Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 187-194
PL Artykuł przedstawia problemy związane z wyceną towarów w rynkowych systemach rozproszonych z silnymi ograniczeniami infrastrukturalnymi. Przedstawiona została metoda modelowania ograniczeń systemowych jako usług na rynku, dla której zostały zaproponowane metody wyceny podstawowych typów ograniczeń o[...]
EN In this paper we consider problems concerning pricing of commodities and services on distributed market systems with strong infrastructure constraints. Method of modeling system constraints as services together with some proposals of common constraints pricing are presented. Considerations are based[...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Operator Systemu Przesyłowego (OSP) w procesie planowania pracy jednostek wytwórczych na rynku energii elektrycznej uwzględnia jako jeden z wielu czynników prognozę zapotrzebowania na energie.. Określa ona najbardziej prawdopodobne wykorzystanie energii w określonym etapie planowania, ale ponieważ n[...]
3
80%
Rynek Energii
2011 nr 1 66-72
PL Struktura procesów bilansowania na rynku energii elektrycznej może mieć istotny wpływ na jakość całego mechanizmu bilansowania. Wstępną ocenę struktury procesów rynkowych można przeprowadzić na podstawie analiz teoretycznych, jednak końcowa jej weryfikacja wymaga badań symulacyjnych w połączeniu z k[...]
EN The structure of the balancing processes on the power market has a significant impact on the overall mechanism efficiency. In this paper we present a simulation method for evaluation market processes. In the method we can define parameters of the processes structure as well as the balancing mechanis[...]
4
80%
Acta Energetica
2015 nr 3 39--47
PL Proces budowy wspólnotowego rynku energii elektrycznej zapoczątkowano już w latach 80. ubiegłego wieku. W ostatnich czasie można jednak zaobserwować znaczne jego przyspieszenie, skutkujące powstaniem dużej liczby regulacji prawnych determinujących aktualne oraz przyszłe rozwiązania rynkowe. W artyku[...]
EN The process of building the European electricity market was initiated in the 1980s. Recently, however, significant acceleration of this process can be observed, resulting in many legal regulations determining the current and future market design. The paper discusses legal regulations shaping the ene[...]
5
80%
Rynek Energii
2018 Nr 5 73--82
PL Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 CACM ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi dopuszczono możliwość funkcjonowania wielu Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii (NEMO – ang. Nominated Energy Market Oper[...]
EN Pursuant to the Regulation of the European Commission (EU) 2015/1222 CACM of 24 July 2015 laying down guidelines on capacity allocation and congestion management, the possibility of functioning of many Nominated Energy Market Operator (NEMO) on domestic electricity markets was accepted. The aim of r[...]
6
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2009 T. 13, z. 2 343-351
PL W pracy przedstawiono propozycję wielokryterialnego dyskretno-ciągłego modelu optymalizacji struktury procesów rynkowych. Po przedstawieniu ogólnego sformułowania problemu rozważono możliwości wygodnego dostosowania go przez projektanta do konkretnych systemów rynkowych. Przeanalizowano również możl[...]
EN The proposition of multi-criteria mixed-integer optimization model for various market processes' structure is discussed. First we present general formulation of the model and next we consider the possibilities of convenient model adaptation to the specific market systems. We also analyze the possibi[...]
7
71%
Rynek Energii
2011 nr 2 112-117
PL Mechanizmy i procesy rynku energii elektrycznej rozwijają się w sposób ewolucyjny wraz ze wzrastającą świadomością i oczekiwaniami uczestników rynku oraz rosnącą wiedzą środowiska badawczo-rozwojowego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat jesteśmy świadkami wielu prac projektowych zmierzających do opr[...]
EN Electrical energy mechanisms and designs are being evolved together with increasing knowledge, expectations and maturity of market participants. Various new development projects aimed at designing new market model designs can be observed over a period of a few recent years. Due to complexity of the [...]
8
71%
Rynek Energii
2010 nr 1 148-153
PL Analiza złożonych mechanizmów rynkowych może być prowadzona w oparciu o modele teoriogrowe. W niniejszej pracy rynek bilansujący energii elektrycznej jest modelowany jako pewna gra pomiędzy uczestnikami rynku. Pozwala to na badanie wybranych własności mechanizmu rynkowego postrzeganego jako gra. W p[...]
EN Complex market mechanisms may be analyzed using the game theory approach. In this paper we model power balancing market as a game between market participants. This approach allows us to examine some interesting market mechanism's properties from the game theory point of view. We use a few methods to[...]
9
71%
Rynek Energii
2010 nr 6 16-22
PL Rozwój mechanizmów bilansowania na rynkach energii elektrycznej jest utrudniony ze względu na brak wypracowanych standardów opisu modeli i mechanizmów bilansowania oraz formułowania problemów decyzyjnych. W niniejszej pracy rozważana jest metodyka modelowania rynkowych problemów decyzyjnych związany[...]
EN Striving to systematization of the balancing models for electrical energy markets is an important issue that helps to verify various research works, especially due to complexity of the balancing problems. Our contribution is a step towards standardization of the balancing problems description, in or[...]
10
61%
Rynek Energii
2007 nr 2 12-18
PL Rynki energii elektrycznej pilnie potrzebują określenia otwartych standardów elektronicznej wymiany danych rynkowych. W porównaniu do standardów pojawiających się w innych branżach, mechanizmy bilansowania energii wymagają znacznie szerszego spojrzenia, obejmującego różne aspekty obrotu wielotowarow[...]
EN Many different balancing mechanisms on the electrical energy markets operate on similar structured data. An open data model for electrical energy markets, that allows us to describe input and output data for various multi-commodity balancing processes, is presented. The model is an application of a [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last