztów to konieczność, a jeszcze niedawno poszukiwanie tanich źródeł zaopatrzenia było analizowane w kategoriach poprawy konkurencyjności. Prezentowane w artykule wynik[...]
EN Decisions concerning off-shoring does not mean automatically the cost lowering. Especially strong pressure is put on contract and risk management in crisis circumstances.
7
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 11 2-6
PL W przyszłości dobra niebezpośrednio produkcyjne będą kupowane na podstawie ramowych kontraktów negocjowanych przez konsorcja, zaś zakupy strategiczne będą domeną specjalistycznej firmy - taką wizję rozwoju służb zakupowych przedsiębiorstw przedstawia raport zatytułowany The Future of Purchasing and [...]
8
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 9 22-24
PL Czerwcowy wynik referendum akcesyjnego sprawia, że znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej przestaje mieć charakter wyłącznie erudycyjny i staje się wiedzą o wymiarze praktycznym. Celem tego artykułu jest przekazanie podstawowych informacji na temat zmian zasad prowadzenia wymiany z zagrani[...]
9
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 5 2-8
10
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 8 24-26
PL Artykuł zawiera sprawozdanie ze Światowego Kongresu IFPMM, który odbył się w Lucernie (Szwajcaria) w dniach 15-17 czerwca. Spotkali się tam przedstawiciele służb zakupowych reprezentujących przedsiębiorstwa, organizacje rządowe i samorządowe z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Austr[...]
11
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 5 29-30
EN Na stronach internetowych CAPS (Center for Strategic Supply Research) udostępniono najnowszy raport pt. Technology and Organizational Factors in the Notebook Industry Supply Chain na temat zarządzania łańcuchami dostaw największych firm oferujących laptopy na międzynarodowych rynkach.
12
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 1 29-31
PL Koncepcja "shared services", tłumaczona na język polski jako: centra usługowe, centra usług wspólnych, usługi współdzielone, oznacza model biznesu, w którym wybrane funkcje przedsiębiorstwa bądź działania składające się na procesy są przejmowane przez powołaną do ich realizacji odrębną, wewnętrzną j[...]
13
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 9 6-11
PL W zgodnych opiniach menedżerów jeszcze nigdy klienci nie byli tak wymagający jak dziś. Dotyczy to zarówno odbiorców indywidualnych, jak i zinstytucjonalizowanych. Ostra konkurencja w skali międzynarodowej oznacza presję na obniżanie kosztów, poszukiwanie źródeł innowacyjności i zwiększanie szybkości[...]
14
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 9 29-30
PL Autorzy publikacji na temat e-biznesu nie mogą już ograniczać się do jego promocji i wskazywania na optymistyczne prognozy rozwoju. Czytelnicy poszukują dowodów na jego faktyczne stosowanie oraz potwierdzenia w faktach jego skuteczności bądź jej braku. Naszym czytelnikom polecamy najnowszy raport na[...]
15
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 6 23-26
PL Uczestnicy rynku mogą zawierać transakcje w dowolny sposób, aktywnie uczestniczyć w uzgadnianiu przyszłych warunków umowy, stosując się wyłącznie do obowiązujących przepisów prawa i panujących na danym rynku zwyczajów. Na rynku zorganizowanym (formalnym) strony przyszłego kontraktu - zarówno sprzeda[...]
16
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 1 2-9
17
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 9 25-27
18
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 5 17-18
PL Outsourcing, definiowany jako "przedsięwzięcie polegające na wydzielaniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do ralizacji innym podmiotom gospodarczym", należy do najpopularniejszych narzędzi zarządzania. Celem artykułu jest zw[...]
19
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 10 2-9
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rosnące znaczenie zarządzania ryzykiem w sferze zakupów. Jest to nowy obszar w zarządzaniu zakupami, nie chodzi bowiem o identyfikowanie ryzyka podejmowania pojedynczych działań zabezpieczających, lecz stworzenie zakupowego ogniwa zintegrowanego systemu zarządz[...]
20
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 5 2-4
PL Czy 1 maja jest datą magiczną? Z pewnością o północy z 30 kwietnia na 1 maja br. Polska nie stała się innym krajem, bowiem proces dostosowywania do wymagań Unii rozpoczęliśmy kilka lat temu, a na zauważalne efekty zmian potrzeba czasu. 1 maja jest datą magiczną, ponieważ daliśmy sobie cywilizacyjną [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last