Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 20 173--183
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie założeń metody analizy hierarchii (AHP – Analytical Hierarchy Process) do opracowania rankingu przydatności studzien kopanych i wierconych wykorzystanych do określenia zasięgu występowania pierwszego poziomu wodonośnego (ppw). Badania zostały zrealizowane na ob[...]
EN The study evaluated the reliability of water wells, both drilled and excavated, as a source of information about the depth of shallow groundwater in the area of Unisław, Poland. The AHP method was used to assess the representativeness of measurement points used. In the case of drilled wells the para[...]
2
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Celem pracy jest ocena wiarygodności wyznaczenia średniego rocznego opadu atmosferycznego na badanym obszarze. Obszar analiz obejmował 2750 km2, w którym zlokalizowana jest zlewnia rzeki Prusiny o powierzchni około 200 km2. Mapę wiarygodności estymacji średniego w wieloleciu opadu atmosferycznego op[...]
EN The aim of the work was to evaluate the uncertainty of rainfall measurement and generate a certainty map for the Prusina River catchment (200 km2) in Poland. Location of the meteorological stations was taken from the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) in Poland. The resulting map i[...]
3
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
EN The research aimed to present an application of the technique based on the Dempster-Shafer theory for the determination of the shallow unconfined aquifer extent in a nonparametric (probabilistic) scale. The geology of research area is predominantly composed of the Pleistocene postglacial sediments. [...]
4
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej do oceny stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych wykorzystuje się sieć punktów obserwacyjnych. Do oceny reprezentatywności sieci pomiarowej zaleca się w tych dokumentach obliczanie wskaźnika reprezentatywności Ru. Wskaźnik Ru jest istotnym uzupełnieni[...]
EN The Water Framework Directive requires Member States to regularly monitor and protect the quality and quantity of groundwater. Assessment of spatial representativity within each groundwater body (GWB) is also recommended and the representativity index Ru has been proposed. For Ru calculation, GWstat[...]
5
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL W pracy przedstawiono propozycję jakościowej oceny poziomu rozpoznania hydrogeologicznego pod kątem ustalenia wiarygodności wyników obliczeń przeprowadzonych na hipotetycznym modelu hydrodynamicznym. Poziom rozpoznania hydrogeologicznego oceniono dwiema metodami: metodą subiektywną opartą na ilościo[...]
EN Based on the data from Hydrogeological Map of Poland in the scale 1:50 000 and Detailed Geological Map (sheet Łąg), area of the best hydrogeological recognition was outlined. Two methods of assessment of area with the best hydrogeological recognition were used. The first (more subjective) method was[...]
6
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Piezometr Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska w Koniczynce charakteryzuje się współczynnikiem efektywności barometrycznej o wartości 0,11 - 0,3. Zmiana ciśnienia atmosferycznego 0 10 hPa przenosi się na zmianę położenia zwierciadła wody o ok. 13 mm. Zamontowany w piezometrze rejestr[...]
EN In wells and piezometers penetrating unconfined aquifers, the water levels are continuously changing according to the atmospheric pressure changes. By comparing the atmospheric changes, expressed in terms of a column of water, with the actual changes in the water levels observed during the pre-test [...]
7
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL W pracy wykorzystano metodę AHP w celu analizy reprezentatywności studzien w rejonie Unisławia, w których rozpoznano pierwszy poziom wodonośny. Do oceny reprezentatywności studzien przyjęto następujące kryteria: informacje o występowaniu lub braku warstwy wodonośnej, wydajność jednostkowa, rodzaj pr[...]
EN The AHP method was used for the simplified assessment of validity of wells from the Unisław area in Poland. Validity of wells is the degree of belief of wells which were used for evaluation of the area where shallow groundwater exists. To establish the degree of belief of wells, information about th[...]
8
63%
Przegląd Geologiczny
EN The research mainly aimed to present a novel application of the technique based on the Dempster-Shafer theory for the determination of the aquifer extent in a nonparametric (probabilistic) scale. Data analyses were carried out in the Geographic Information System. All the data were imported to the I[...]
9
63%
Geological Quarterly
EN The paper focuses on the problem of groundwater "ages" in the Pleistocene aquifers of the Wda and Mątawa River catchments. Groundwater residence time in the rocky environment of sandur areas was estimated with two methods i.e.: numerical modelling along the two lines of cross-sections and an isotope[...]
10
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2007 nr 427 47-59
PL W pracy przedstawiono analizę zmienności składu chemicznego wód podziemnych poziomu mioceńskiego na drodze przepływu przez obszar plejstoceńskiej doliny kopalnej. Teren badań znajduje się w północnej Wielkopolsce, gdzie na znacznym obszarze występuje jednorodnie wykształcony mioceński poziom wodonoś[...]
EN The analysis of chemical composition variability of the Miocene aquifer groundwater during the groundwater flow through the buried Pleistocene valley is presented in the paper. The study area is located in northern Wielkopolska, where the homogeneous Miocene aquifer was found over a wide area. This [...]
11
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych planują budowę kopalni piasku i żwiru na SE od miasta Ińsko. Projektowany jest odkrywkowy system eksploatacji bez odwadniania złoża. Model matematyczny przepływu wód podziemnych (o warunkach ustalonych) zbudowano za pomocą pakietu MODFLOW. Model składa się [...]
EN The Szczecin Mineral Raw Materials Pits Company Ltd is planning to build an open pit of sand and gravel close to Ińsko town. Rock extraction is planned without dewatering. There are conflicting opinions in the local community on the influence on the hydrology system in the vicinity of the open pit. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last