Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil Engineering
PL W niniejszym referacie podaje się nowe podejście (określeni autorzy) do obliczeń statyczno-dynamicznych i analizy stanu wymuszonego naprężeniami. To podejście różni się dalece od szeroko stosowanej Metody Elementów Skończonych MES (na przykład w Polsce program komputerowy ABAQUS i in.). Pozwala ono [...]
EN In the given paper are offered new receptions (designed authors) of static-dynamic calculations and analysis stressedly-deformed condition. These receptions differ from a widely used finite element method - FEM (in Poland, for example, the complex ABAQUS etc.). They allow to analyze some complicated[...]
2
80%
Logistyka
PL Dokument uwzględnia wiele aktualnych problemów współczesnej budowy mostów w kontekście statycznych i dynamicznych interakcji pomiędzy konstrukcji mostu i taboru kolejowego. Proponujemy klasyfikacji przybliżona modeli obliczeniowych do badania wspólne dynamiki "most-train", zwraca uwagę na podstawowe[...]
EN There are a number of actual problems of modern bridge construction in a context of static-dynamic interaction of bridge designs and the railway rolling stock is considered. The integrated classification of settlement models for research of joint dynamics of system "bridge-train" is offered, the bas[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last