Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Obecnie daje się zauważyć wzrost świadomości społecznej istnienia linii elektroenergetycznych napowietrznych i emitowania przez nie pola elektromagnetycznego. Artykuł prezentuje metodę obliczeń natężenia pola elektrycznego i strumienia magnetycznego od linii elektroenergetycznej na poziomie ziemi.[...]
EN Nowadays people became aware of the overhead lines and their emissions of electromagnetic fields. This work presents a method for calculation of the electric field strength and magnetic field density caused by the overhead power lines at the ground le vel. The method considers the conductor sagging[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przebadano wpływ nasycenia rdzenia magnetycznego na siły promieniowe w aktywnych łożyskach magnetycznych. Charakterystyka tej zależności została wyznaczona analitycznie oraz obliczona numerycznie. Otrzymane wyniki wskazują na istotną redukcję tych sił po uwzględnieniu nieliniowości magnetycznej oraz[...]
EN The impact of iron core saturation on radial forces of the discussed radial active magnetic bearings is evaluated in the entire operating range. The current and position dependent radial force characteristic is determined analytically and by numerical computations. The results presented show that th[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2006 R. 82, nr 12 107-110
PL W artykule przedstawiono porównanie momentu oraz efektu osłabienia strumienia w trójfazowym silniku z magnesem trwałym i odwróconym strumieniem. Do analizy porównawczej wykorzystano metodę elementów skończonych. Analiza wykazała, że oba parametry silnika silnie zależą od kombinacji liczby zębów w st[...]
EN The paper presents a comparison of torque capability and flux-weakening performance of three-phase flux reversal permanent magnet motors with surface and inset permanent magnets. Finite element analysis is employed to determine the performance of each motor. It is shown that the torque capability an[...]
4
100%
Journal of Technical Physics
EN Performances of the controlled active magnetic bearings can be sufficiently improved with the exact knowledge of the bearing force in the entire operating range. Therefore the magnetic force calculation of the laboratory implementation of a radial magnetic bearing, using 2D finite element method, is[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 145-148
PL W napędach pólhermetycznych kompresorów używa się zazwyczaj jedno- lub trójfazowych silników indukcyjnych. Innym typem silnika używanego w tych napędach jest silnik bezpośrednio włączany (line-start) silnik synchroniczny z wewnętrznym magnesem trwałym. Celem artykułu jest pokazanie porównania charak[...]
EN In the semi-hermetic compressor drives normally single-phase and three-phase induction motors (IM) are used. Another type of threephase motor which can be used in semi-hermetic drives is line-start interior permanent magnet synchronous motor (LSIPMSM). The aim of the paper is to present a comparison[...]
6
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia analizę dwuosiowego dynamicznego modelu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, uwzględniającego nieliniowość magnetyczną (PMSM). Model jest opisany we współrzędnych d-q, gdzie współrzędna d jest związana z osią magnetyczną magnesu. Badania skoncentrowane są na metodach eks[...]
EN This work deals with the magnetically nonlinear two-axis dynamic model of a permanent-magnet synchronous motor with exterior rotor (PMSM). The model is written in the d-q reference frame, where the d-axis is aligned with the magnetic axis of permanent magnets. Magnetically nonlinear behavior of the [...]
7
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 157-159
PL Praca przedstawia algorytm detekcji poziomu nasycenia w rdzeniu transformatora spawalniczego. Detekcja wspomagana jest sztuczną siecią neuronową. Stały strumień magnetyczny w rdzeniu może spowodować nasycenia rdzenia transformatora a to z kolei może prowadzić do powstawania nagłych skoków prądowych [...]
EN This work presents an algorithm for detection of saturation level in the iron core of a welding transformer supplemented by an artificial neural network. The DC component in the iron core flux density can cause saturation of the transformer's iron core which can cause current spikes in the transform[...]
8
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia modele dla dokładnej I szybkiej symulacji bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi, pracującego w układzie napędowym. Sprzężenie modelu silnika i obwodu zewnętrznego zostało przedstawione w postaci jeddnolitego obwodu elektrycznego, który został implementowany i[...]
EN The paper presents an accurate and fast model for permanent magnet brushless DC motor drive electrical subsystem simulation. The coupling between the motor model and external circuits is represented in a form of complete electric circuit model. The complete electric circuit model was implemented and[...]
9
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodę eksperymentalnego określenia magnetycznie nieliniowej charakterystyki hamulca elektromagnetycznego. Charakterystyka magnetycznie nieliniowa przedstawia zależność strumienia skojarzonego i pozycji hamulca i prądu, a zatem wymiaru szczeliny powietrznej i prądu hamowania[...]
EN The paper deals with the experimental determination of magnetically nonlinear characteristics of electromagnetic brake. The magnetically nonlinear characteristics of electromagnetic brake are represented by position- and current-dependent characteristics of flux linkages, which mean that the charact[...]
10
76%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 147-149
PL Artykuł przedstawia badanie charakterystyki działania reluktancyjnego silnika synchronicznego w napędach BLDC. Testowany silnik reluktancyjny został wykonany ze stojana silnika indukcyjnego IEC56 oraz czterobiegunowego wirnika z trzema przegrodami w biegunie. Zaprezentowano zmierzome charakterystyki[...]
EN The paper presents a performance evaluation of a synchronous reluctance motor in BLDC drive. The tested synchronous reluctance motor was made from IEC 56 induction motor stator and four pole rotor with three-barriers per pole. Measured motor characteristics of the tested synchronous reluctance motor[...]
11
76%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Działania jednofazowego silnika indukcyjnego z łączonym na stałe i do rozruchu kondensatorem i bezpośrednio włączany silnik synchroniczny z magnesem trwałym z równym niesymetrycznym uzwojeniem stojana są porównywane na bazie oceny danych eksperymentalnych. Silniki zostały zbudowane z jednakowych mat[...]
EN The performance of capacitor-run and capacitor-start versions of the single-phase induction motor and the line-start interior permanent magnet synchronous motor (LSIPMSM) with the equal unsymmetrical stator winding is directly compared based on evaluation of experimental data. The motors were constr[...]
12
76%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 106-109
PL Artykuł prezentuje analizę charakterystyki hamowania sinika synchronicznego typu „line-start” z magnesami trwałymi. Maszyny takie używane są w napędach wymagających skracania czasu zatrzymania w napędach o dużej inercji. Analiza porównawcza opiera się na wynikach pomiarowych napięcia, prądu, mocy wy[...]
EN This paper evaluates the braking performance of line-start interior permanent magnet synchronous machines (LSIPMSMs), which may be employed for shortening of stopping-times in large-inertia drives, braking energy recuperation and in passive brake systems with explicit dynamics. The comparative analy[...]
13
76%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 170-173
PL Artykuł przedstawia wpływ typu uzwojenia na charakterystykę działania silnika indukcyjnego zasilanego z przetwornika. Dwa typy uzwojeń występują w tego rodzaju układach: uzwojenie jednowarstwowe, realizowane jako uzwojenie koncentryczne oraz koncentryczne uzwojenie dwuwarstwowe. To drugie rozwiązani[...]
EN The paper presents the impact of a winding type on the operational characteristics of converter-fed induction motor. Two types of windings are normally used in converter-fed induction motors. The first one is a single layer winding, which can be executed as a lap or a concentric winding. The second [...]
14
64%
Przegląd Elektrotechniczny
2005 R. 81, nr 12 104-106
PL Artykuł omawia określanie właściwej postaci falowej prądu dla zmniejszenia całkowitych zakłóceń momentu w silniku synchronicznym z montowanymi powierzchniowo magnesami trwałymi. Efektywność użytej metody analizy została wykazana na przykładzie trójfazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałym[...]
EN The paper deals with the determination of the appropriate current waveforms for the reduction of the total torque ripple in the surface mounted permanent magnet synchronous motors. The effectiveness of the used method is presented with the example of the three-phase permanent magnet synchronous moto[...]
15
64%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 12 1262-1264
PL Artykuł przedstawia projektowanie taniego silnika synchronicznego ze stałymi magnesami i zewnętrznym wirnikiem przeznaczonego do suszarek elektrycznych. Silnik synchroniczny jest konkurencyjny do silników indukcyjnych gdyż ma lepszą sprawność i lepszy współczynnik mocy.
EN The paper deals with the design and development of a Iow-cost synchronous permanent magnat motor with exterior-rotor for fan drives applications. The permanent magnat synchronous motor is replaceable with the existent exterior-rotor induction motor regarding its stator construction, it has better el[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last