Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 5 36-40
PL Kamienie łamane i bloczne (kłib) obejmują szeroki zespół skał, których wspólną cechą są odpowiednie właściwości fizyczno-mechaniczne. Litologicznie reprezentują one różne typy skał. Należą do nich: skały magmowe głębinowe (granity, gabra), wylewne (melafiry, porfiry), skały osadowe: piaskowce, piask[...]
2
100%
Przegląd Geologiczny
2015 Vol. 63, nr 1 55-–59
EN In 2013, a series of geological-tourist maps of national parks were published by Polish Geological Institute – National Research Institute, commissioned by the Ministry of the Environment and financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management. Geological-tourist map of D[...]
3
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2000 Nr 3 (25) 103--108
The method is based on the adsorption of l-(2-methoxy-l-rnethylethoxy)propane-2-ol, (di-propylene glycol methyl ether, DGME) vapours on activated charcoal, desorption with 2 % methanol in carbon disulfide and gas chromatographic (GC-FID or GC-MSD) analysis of the resulting solution.
PL l-(2-Metoksy-l-metyloetoksy) propan-2-ol (eter monometylowy glikolu dipropylenowego, eter metylowy glikolu dipropylenowego, Dowanol DPN, ArcosoW, DGME) jest cieczą o stosunkowo wysokiej temperaturze wrzenia, stosowaną jako rozpuszczalnik organiczny i półprodukt do syntezy chemicznej, a także składni[...]
4
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2010 Nr 1 (63) 213--219
PL Metodę stosuje się do oznaczania stężeń tioacetamidu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na zatrzymaniu aerozolu tioacetamidu na filtrze z włókna szklanego, eluacji acetonem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztwo[...]
EN Air samples are collected by drawing a know volume of air through glass microfibre filters. Samples are extracted with acetone by means of an ultrasonic bath. The obtained extracts are analyzed with gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS). The determination limit of the method is 0.01 mg/[...]
5
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 1 (55) 49--55
PL Metoda polega na adsorpcji par sewofluranu na węglu aktywnym, desorpcji toluenem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Oznaczalność metody wynosi 2 mg/m3.
EN This method is based on the adsorption of sevoflurane on petroleum charcoal, desorption with toluene and gas chromatographic (GC-MSD) analysis of the resulting solution. The determination limit of this method is 2 mg/m3.
6
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2007 Nr 1 (51) 133--139
PL Metodę stosuje się do oznaczania stężeń par izofluranu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par izofluranu na węglu aktywnym, desorpcji toluenem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność [...]
EN This method is based on the adsorption of isoflurane on petroleum charcoal, desorption with toluene and a gas chromatographic (GC-MSD) analysis of the resulting solution. The determination limit of the method is 1 mg/m3.
7
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2009 nr 2-3 53-61
PL Poszukiwanie alternatywnych źródeł barwników mogących znaleźć zastosowanie w żywności stało się w ostatnich latach szczególnie ważne. Nic więc dziwnego, że obiektem zainteresowań naukowców stały się pigmenty pochodzenia drobnustrojowego, które w krajach azjatyckich funkcjonują już od setek lat. W ni[...]
EN Searching for alternative sources of dyes which could be used in food recently has become specially important. No wonder that scientists have interested in pigments from microorganisms. This substances have functioned in Asian countries for years. In this work advantages and disadvantages of biotech[...]
8
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2009 nr 1 31-38
PL W artykule, który jest pierwszą częścią pracy poświęconej poszukiwaniu najlepszej metodyki rozdziału i identyfikacji składników utleniających się zawartych w produktach do farbowania włosów, przedstawiono podsumowanie literatury naukowej na ten temat. Metody rozdziału prekursorów trwałych barwników [...]
EN Today, hair dyes play an important and positive role in our quality of life and millions of consumers use hair dyes to improve their appearance. Taking into account the extent and frequency of human contact with hair dye products, their ingredients must be safe. This article is the first part of inv[...]
9
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2010 nr 3 117-126
PL Na początku 2002 roku Szwedzka Agencja Rządowa i Uniwersytet w Sztokholmie ogłosili wspólnie, że bogate w węglowodany produkty spożywcze, które są przetwarzane, pieczone lub smażone w wysokiej temperaturze zawierają stosunkowo wysoki poziom akrylamidu. Długotrwała ekspozycja organizmu na akrylamid m[...]
EN In early 2002 Swedish National Food Administration (SNFA ) and University of Stockholm together announced that certein carbohydrate-rich foods that are processed, baked or fried at high temperatures contain relatively high level of acrylamide. Long-term exposure to acrylamide can cause neurological [...]
10
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2009 nr 2-3 94-103
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie skutecznej metody rozdziału i jakościowego oznaczania pięciu amin aromatycznych (2-hydroksy-4-aminotoluenu, 2,5-diaminonitrobenzenu, p-fenylenodiaminy, m-fenylenodiaminy, m-aminofenolu) zawartych w produktach do farbowania w[...]
EN Four chromatographic techniques has been proposed for qualitative and quantitative determination of five aromatic amines (m-aminophenol, p-phenylenediamine, m-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 2-hydroxyaminotoluene) contained in products for hair dyeing. Thin layer chromatography (TLC), pap[...]
11
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2008 nr 1 46-52
PL Corocznie światowy przemył tekstylny wykorzystuje ponad 700 000 ton barwników. W ustawodawstwie polskim nie istnieją ograniczenia dotyczące barwy odprowadzanych ścieków. W artykule opisano metody prowadzące do odbarwiania ścieków m.in. adsorpcję, utlenianie, separację oraz procesy mikrobiologiczne.
EN The amount of dye used each year in the textile industries of the world is more than 700 000 tons per year. In polish legislation, there are no obligatory discharge limits for the colour of the effluent. Using wastewater treatment methods such as adsorption, oxidation, separation and microbiological[...]
12
63%
Environment Protection Engineering
EN Investigations were performed on tannery wastewater, previously coagulated with FeCl3. An electrolyzer was equipped with two graphite cathodes and Ti/SnO2/PdO2/RuO2 anode, divided by the diaphragm made of asbestos fibre. The current density was: cathodic 2.0 A/dm2 and anodic 2.1 A/dm2. After 55 min [...]
13
63%
Przegląd Geologiczny
2001 Vol. 49 nr 7 616-620
PL Rzeźba Wysoczyzny Kałuszyńskiej została ukształtowana z osadów pozostawionych przez lądolód zlodowacenia warty. Stwierdzone w stanowisku Dobre, osady biogeniczne o charakterze torfu, są przykryte piaskami o nieznacznej miąższości. W świetle badań palinologicznych pochodzenie tych osadów należy wiąza[...]
EN The landscape of the Kałuszyn Plateau was formed by an ice sheet of the Warta Glaciation. Biogenic deposits (peats) described at site Dobre are covered by a thin sand layer. Based on the palaeobotanic analysis, these sediments are dated at the Eemian Interglacial. Numerous sites of lake sediments in[...]
14
63%
Przegląd Geologiczny
PL Niniejszy artykuł przedstawia wstępne badania budowy geologicznej i genezy struktury Dobrego, znajdującej się na Wysoczyznie Kałuszyńskiej (wschodnia Polska). Struktura Dobrego powstała podczas zlodowaceń: odry i warty i została potwierdzona wierceniem Dobre-1. Na zdjęciu satelitarnym przeanalizowan[...]
EN This paper presents preliminary research results on geology and orgin of the Dobre structure, situated on the Kałuszyn Plateau (eastern Poland). Dobre structure was formed during the Odra and Warta Glaciations confirmed by data from borehole Nowe Dobre-1. Photolineaments were analysed on satellite i[...]
15
63%
Environment Protection Engineering
PL Oceniano efektywność procesów O3/OH-, O3/H2O2, O3/H2O2/OH- i H2O2/UV w usuwaniu 3-CP, 2,4- DCP i PCP z wody oraz ze ścieków bytowo-gospodarczych zanieczyszczonych chlorofenolami. Badane związki pod względem podatności na degradację można uszeregować następująco: PCP > 3-CP > 2,4- DCP. Najlepsze wyni[...]
EN This study evaluates the efficiency of O3/OH-, O3/H2O2, O3/H2O2/OH- and H2O2/UV in the oxidation of 3-CP, 2,4-DCP and PCP in water solutions and synthetic domestic wastewater containing chlorophenols. The treatment efficiency follows the sequence: PCP > 3-CP > 2,4-DCP. The best results gave the O3/O[...]
16
63%
Journal of Technical Physics
EN Bi-scalar boundary-integral approach to the static and monoharmonic electromagnetic field is given. Scalar and vector virtual boundary quanties used in the field models are defined. The analysis of the magnetostatic field of a permanent magnet is presented.
17
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
1999 Nr 22 148--152
EN The method is based on the adsorption of vapours of pentane-3-yl acetate on active charcoal, desorption with carbon disulfide and its determination in the obtained solution by gas chromatography (GC-FID). The determination limit of the method is 5 mg/m3.
18
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
1999 Nr 22 142--147
EN The method is based on the adsorption of vapours of pentane-2yl acetate on active charcoal, desorption with carbon disulfide and its determination in the obtained solution by gas chromatography (GC-FID). The determination limit of the method is 5 mg/m3.
19
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
1999 Nr 22 137--141
EN The method is based on the adsorption of vapours of iso-pentyl acetate on active charcoal, desorption with carbon disulfide and its determination in the obtained solution by gas chromatography (GC-FID). The determination limit of the method is 5mg/m3.
20
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
1999 Nr 22 153--157
EN The method is based on the adsorption of vapours of tert-pentyl acetate on active charcoal, desorption with carbon disulfide and its determination in the obtained solution by gas chromatography (GC-FID). The determination limit of the method is 5 mg/m3.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last