Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL Węzły ślizgowe w silniku spalinowym z powodu intensywnego zużycia mają podstawowe znaczenia podczas eksploatacji. Dlatego ważnym jest wyjaśnienie procesów występujących w trybologicznych parach, które odgrywają istotną rolę w mechanizmie zużycia. W artykule tym opisano czynniki wpływające na zużycie[...]
EN Sliding machine ties of the internal combustion engine, by reason of intensive wear are of basic importance during utilization. It is therefore important to understand processes occurring in the tribological couples, which play an important role in the wear mechanisms. In this paper factors have an[...]
2
63%
Tribologia
2001 nr 5 963-986
PL Mechanizm zużycia węzłów ślizgowych maszyn, takich jak para pierścień tłokowy-tuleja cylindrowa, stanowią powiązane ze sobą czynniki. Wpływ poszczególnych czynników na przebieg procesu zużycia można w przybliżeniu określić, budując jego model. Złożoność zjawisk występujących na styku współpracującyc[...]
EN Wear mechanism of sliding machine ties, such as piston ring - cylinder liner couple, is composed of factors that are bound with each other. Importance of appropriate factors, on a wear process, can be approximately described by model. Complexity of phenomena occuring on a contact of mating component[...]
3
63%
Tribologia
2000 nr 2 219-245
PL Węzły slizgowe maszyn, wliczając w to parę pierścień tłokowy -tuleja cylindrowa silnika spalinowego, z powodu intensywnego zużycia mają podstawowe znaczenie podczas eksploatacji. Dlatego ważne jest zrozumienie procesów, występujące w trybologicznych parach, które odgrywają istotną rolę w mechanizmac[...]
EN Sliding machine ties inclusive of piston ring -cylinder liner couple of the internal combustion engine, by reason of intensive wear, are of basic importance during utilization. It is therefore important to understand processes ocuring in the tribological couples, which play an important role in the [...]
4
63%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 301--309
EN An awareness of a growing importance of quality and reliability of products against competitive international markets tends to improve the quality of all of the processes that make up their activities and to generate products of an increasing quality and reliability [1]. This analysis of quality and[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z hałasem, w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praca dotyczy zagadnień szerzej przeprowadzonych badań poziomu hałasu we Wrocławiu oraz kliku miejscowościach województwa dolnośląskiego. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań poziomu hałasu or[...]
EN The article discusses issues related to noise in relation to road safety. The work concerns issues of broadly conducted noise level research in Wrocław and in several cities of the Lower Silesia Voivodeship. This study contains the results of noise level tests and their overview at one of the inters[...]
6
51%
Diagnostyka
2010 nr 4(56) 27-35
PL Autorzy prezentują nową metodę diagnostyczną (in-vitro), wykorzystywaną w diagnostyce pojazdów samochodowych, polegającą na detekcji i pomiarze wartości drgań o charakterze wibroakustycznym. Wydaje się, że niesprawność układu recyrkulacji spalin nie powinna mieć wpływu na drgania, generowane przez s[...]
EN The authors presents a new in - vitro way of diagnosis in automotive vehicle which depend on detection and measure of vibroacustic vibrations of the diesel engine. It seems that the Exhaust Gas Recirculation circuit that does not work properly shouldn't have an influence on vibrations generated by a[...]
7
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Zarządzanie transportem, kontrola kierowców oraz weryfikacji wykonywanych przez nich zadań, a także kontrola paliwa, to nieliczne z wielu czynności jakie należy do obowiązków kadry zarządzającej transportem. Jednymi z narzędzi wspomagających zarządzanie transportem, są systemy wykorzystujące nawigac[...]
EN Transport management, drivers' control and verification of the tasks performed by them, as well as fuel consumption control, are some of the many activities the realization of which belongs to the transport management staff. Systems using GPS satellite navigation, called GPS monitoring systems, are [...]
8
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Celem pracy jest analiza probabilistyczna wpływu prędkości obrotowej silnika spalinowego na zużycie elementów układu tłokowo-korbowego w postaci tulei cylindrowej i pierścienia tłokowego. Do prognozowania zużycia wykorzystano wyniki badań hamownianych zużycia oraz zastosowano rozkłady prawdopodobie[...]
EN Aim of this study is to analyze the probabilistic impact of engine speed on the wear of piston - crank in the form of a cylinder liner and piston ring. Consumption was used to predict the results of wear test stand investigations and applied probability distributions of the actual vehicle speed. P[...]
9
51%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono analizę procesów spalania CNG w silniku oryginalnie zaprojektowanym do spalania oleju napędowego. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań numerycznych dwóch systemów dozowania metanu. Pierwszy obejmuje symulację dozowania CNG do kolektora dolotowego, następnie wytw[...]
EN This paper contains the analysis of Compressible Natural Gas combustion process in engine dedicated to diesel oil. The analysis was performed on the basis of the numerical results of two systems for methane dosing. The first simulation considers the CNG delivery into the suction manifold, and subseq[...]
10
51%
Journal of KONES
EN It is oblivious, various properties of fuels cause different thermal loads of engines. Question is, how big is this effect and what fuel compound and its property play insignificant part. This paper is focused on problem of quality of diesel commercial fuels in Polish market and it is a challenge to[...]
11
51%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 191--199
EN Mining machinery and equipment belong to the group of special machines working in extreme conditions. Mining machines are used in difficult conditions such as limited supplies of fresh air, heat from the rock, in places with high humidity and heavy dust. In other specifics related to the extraction [...]
12
51%
Journal of KONES
EN The use of direct injection in spark ignition engines significantly facilitated the use of chargers in these engines. This resulted lately in the significant popularization of direct injection engines, initially freely sucking and in final result turbocharged. The greatest popularity on the market g[...]
13
45%
Silniki Spalinowe
PL Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na dwóch silnikach:1,6 105CV CD (silnik o zapłonie samoczynnym) oraz 1.4BZ 120CV CD (silnik o zapłonie iskrowym), zainstalowanych w nowych pojazdach samochodowych Fiat Bravo (Model 198, wersja 54A). Drugi z wymienionych silników zaopatrzony był w ukł[...]
EN The paper presents the results of tests carried out on two engines: 1,6 105CV CD (diesel engine) and 1.4BZ 120CV CD (spark-ignition engine) installed in new Fiat Bravo (model 198, version 54A) motor cars. The latter engine model (120CV) was equipped with a supercharging system. The investigations co[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last