Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono przebieg i rezultaty badań dynamicznych, mających na celu weryfikacje wyników analiz numerycznych wariantów penetratora pocisku podkalibrowego o konstrukcji segmentowej. Badania strzelaniem przeprowadzono 30.06.2011r. na poligonie w Nowej Dębie.
EN The results of the experimental verification for new APFSDS-T projectile with segmented penetrator were presented in this paper. The firing test was carrying out on the artillery range in Nowa Dęba. The aim of these tests was the verification of APFSDS-T projectiles (with segmented penetrators) [...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W publikacji zaprezentowano kierunki modernizacji podstawowego środka ogniowego pola walki jakim jest czołg pod wpływem charakteru obecnych konfliktów asymetrycznych. Na tle operacji wojskowych, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 lat przedstawiono trendy i wyniki prac nad nowymi rozwiązaniami [...]
EN In the publication an influence of current asymmetrical conflicts on directions of the mod-ernization of battle tanks was introduced. Relating to military operations which have taken place recently for 30 years some trends and results of studies on new solutions increasing the effectiveness of the t[...]
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W publikacji zaprezentowano kierunki modernizacji podstawowego środka ogniowego pola walki jakim jest czołg, na tle charakteru obecnych konfliktów asymetrycznych. Na tle operacji wojskowych, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 lat przedstawiono trendy i wyniki prac nad nowymi rozwiązaniami zwię[...]
EN In the publication an influence of current asymmetrical conflicts on directions of the modernization of battle tanks was introduced. Relating to military operations which have taken place recently for 30 years some trends and results of studies on new solutions increasing the effectiveness of the ta[...]
4
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 117 151--161
PL W pracy, na podstawie krytycznej analizy literatury problemu, przedstawiono wstępną charakterystykę zjawiska rykoszetowania i niszczenia wydłużonych pocisków podkalibrowych na pochylonych pancerzach. Określono wpływ kąta podejścia pocisku do płyty oraz konstrukcji pancerza na proces penetracji poc[...]
EN In this paper the problem of the elongated penetrators ricochets during penetration of the oblique plates are presented. Conclusions about the influence of the pitch angle and armour profile to penetration process were formulated basing on the critical review of the literature.
5
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono wstępną charakterystykę konstrukcji wydłużonych pocisków podkalibrowych. Określono wpływ podstawowych parametrów penetratora pocisku podkalibrowego (długości l oraz średnicy d) na stan naprężeń zginających w pocisku na torze lotu.
EN In this paper the problem of the bending stresses of the penetrator during flying are resented. Conclusions about the influence of the penetrator's length (l) and diameter (d) to bending stress were formulated bas ing on the review ofthe literature and appropriate equations.
6
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W niniejszym artykule przedstawiono niestacjonarny, przestrzennie dwuwymiarowy (o symetrii osiowej), fizyczno-numeryczny model, umożliwiający komputerową symulację procesu optymalizacji konstrukcji kinetycznego pocisku typu APFSDS z penetratorem segmentowym w procesie penetracji pancerza. Przyjęto d[...]
EN Currently the issues concerning kinetic energy projectiles undertaken by author focuses on the problem of increase of the penetration of the monolithic and composite armours. For this theoretical assumption it is very important to find the optimal distance between penetrator’s segments (established [...]
7
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2009 R. 38, z. 110 143--153
PL W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnej weryfikacji konstrukcji 120 mm pocisku podkalibrowego z penetratorem segmentowym. Badania strzelaniem przeprowadzono w roku 2008 na poligonach w Nowej Dębie i Świętoszowie. Celem badań był: dobór odpowiedniego ładunku miotającego spełniającego założenia ko[...]
EN The results of the experimental verification for new 120 mm APFSDS-T projectile with segmented penetrator were presented in this paper. The firing test was carrying out on the artillery ranges in Nowa Dęba and Świętoszów. The aim of these tests was estimation of the 120 mm APFSDS-T projectiles (with[...]
8
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono wybrane konstrukcje segmentowych pocisków kinetycznych. Na postawie analizy ich parametrów konstrukcyjnych sformułowano wnioski dotyczące możliwości zwiększania głębokości przebicia kinetycznych pocisków przeciwpancernych. Przedstawiono autorską koncepcję „penetracji segmentowe[...]
EN The selected constructions of segmented kinetic projectiles were presented in this paper. From the analysis of their technical parameters the conclusions concerning the possibilities of KE projectiles penetration depth improvement were drawn. The original concept of “forced segment penetration” was [...]
9
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2007 R. 36, z. 101 103--115
PL Przedstawiono mechanizmy penetracji pancerzy stalowych i ceramicznych oraz podstawy teoretycznie i przykłady zastosowania wybranych metod szacowania głębokości przebicia pancerzy przez pociski kinetyczne. Poddano ocenie możliwości aplikacji tych metod do szacowania głębokości przebicia pancerzy stal[...]
EN The process of penetration of steel and ceramic armours with some theoretical background and examples of some methods used for the estimation of the armour penetration depth by kinetic ammunition is presented in the paper. The possibility of using these methods for the steel-ceramic armours and mode[...]
10
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Przedstawiono koncepcję możliwości zwiększenia zdolności niszczenia pancerzy współczesnych czołgów poprzez zastosowanie odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego w postaci segmentowego penetratora do 120 i 125 mm pocisków typu APFSDS-T.
11
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy, na podstawie krytycznej analizy literatury problemu, przedstawiono wstępną charakterystykę zjawiska rykoszetowania i niszczenia wydłużonych pocisków podkalibrowych na pochylonych pancerzach. Określono wpływ kąta podejścia pocisku do płyty oraz konstrukcji pancerza na proces penetracji pocis[...]
EN In this paper the problem of the elongated penetrators ricochets during penetration of the oblique plates are presented. Conclusions about the influence of the pitch angle and armour profile to penetration process were formulated basing on the critical review of the literature.
12
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule wyznaczono i przeanalizowano podstawowe parametry energetyczne wybranych 120 mm pocisków typu APFSDS występujących na uzbrojeniu. Autor oszacował możliwości spełnienia oczekiwanych wymagań w zakresie zdolności przebicia pancerza RHA formułowanych dla nowoopracowywanych konstrukcji kinetyc[...]
EN Basic energetic parameters of selected examples of 120 mm APFSDS (armur piercing fin stabilised discarding sabots) service projectiles are specified and analysed in the paper. Author has estimated chances for meeting penetration capacities through RHA (rolled homogeneous armour) by designs of kineti[...]
13
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przeanalizowano w-brane parametry bojowe czołgów będących w wyposażeniu Wojska Polskiego typu T-72, PT-91 oraz LEOPARD 2A4 i 2A5 w porównaniu do kilku wybranych konstrukcji światowych. Oceniono także możliwości modernizacji posiadanego sprzętu pancernego w zakresie opancerzenia i zdolnośc[...]
EN Some combat characteristics of tanks T-72, PT-91, and LEOPARD 2A4 and 2A5 used by the Polish Army are studied in the paper and compared with selected world designs. Moreover the upgrading possibilities of used armour-clad equipment regarding armour systems and enemy attacking capacities are evaluate[...]
14
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono przebieg i rezultaty badań dynamicznych, mających na celu sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji i określenie podstawowych parametrów balistycznych naboju z pociskiem podkalibrowym typu APFSDS-T drugiej generacji opracowanego w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Badani[...]
EN A second generation kinetic energy APFSDS-T projectile with segmented penetrator developed in the Military Institute of Armament Technology was tested to verify the strength of the design and identify the basic ballistic characteristics of the cartridge and present some results in the paper. The fir[...]
15
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule, na bazie przeglądu literaturowego, przedstawiono analizę rozwoju opancerzenia czołgów na przestrzeni ostatnich 100 lat w aspekcie rozwoju technologii obronnych oraz w świetle zagrożeń konfliktami asymetrycznymi jak i pełnoskalowym konfliktami zbrojnymi. Przeanalizowano wybrane konstrukcj[...]
EN The article presents development of battle tanks armours during the last 100 years on the base of literature review considering aspects of the advancement in defence technologies and the threats of asymmetric and full scale military conflicts. Selected designs of tanks which were in the service were[...]
16
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przeanalizowano zjawisko formowania płaszczyzn adiabatycznego ścinania, zachodzące w procesach charakteryzujących się bardzo dużymi deformacjami struktury rozpatrywanego materiału. Na przykładzie analizy porównawczej zjawiska wnikania pocisków z zubożonego uranu i spieku na osnowie wolfra[...]
EN The phenomenon of creation of adiabatic shear bands occurring at extreme strains of investigated material is analysed in the paper. The effects of penetration for projectiles made of depleted uranium and tungsten sinters were compared to analyse an influence of the adiabatic shear bands into the pro[...]
17
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono wyniki badań granicy plastyczności spieku na osnowie wolframowej wykorzystywanego w produkcji penetratorów czołgowych pocisków podkalibrowych. Badania dynamiczne w zakresie dużych szybkości odkształcenia do [wzor] zrealizowano metodą zmodyfikowanego (dzielonego) pręta Hopkin[...]
EN The results of strength investigations of the tungsten alloy are discussed in this paper. Dynamic tests have been realized using the split Hopkinson pressure bars techniques at strain rate up to 6ź10 3 s -1.
18
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule przedstawiono wymogi stawiane zapalnikowym urządzeniom zabezpieczająco-uzbrajającym w świetle obowiązujących norm. Ponadto zaprezentowano podstawowe rodzaje urządzeń przerywających łańcuch ogniowy oraz nowe tendencje w urządzeniach zabezpieczających w zapalnikach elektronicznych. W ostatn[...]
EN The requirements for safety and arming devices of fuses according to the binding norms were presented in this paper. Moreover the basic types of explosive train interrupting devices and new tendencies in the design of safety devices in electronic fuses were described. In the last part of the article[...]
19
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W niniejszym artykule przedstawiono opis ciał odkształcanych plastycznie oraz analizę zagadnienia rozprzestrzeniania się plastycznych odkształceń wzdłuż pręta, w kontekście obciążenia penetratora pocisku podkalibrowego.
EN The description of the dynamic mechanical parameters of the rigid-plastic material is presented in this paper.
20
63%
Journal of KONBiN
2014 No. 1 (29) 81--92
PL W pracy przedstawiono konstrukcje i wyniki badań niezawodnościowych 98 mm naboi z pociskiem dymnym i oświetlającym do moździerza M-98. Prace badawczo-rozwojowe realizowano w ramach projektów celowych nr 347/BO/B i 348/BO/B. Badania kwalifikacyjne strzelaniem przeprowadzono w roku 2009 na poligonie w[...]
EN In this paper, we present the constructions and reliability firing tests of the special ammunition for M-98 mortar. The research and development works was being carried out as part of the projects No. 347 / BO/B and 348 / BO/B. Qualification firing tests was carried out in 2009 on the training groun[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last