Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 2 (23) 19-22
PL Na podstawie zasad projektowania zalecanych w wytycznej ATV-DVWK A281P opracowano typoszereg oczyszczalni ścieków obsługujących nie więcej niż 1500 mieszkańców i przygotowanych do usuwania węgla organicznego i obniżenia stężenia zawiesin ogólnych. Zaprezentowany typoszereg oczyszczalni ścieków schar[...]
2
100%
Forum Eksploatatora
2013 Nr 5 (68) 24-37
PL Mechaniczne oczyszczane ścieków zwane także wstępnym, ma na celu przygotowanie ścieków do dalszych procesów oczyszczania i obejmuje procesy mechaniczne i fizyczne takie jak cedzenie, sedymentacja i flotacja. Cedzenie odbywa się na kratach i sitach, sedymentacja w piaskownikach i osadnikach wstępnych[...]
3
100%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 1 (52) 32-35
PL Oczyszczanie ścieków przyczynia się do powstawania różnego rodzaju odpadów, a w tym przede wszystkim osadów ściekowych. Wszystkie powstające osady ściekowe charakteryzują się bardzo dużym uwodnieniem, dochodzącym do ponad 99% oraz dużą zawartością substancji organicznych (do 75%), co powoduje, że są[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 7 47-50
PL Oczyszczanie ścieków powinno zapewnić skuteczne usuwanie związków węgla organicznego (obniżenie wartości BZT5 i ChZT). Coraz częściej zwraca się też uwagę na usuwanie związków azotu i fosforu. Oczyszczalnie ścieków są jednym z podstawowych elementów systemów kanalizacyjnych. Ich właściwe funkcjonowa[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 7 42-47
PL Parametry technologiczne osadu czynnego to wartości liczbowe czynników, wpływających na przebieg oczyszczania metodą osadu czynnego. Sposoby wyrażania i obliczania istotnych parametrów osadu czynnego powinny się mieścić w ustalonym zakresie. Ma to decydujący wpływ na przebieg oczyszczania ścieków.
6
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 7 41-42
PL Złagodzenie wymagań dotyczących jakości ścieków, powstających w jednostkach, gdzie RLM < 15 tys., skłania do ponownego zainteresowania się złożami biologicznymi. Zasady wymiarowania złóż zraszanych i zanurzanych (tarczowych) zostały przedstawione w Wytycznej ATV-DVWK-A281P.
7
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 7 38-40
PL Warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do zi[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 6 44-45
PL Od kilkunastu lat Stowarzyszenie Techniki Ściekowej w Niemczech wydaje wytyczne do projektowania i eksploatacji systemów kanalizacyjnych. Dzięki Wydawnictwu "Seidel-Przywecki" wytyczne trafiają do rąk czytelników w języku polskim i stanowią nieoceniony materiał zarówno dla projektantów, jak też dla [...]
9
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 5 71-73
PL Modernizacja, a szczególnie rozbudowa komunalnych oczyszczalni ścieków, może być zrealizowana poprzez powiększenie pojemności reaktorów biologicznych oraz urządzeń towarzyszących, przez zmianę układu technologicznego bądź ingerencję w warunki pracy istniejących reaktorów biologicznych. Aktualnie pra[...]
10
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 5 17-20
EN The choice of technological solution for sewage treatment plant should be preceded by a few-variety concept with technical and economic analysis, both at the stage of building new objects and while adding new buildings or modernizing the existing ones.
11
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 6 209-214
EN Acceptable pollution concentration in sewage drained into superficial waters. Technological diagrams of home sewage treatment devices: putrid tanks, filtering drainage, sand filter, biological deposits, active sludge devices.
12
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 8 301-302
EN Unit space of a sewage treatment plant depending on sewage amount and number of serviced tenants. Consideration results based on data obtained in 72 sewage treatment plants.
13
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 2 65-66
14
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 11 16-19
15
100%
Instal
2001 nr 5 52--53, 79
16
100%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 4 (79) 26-30
PL Podstawowe wyposażenie reaktorów z osadem czynnym, to urządzenia napowietrzające oraz urządzenia mieszające, stosowane odpowiednio w komorach nitryfikacji oraz komorach denitryfikacji i beztlenowych komorach mieszania. Można też stosować urządzenia napowietrzająco-mieszające.
17
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 1 24-29
EN Effects of sewage treatment in reference to general nitrogene. Effects of ChZT decrease and lowering the concentration of general suspensions and general phosphorus as a result of initial volume coagulation using different coagulants. Unit costs of obtaining treatment effect and use of different coa[...]
18
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 9 4-6
EN The idea of non-outlet sewage treatment systems. Presentation of methods of treating sewage supplied by waste removing stock. Economic analysis of non-outlet sewage treatment systems - investment and exploitation costs.
19
100%
Technologia Wody
2016 Nr 4 (48) 51--57
PL Ścieki z kanalizacji komunalnych (miejskich lub wiejskich) i przemysłowych zazwyczaj po oczyszczeniu trafiają do wód powierzchniowych lub do gruntu. Środowiska te pełnią rolę odbiorników ścieków. Zazwyczaj odbiornikami ścieków są wody powierzchniowe: płynące rzeki, strumienie, potoki i rowy meliorac[...]
20
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 11 20--27
PL Unieszkodliwianie ścieków odprowadzanych z budynków nie podłączonych do zbiorczych systemów kanalizacyjnych jest wciąż problemem aktualnym i nie do końca rozwiązanym. Poniżej są przedstawione różne warianty rozwiązań przydomowych oczyszczalni ścieków.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last