Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Mining Sciences
PL Skutki pożarów podziemnych, takie jak uszkodzenie otaczających warstw geologie? nych albo destylacja węgla, można jedynie wtedy modelować, jeżeli znane są poi temperatur i termiczne oddziaływania na partie górotworu. Praca przedstawia metodę obliczania pola temperatur w izotropowym ciele przewodzą c[...]
EN Effects of underground fires such as mechanical damage to the strata or gasification c coal may only be modelled when temperature fields and the thermal impact on parts of th strata material are known. The paper shows a method of calculating the temperature field in an isotropic hea conducting body [...]
2
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Charakterystyka przebiegu krzepnięcia ciekłego metalu w formie odlewniczej i omówienie czynników wpływających na powstawanie i lokalizację jamy skurczowej w odlewie. Model matematyczny wymiany ciepła i zasilania odlewu beczki walca metalem z nadlewu. Wyniki komputerowych badań symulacyjnych procesu [...]
EN A mathematical model of heat exchange in the system "metal casting-mould-environment" together with a computer software for simulation of solidification and cooling-down of castings was used to predict development of temperature fields on the longitudinal section of heavy (diameter 550x4000 mm) low [...]
3
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedstawiono charakterystykę przebiegu krzepnięcia ciekłego metalu w formie odlewniczej i omówiono czynniki wpływające na powstawanie i lokalizację jamy skurczowej w odlewie. Zastosowano model matematyczny wymiany ciepła i zasilania odlewu beczki walca metalem z nadlewu do komputerowych badań symul[...]
EN Characteristics of liquid steel solidification in casting mould are presented and factors affecting forming and location of contraction cavity in casting are discussed. Mathematical model of heat exchange and feeding the cast of roll face by sinkhead metal for computer simulation of cast steel roll [...]
4
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 53-60
PL Wiele skoków, wykorzystywanych w balecie klasycznym oraz nowoczesnym jest przyczyną poważnych urazów. W pilotażowym eksperymencie przeprowadzonym z dwojgiem profesjonalnych tancerzy, stosując dynamometrię piezoelektryczną oraz videorejestrację, zmierzono charakterystyki czasowe sił reakcji podłoża w[...]
EN Many jumps used in classical and modern ballet are the source of -crious injuries. The pilot experiment that was carried out with two professional dancers measured the temporary character of ground reaction forces in a few ohosen elements of classical dance. The method of piezoelectric dynamometry a[...]
5
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper presents quantities which characterise overloads during marching past gait obtained from the time curves of the ground reaction forces. The following quantities were interpreted: time of single support, time of strike, extreme values of ground reaction force in the sagittal plane, build-up[...]
6
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Many jumps made in classical and modem ballet are responsible for serious injuries. A pilot experiment that was earned out with two professional dancers measured the temporary character of ground reaction forces in a few chosen elements of classical dance. The method of piezoelectric dynamometry as [...]
7
45%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 41-46
PL Celem pracy jest identyfikacja charakterystyk czasowo - siłowych reakcji podłoża występujących w fazach odbicia i lądowania w 6-ciu typowych elementach akrobatycznych. Badania o charakterze pilotażowym przeprowadzono na dwóch zawodnikach w wieku 17 i 18 lat. Z zarejestrowanych przebiegów pionowej si[...]
EN The aim of the paper is identification of force-time characteristics of ground reaction forces exerted during take-off and landing phases in the six typical acrobatic elements. Tests of a pilot study character were carried out on two professional athletes aged 17 and 18. Levels of parameters charact[...]
8
45%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2017 z. 13 21--28
PL Praca przedstawia związki pomiędzy parametrami skoku pionowego i wartościami względnych, momentów sił wybranych grup mięśniowych, kończyn dolnych, dla 43 tancerzy zawodowych uprawiających dwa, odmienne style taneczne: klasykę oraz taniec współczesny. Parametry CMJ i SJ oraz wartości względne, wybran[...]
EN The study presents correlations between vertical jump parameters and relative values of selected muscles torques of lower extremities of 43 professional dancers who practice two different styles of dance: classic and modern. CMJ and SJ parameters turned out to be slightly correlated with relative va[...]
9
45%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of the paper was identification of force-time characteristics of ground reaction forces exerted during take-off and landing phases in the six typical acrobatic elements. The tests of a pilot study character were carried out on two professional athletes aged 17 and I8. The levels of such para[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last