Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2012 Nr 3 26-27
PL Ocena cyklu życia systemów oznakowania dróg jest potrzebna z kilku powodów. Kwestie środowiskowe mają coraz większe znaczenie w sektorze konsumenckim, biznesowym i publicznym. W związku z tym decyzje zakupowe umotywowane są przez rosnący popyt na produkty przyjazne dla środowiska. Zalecane przez Uni[...]
EN Life cycle assessment of road markings is needed for several reasons. Environmental issues are becoming increasingly important in the consumer, business and public sectors. Accordingly, purchasing decisions are motivated by the growing demand for environmentally friendly products. Green public procu[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Zmniejszające się zasoby paliw kopalnych oraz stale zwiększające się globalne zapotrzebowanie na energię zmusza do poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych źródeł energii. Jednym z realizowanych w tym zakresie od 1978 roku przez Międzynarodową Agencję Energii IEA, jest godny uwagi, rozwojowy program[...]
3
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2002 nr 1 31-33
4
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 3 72-73
PL Zmiany klimatyczne, urbanizacja i starzenie się społeczeństwa nabierają dla wszystkich coraz większego znaczenia. Niezwykle istotny staje się rozwój infrastruktury, a bezpieczne i funkcjonalne drogi stanowią jego kluczowy element. Oznaczenia drogowe są istotnym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństw[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
2011 R. 52 nr 187A 235--251
PL W artykule dokonano analizy zachowania i rozwoju tożsamości narodowej i etnicznej w dwóch aspektach: 1. Wspomagania i podtrzymywania poczucia tożsamości kulturowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych, ukazania wartości kultury mniejszości narodowych i etnicznych, ic[...]
EN The article analyses the behavior and development of national and ethnic identity in two aspects 1. Supporting and maintaining a sense of cultural and linguistic identity of pupils I to national and ethnic minorities. Showing cultural values of nationalistic, and ethnic minorities, their contributi[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule omówiono zjawiska mitu politycznego, przedstawiono jego rozwój na przestrzeni wieków. Rodzące się mitologie scalały czas historyczny z "czasem świętym" - czasem początków. Okazuje się, że w społeczeństwach współczesnych wcale nie znikają potrzeby, które wśród ludów pierwotnych zaspakajał [...]
EN The paper discusses notions of political myth. It presents the development of political myth over centuries. The emerging mythologies united historical time with "holy time" - the time of beginning. It appears that in contemporary societies the needs, which among ancient people were satisfied by myt[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Pierwsze filozoficzne koncepcje mitu pojawiają się w starożytności. Zarówno Platon jak i Arystoteles uważali że zdobywanie większej wiedzy należy rozpocząć od poznania mitologii. Z upływem czasu samoświadomość filozofów oraz koncepcja świata naturalnego były powodem wyodrębnienia się racjonalnego po[...]
EN Język oryginału: francuski Wpisz tekst lub adres witryny albo przetłumacz dokument. Anuluj polski angielski niemiecki The first myth of philosophical concepts appear in antiquity. Both Plato and Aristotle believed that the acquisition of more knowledge should start from the knowledge of mythology. O[...]
8
63%
Fundamenta Informaticae
EN Devices of interconnected parallel acting sequential automata are investigated from a language theoretic point of view. Starting with the well-known result that each unary language accepted by a deterministic one-way cellular automaton (OCA) in real time has to be a regular language, we will answer [...]
9
51%
Fundamenta Informaticae
EN We show that the popular pencil puzzle NURIKABE is intractable from the computational complexity point of view, that is, it is NP-complete, even when the involved numbers are 1 and 2 only. To this end, we show how to simulate Boolean gates by the puzzle under consideration. Moreover, we also study s[...]
10
51%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 3 16-18
11
51%
Fundamenta Informaticae
EN One-way and two-way cellular language acceptors with restricted nondeterminism are investigated. The number of nondeterministic state transitions is regarded as limited resource which depends on the length of the input. We center our attention to real-time, linear-time and unrestricted-time computat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last