Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Problem optymalizacji rozdziału palet jest jednym z wielu problemów optymalizacyjnych pojawiających się we współcześnie funkcjonujących centrach dystrybucyjnych. Jest jednym kluczowych problemów poza optymalizacją tras, optymalizacją rozmieszczenia zapasów w magazynach wysokiego składowania itp. Dod[...]
EN Problem of optimization of pallets allocation is one of many problem in modern distribution centers. However, it is very important problem excepting e.g. routing optimization, space optimization etc. Additionally, that problem optimization of pallets allocation for routes and trucks is a short-run h[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono implementację autorskiego modelu optymalizacji kosztów w łańcuchu dostaw. Model został sformułowany w postaci zagadnienia programowania liniowego całkowitoliczbowego z funkcją celu określająca koszty dystrybutora, producenta oraz transportu. W modelu uwzględniono czas jako j[...]
EN The paper presents the implementation of the supply chain cost optimization model. The model was formulated as a linear integer programming problem with objective function that specifies the cost of distribution, manufacturing and transportation. The dynamics of the model provides the time as one of[...]
3
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono założenia i podstawowe struktury systemu wspomagania decyzji w postaci dodatkowych warstw zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP/SCM. Każda decyzja systemu może być interpretowana jako odpowiedź na odpowiednio sformułowania pytanie, które spełnia ograniczenia. Innowacy[...]
EN The paper presents the concepts and the basic structure of decision support system in the form of the additional layers of an ERP/SCM system. Any decision can be interpreted as a response to the properly formulated question that meets the existing constraints. Novel mechanism was introduced to the a[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 124 163-173
PL W pracy przedstawiono problem planowania potrzeb materiałowych z optymalizacją rozdziału obciążeń pomiędzy gniazda robocze i grupy pracownicze. Zaproponowano dwa algorytmy obliczeniowe do optymalizacji zleceń produkcyjnych. Pierwszy to klasyczny algorytm programowana liniowego z minimalizacją funkcj[...]
EN In the paper the problem of material requirements planning with optimization of work centers load distribution has been presented. Two computational algorithms for production orders optimization have been presented. The first one is the linear programming algorithm with minimization of load distribu[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 123-128
PL W artykule przedstawiono szczegóły implementacji koncepcji modelu wspomagania decyzji w łańcuchu dostaw. Do implementacji modelu wykorzystano środowisko CLP (Programowanie w logice z ograniczeniami) o nazwie Eclipse. Omówiono nowatorski sposób propagacji ograniczeń, który dla tej klasy problemów pro[...]
EN The article presents the details of the implementation of the concept of a decision support model in the supply chain. To implement the model, the CLP (Constraint Logic Programming) framework called Eclipse was used. The novel way of constraints propagation is discussed, which for this class of prob[...]
6
100%
Logistyka
2014 nr 6 11070--11078
PL W artykule przedstawiono platformę hybrydową, która umożliwia modelowanie i rozwiązywanie problemów zarządzania łańcuchem dostaw. Platforma oparta jest na środowisku programowania w logice z ograniczeniami oraz wykorzystuje bibliotekę programowania matematycznego. Przedstawiono szczegóły implementac[...]
EN The article details the implementation aspects of hybrid solution framework for supply chain problems. To implement the decision model was used the hybrid framework. This framework base on the constraint-based ECLiPSe with mathematical programming EPLEX library. Discusses a novel way propagation con[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 137-140
PL W artykule przedstawiono autorski model optymalizacji łańcucha dostaw z punktu widzenia operatora logistycznego. Model został sformułowany w postaci zagadnienia programowania liniowego całkowitoliczbowego z funkcją celu określającą koszty dystrybutora, producenta oraz transportu. Przeprowadzono szcz[...]
EN The article presents the author’s model of supply chain optimization in terms of logistics operator. The model was formulated as an integer linear programming problem with objective function specifies the cost of a distributor, manufacturer, and transportation. A detailed discussion of the discussio[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 141-146
PL W artykule przedstawiono implementację autorskiego modelu optymalizacji kosztów w łańcuchu dostaw. Model został sformułowany w postaci zagadnienia programowania liniowego całkowitoliczbowego z funkcją celu określającą koszty dystrybutora, producenta oraz transportu. Implementacji dokonano w środowis[...]
EN The paper presents the implementation of the supply chain cost optimization model. The model was formulated as a linear integer programming problem with objective function specifies the cost of distribution, manufacturing and transportation. Implementation took place in an environment optimization p[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 176-182
PL W artykule przedstawiono podstawowe założenia systemu wspomagania decyzji opartego na środowiskach deklaratywnych. Środowiska deklaratywne w odróżnieniu od imperatywnych nie są tak rozpowszechnione. Umożliwiają bardziej elastyczne kształtowanie modeli decyzyjnych, nie wymagają budowy indywidualnych [...]
EN The article presents the basic assumptions of the decision support system based on declarative environments. Declarative environments in contrast to the imperative ones are not as widespread. Allow more elastic shaping decision-making models, do not require the construction of the individual algorit[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 258-265
PL Problem optymalizacji rozdziału palet jest jednym z wielu problemów optymalizacyjnych pojawiających się we współcześnie funkcjonujących centrach dystrybucyjnych. Jest on jednak kluczowy poza np. optymalizacją tras czy optymalizacją rozmieszczenia zapasów w magazynach wysokiego składowania. Dodatkowo[...]
EN Problem of optimization of pallets allocation is one of many problems in modern distribution centers. However, it is very important problem excepting e.g. routing optimization, space optimization, etc. Additionally, that problem optimization of pallets allocation for routes and trucks is a short-run[...]
11
63%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Problem optymalizacji rozdziału palet jest jednym z wielu problemów optymalizacyjnych pojawiających się we współcześnie funkcjonujących centrach dystrybucyjnych. Jest on jednak kluczowy poza np. optymalizacją tras czy optymalizacją rozmieszczenia zapasów w magazynach wysokiego składowania. Dodatkowo[...]
EN Problem of optimization of pallets allocation is one of many problem in modern distribution centers. However, it is very important problem excepting e.g. routing optimization, space optimization etc. Additionally, that problem optimization of pallets allocation for routes and trucks is a short-run h[...]
12
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono założenia i podstawowe struktury systemu wspomagania decyzji jako dodatkowej warstwy systemu ERP. Każda decyzja systemu może być interpretowana jako odpowiedź na odpowiednio sformułowania pytanie, która spełnia ograniczenia. Innowacyjnym mechanizmem zastosowanym w proponowan[...]
EN The paper presents the concepts and the basic structure of decision support system in the form of an additional layer of an ERP/SCM system. Any decision can be interpreted as a response to the properly formulated question that meets the existing constraints. Novel mechanism was introduced to the aut[...]
13
63%
Studia Informatica
PL W pracy przedstawiono koncepcje systemu wspomagania decyzji dla centrum dystrybucji. Zaproponowano dodatkową warstwę informacyjno-funkcjonalną która umożliwia współpracę ze standardowymi strukturami systemu zarządzania klasy ERP oraz solverami optymalizacyjnymi. Szczegółowo opisano jeden z problemów[...]
EN The concept of decision support system for distribution center has been presented. Additional layer for information and functionality structures which enable to cooperate with ERP and optimization solvers has been described. The mathematical model for the detailed problem of palette allocation in di[...]
14
63%
Management and Production Engineering Review
EN The paper presents the concepts and the basic structure of decision support system in the form of an additional layer of an ERP system. Any decision can be interpreted as a response to the properly formulated question that meets the existing constraints. Novel mechanism was introduced to the automat[...]
15
63%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu wspomagania decyzji logistycznych. Zaproponowano dodatkową warstwę informacyjno-funkcjonalną, która umożliwia współpracę ze standardowymi strukturami systemu zarządzania klasy ERP oraz solverami optymalizacyjnymi. Szczegółowo opisano jeden z problemów decyz[...]
EN The concept of decision support system for logistic problems has been presented. Additional layer for information and functionality structures which enable to cooperate with ERP and optimization solvers has been described. The mathematical model for the transportation problem with distribution cente[...]
16
63%
Studia Informatica
PL Zarządzanie projektem należy do ważnej grupy problemów decyzyjnych, które charakteryzują się wieloma ograniczeniami. Tradycyjne podejścia do rozwiązywania tych problemów bazujące na programowaniu matematycznym są często nieefektywne ze względu na trudność modelowania ograniczeń oraz złożoność oblic[...]
EN Project management is usually characterized by many types of constraints, which make this unstructured and difficult to solve. Traditional mathematical programming approaches are deficient because their representation of constraints is artificial (using 0-1 variables). Unlike traditional approaches,[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 167-172
PL W artykule przedstawiono problem oraz model formalny optymalizacji długości uszeregowania dla przepływowej sekwencyjnej linii produkcyjnej. Zaproponowano implementacje modelu w dwóch środowiskach obliczeniowych (LINGO, Oz/MOZART). Przeprowadzono eksperymenty obliczeniowe.
EN A mathematical model of makespan optimization in the divided flow production line is presented. The methodology of Constraint Logic Programming (CLP) to optimization of makespan in the above environment has been considered. The Oz/MOZART package has been implemented to makespan optimization. Oz is m[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 37 119-128
PL W pracy przedstawiono przykład symulacji procesu produkcyjnego dla wydziału montażowego przykładowej fabryki samochodów osobowych w oparciu o system symulacji Taylor II. W tym celu został zamodelowany wydział mantażowy przy wykorzystaniu języka symulacji systemu Taylor II. Do sterowania mantażem wie[...]
19
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 1 119-121
PL Problem optymalizacji rozdziału palet jest jednym z wielu problemów optymalizacyjnych pojawiających się we współcześnie funkcjonujących centrach dystrybucyjnych. Jest jednak jednym z kluczowych problemów poza optymalizacją tras, optymalizacją rozmieszczenia zapasów w magazynach wysokiego składowania[...]
EN Problem of optimizing the allocation of pallets is one of many problems in modern distribution centers. It is one of very important problems, except for e.g. routing optimization, space optimization etc. Additionally, it should be noted that the problem of optimizing the allocation of pallets for r[...]
20
63%
Logistics and Transport
EN This article presents an integrated approach to optimize the different functions in a supply chain on strategic tactical and operational levels. The integrated supply chain model has been formulated as a cost minimization problem in the form of MILP (Mixed Integer Linear Programming). The costs of p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last