Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2017 R. 49, nr 9 43--47
PL Celem pracy jest zaprezentowanie wpływu roli opakowań na sprawność realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw. Analiza oparta na literaturze przedmiotu wykazała, że opakowania są podstawnym elementem łańcucha dostaw definiowanego jako sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawc[...]
EN The aim of the paper is to present the impact of the role of packaging efficiency of flow in the supply chain. The literature-based analysis has shown that packages are basic part of the supply chain, defined as a network of organizations involved, by linking with suppliers and end-users of services[...]
2
63%
Polimery
PL Poliolefinowe folie opakowaniowe podczas użytkowania podlegają procesom starzenia, w wyniku których zachodzą w nich nieodwracalne zmiany właściwości wpływające na wartość użytkową. Jest ona zdeterminowana w dużym stopniu przez czynniki klimatyczne oddziałujące na te materiały podczas ich przechowywa[...]
EN During its usage, polyolefin packaging films undergo an aging process, which results in irreversible changes in their properties, which in turn can influence their functional value. The level of the packaging films' functional value is determined to a large extent, by climate factors, which react wi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last