Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 164-167
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy naturalnej promieniotwórczości surowców, półproduktów i gotowych produktów ceramicznych wyrabianych na terenie Polski. Surowce stosowane w przemyśle ceramicznym zawierają naturalne radionuklidy, których aktywność niekiedy przekracza średnie ich poziomy w glebie [[...]
EN The natural radionuclides originated from uranium and thorium series as well potassium isotope 40K occur in raw materials used for production of different ceramic items. According to the Polish law the radioactivity of all building materials should comply with limits for the total activity determine[...]
2
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 95-96
3
100%
Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej
2013 Z. 14 57--70
4
80%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 94-95
5
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 454-456
6
80%
Nukleonika
PL Stężenie (sup 226)Ra w butelkowanych wodach mineralnych oznaczano techniką ciekłej scyntylacji z separacją impulsów α od β. Prosta ekstrakcja równowagowego (sup 222)Rn z próbek wody o objętości 0.5 dm3 do 20 mi scyntylatora ksylenowego pozwala na oznaczanie poziomów (sup 226)Ra wyższych od 12 mBq/dm[...]
EN (sup 226) Ra concentration in bottled mineral water has been determined by a liquid scintillation technique (LSC) with the separation of α from β pulses. Extraction of radon from 0.5 dm3 of water samples to 20 ml of a xylene based scintillation cocktail is sufficient for the determination of (sup 22[...]
7
80%
Nukleonika
EN A large amount of naturally occurring radioactive materials in the form of by-products or waste is produced annually by the growing activity of the oil and gas industry. Solid scale, sludge and produced water are typical residues contaminated with natural radionuclides from the uranium and thorium s[...]
8
80%
Nukleonika
EN The network of high volume aerosol samplers type ASS-500 in Poland, established mainly for monitoring radionuclides of artificial origin, offers also a unique opportunity for measuring natural radionuclide concentrations in ground-level air. Recounting of the closed (sealed) filters after a one mont[...]
9
80%
Nukleonika
EN A simple procedure using α and γ spectrometry for the determination of natural radionuclides in two Polish geothermal water samples from Mszczonów and Cieplice, as well as in deep well groundwater from the city of Łódź, was described. The 222Rn radionuclide was directly extracted from 10 cm3 water s[...]
10
80%
Nukleonika
EN Activities of the main radionuclides from the 238U and 232Th series in the Uniejów geothermal water were determined by combining liquid scintillation counting with a/b separation and g-spectrometry methods. The 222Rn and 226Ra activities were measured after extraction of radon from 10 ml water sampl[...]
11
80%
Nukleonika
EN Combination of alpha and gamma spectrometry for air filters measurement allows a simple determination of all short-lived 222Rn and 220Rn daughters as well as cosmogenic 7Be and anthropogenic 137Cs in the air. Solid radionuclides in the atmosphere, attached to aerosol particles, were collected on fil[...]
12
71%
Nukleonika
EN Five bottom sediment cores from the Kuwait Bay were dated using 210Pb and 137Cs radionuclides. For evaluating the sedimentation rate two methods were applied: geochronology with the constant rate of supply unsupported 210Pb (CRS model) and the Weibull distribution of anthropogenic 137Cs. The sedimen[...]
13
61%
Polimery
2013 T. 58, nr 7-8 519--523
PL Opracowano bezołowiowe osłony redukujące dawki promieniowania w diagnostyce technikami tomografii komputerowej. Podstawę stanowiła matryca z kauczuku naturalnego napełnionego tlenkami: bizmutu, wolframu lub gadolinu. Ze względu na generowanie przez bizmut wtórnego promieniowania fluorescencyjnego ro[...]
EN We have developed lead-free shields reducing the radiation doses in the diagnostic computed tomography techniques. They are based on natural rubber matrix with oxides of bismuth, tungsten and gadolinium as fillers. Due to the generation of secondary fluorescence radiation by bismuth, the study was e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last