Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono współczesne zastosowania polarymetrii obrazowej w zakresach spektrum od widzialnego do dalekiej podczerwieni. Przedstawiono przeprowadzone analizy i badania możliwości zastosowania polarymetrii obrazowej w zakresie dalekiej podczerwieni do zdalnego wykrywania obiektów. Przedstawi[...]
EN The article discusses the use of modern imaging polarimetry in the visible range of the spectrum to the far infrared. The paper presents the analyzes and examining the potential for imaging polarimetry in the far infrared for remote sensing applications.
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano metodę wyznaczania czułości detektorów podczerwieni w matrycy mikrobolometrycznej. W metodzie uwzględniono parametry geometryczne i optyczne matrycy detektorów podczerwieni oraz układu pomiarowego do wyznaczania czułości detektorów podczerwieni. Zastosowana metoda pozwala na wyzna[...]
EN In the article a method of determination of a microbolometric focal plane array voltage sensitivity has been described. In the method optical system illumination non-uniformity has been taken into account. Presented method allows for sensitivity determination in setups with low fnumber optics, where[...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Kamery termowizyjne oraz używane w nich matrycowe detektory podczerwieni w procesie produkcyjnym są poddawane procedurze kalibracji i wyznaczania czułości napięciowej na padające na nie promieniowanie. Detektory na stanowisku kalibracyjnym są oświetlane promieniowaniem podczerwonym poprzez specjalne[...]
EN Thermal imagers and used therein infrared array sensors are subject to calibration procedure and evaluation of their voltage sensitivity on incident radiation during manufacturing process. The detectors used in calibration set-up are illuminated by infrared radiation transmitted through a specialize[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano metodę wyznaczania czułości detektorów podczerwieni w matrycy mikrobolometrycznej. W metodzie tej uwzględniono parametry geometryczne i optyczne matrycy detektorów podczerwieni oraz układu pomiarowego. Opracowano specjalne stanowisko pomiarowe składające się z dwóch precyzyjnych p[...]
EN In article the method of determining the sensitivity of detectors in a microbolometer array is described. In this method geometrical and optical parameters of the detector array and the measurement system are taken into account. A special test bench was constructed and is consisting of: two precise [...]
5
100%
Measurement Automation Monitoring
EN Main notion of this paper is presenting the possibility of applying microbolometer FPAs in detection and visualization of far infrared sub-bands (LWIR 8-12 µm), as a cheaper alternative to cooled detectors. Specifically designed and built device consists of infrared optics, custom made beamsplitter [...]
6
88%
Metrology and Measurement Systems
2014 Vol. 21, nr 4 709--718
EN In the article a non-uniformity correction method is presented which allows to compensate for the influence of detector’s temperature drift. For this purpose, dependency between output signal value and the temperature of the detector array was investigated. Additionally the influence of the temperat[...]
7
76%
Measurement Automation Monitoring
EN This paper presents results of output signal analysis of uncooled microbolometric focal plane array FPA. The analysis focuses on detectors manufactured by ULIS. The signal has been tested against varying control voltages, it is blind microbolometer biasing VSK and active microbolometer biasing VFID.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last