Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy podano charakterystyki narastania wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie przy zginaniu materiałów sczepnych w systemach napraw konstrukcji betonowych. Opracowano funkcje opisujące wzrost tych wytrzymałości zależnie od czasu dojrzewania materiału.
EN The paper presents the characteristics of compressive and flexural strength increment of materials destined to be applicated as linking layer in systems repair of reinforced concrete structures. The relations between the strength increments and time have been evaluated.
2
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 3 120-128
PL Artykuł prezentuje najliczniejszą oraz najbardziej różnorodną grupę budowli hydrotechnicznych Wrocławskiego Węzła Wodnego; należą do niej konstrukcje śródmiejskich nabrzeży oraz bulwarów Odry. Zmieniające się na przestrzeni wieków tendencje w projektowaniu, technologie stosowanych materiałów budowla[...]
EN The article presents the most numerous and the most varied group of hydro-technical constructions of the Wroclae Water Node; among them are central town embankments and Oder boulevards constructions. The design tendencies, changing throughout centuries, construction materials technologies and functi[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 10 30-31
4
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań rozkładu odkształceń i naprężeń w przekrojach normalnych zginanych belek gipsowych w stanie suchym. Belki te wykonano z zaczynów gipsu budow-lanego o W/G = 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 i 1,5. Odkształcenia zmierzono metodą tensooporową, a ugię-cia belek – za pomocą czujników przemie[...]
EN The study presents the results of examining the distribution of strains and stresses in the normal cross-sections of bended gypsum beams, dry prepared, made of building gypsum pastes at water-to-gypsum (W/G) ratios equal to 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 and 1.5. The strain was measured by the strain gauge meth[...]
5
100%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono zjawisko podciągania kapilarnego w materiałach gipsowych w oparciu o uproszczony model łączący wysokość cieczy w kapilarze z czasem wnikania wilgoci do betonu. Zależność tą potwierdzono doświadczalnie. Uzyskano również szereg wyników doświadczalnych potwierdzających wzrost szybkości podciąg[...]
EN The capillary rise of water in gypsum materials on the basis of simplified model linking the height of water in the capillary with the root of time. This dependence was confirmed experimentaly. Also several experimental results were presented which have shown the increase of rate of rise of water in[...]
6
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN The study presents results of laboratory tests of rheological properties of fresh pastes made of building gypsum at a wide range of water-gypsum ratios W/G = 0.4-1.5. The tests were carried out in a rotary-type viscosimeter RHEOTEST-2. The rheograms characterize dynamic changes in shearing stress τ [...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opracowanie zawiera porównawcze zestawienie parametrów agresywności w stosunku do betonu i stali ścieków komunalnych, odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Podano także zróżnicowanie agresywności ścieków w różnych obiektach oczyszczalni ścieków, będących w toku procesu technologicznego oczysz[...]
EN The paper includes a comparison of several types sewage in aspect of possible corrosive action on concrete or steel. A comparison of corrosive strength of sewage in succesive stages of sewage treatment process is also done.
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Odnotowane liczne przypadki zarysowań skurczonych i spękań termicznych betonów w wielokubaturowych obiektach oczyszczalni ścieków nasunęły autorom konieczność wprowadzenia okresowych zmian rodzajów cementów i dostosowania ich do warunków atmosferycznych. Na obiektach oczyszczalni ścieków w Głogowie,[...]
EN There were observed many cases of cramp and thermal cracks of concrete in big size objects of sewage treatment plants. The authors considered the need for changes of cement type in relation with changes of climate conditions. The new approach was tested on the building site of the Głogów sewage trea[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2001 nr 10 5-7
10
50%
Materiały Budowlane
1998 nr 10 42-47
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last