Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia Analityczna
PL Badano czystość 16 soli mono- i ditetrazoliowych stosując kolumnę z tlenkiem glinu i detektorem wielokanałowym diodowym do charakteryzowania zanieczyszczeń. Jako eluenty stosowano mieszaninę 1,4-dioksan + acetonitryl (2+98, v/v) oraz mieszaninę 1,4-dioksan + metanol + tetrachlorometan (2+88+10, v/v)[...]
EN The purity of the 16 mono- and ditetrazolium salts were studied on an alumina column in various eluent system such as: mixture of 1,4-dioxan and acetonitrile, 2+98 v/v, and mixture of 1,4-dioxan, methanol and carbon tetrachloride, 2+88+10 v/v, using the diode array detection to charactarize the impu[...]
2
100%
Chemia Analityczna
PL Opracowano nową, szybką izokratyczną metodę chromatograficzną w odwróconym układzie faz do równoczesnego oznaczania paracetamolu i kofeiny w lekach. Analizę przeprowadzono na kolumnie LiChroCART 250-04 Purospher RP-18 (4,6 x 250 mm, wielkość cząstek 5 nm), stosując eluent: metanol-woda (40:60) z szy[...]
EN The novel rapid reversed phase isocratic chromatographic method for simultaneous determination of paracetamol and caffeine in drug formulations has been developed. The analysis was performed with LiChroCART 250-4 Purospher RP-18 column (4.6 * 250 mm, particle size 5 Jim) using methanol-water eluent [...]
3
100%
Chemia Analityczna
PL Badano rozdzielanie oligomerów etoksylowanego alkoholu laurylowego i oligomerów monooleinianu sorbitolu za pomocą wy sokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz przy użyciu kolumn wypełnionychoktadecylowanąkrzemionką (ODS) i porowatym grafityzowanym węglem (PGC) oraz mieszaniny a[...]
EN The separation of ethoxylated laurylatcohol oligo'mers and sorbitane monoleate oligo-mers was investigated by reversed-phase high-performance liquid chromatography on octadecyl silica (ODS) and porous graphitized carbon columns (PGC) with the eluent of a mixture of acetonitrile-water. The selectivit[...]
4
88%
Chemia Analityczna
PL Badano wpływ zredukowanego glutationu (GLT) oraz hydroksypropylo-p-cyklodeks-tryny (HP-P-CD) na szybkość rozkładu barwników sproszkowanej papryki (Capsicum annuum) w czasie jej przechowywania. Badania prowadzono za pomocą spektrometrii przy wielu długościach fali oraz wysokosprawnej chromatografii c[...]
EN Multiwavelength spectrometry and reversed-phase high-performance liquid chromatog-raphy have been simultaneously used for the assessment of the effect of reduced glutathion (GLT) and hydroxypropyl-Beta-cyclodextrin (HP-Beta-CD) on the decomposition rate of the colour pigments of paprika (Capsicum an[...]
5
63%
Chemia Analityczna
PL Ilościowe zależności struktura-retencja chromatograficzna (QSRR) należą do najczęściej badanych przejawów liniowych zależności energii swobodnej (LFER). Stosując podejście QSRR można traktować kolumnę chromatograficzną jako "przetwornik energii swobodnej" przekształcający różnice potencjałów chemicz[...]
EN Quantitative structure- chromatographic retention relationships (QSRR) are ones of the most extensively studied manifestations of linear free-energy relationships (LFER). Applying the QSRR approach the chromatographic column can be regarded as a "free-energy transducer" translating differences in ch[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last