Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 61 189-196
EN In the article the selected methods of modeling radiative energy transfer in participating media were compared. Calculations were performed for furnace chamber filled an absorbing-emmiting gas. Accuracy and duration of calculations using different methods were compared.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 118 71-76
PL W artykule opisano sposób modelowania radiacyjnego transportu energii w układach wypełnionych ośrodkami absorbująco-emitującymi z wykorzystaniem metody śledzenia promienia odwrotnego uzupełnionej dodatkowymi procedurami. Przedstawiono przykładowy model rozchodzenia się promieniowania cieplnego w ukł[...]
EN The article describes the way of modeling of radiative heat transfer in systems filled an absorbing and emitting gases using backward ray tracing method together with additional scripts. The model of propagation thermal radiation in chamber of industrial furnace filled an active medium was shown. Di[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 5 239-245
PL W artykule zaprezentowano sposób badania wpływu wymiarów geometrycznych wężownicy grzejnej pracującej w piecu rezystancyjnym ze względu na rozkłady natężenia napromienienia. Symulacji dokonano za pomocą systemu Radiance wraz z dodatkowymi skryptami. Przedstawiono przykładowe wyniki dla ściany pieca [...]
EN In the article the optimization method of geometrical dimensions for resistance furnace's heat element was shown. Calculations were realized using backward ray tracing method in Radiance system together with additional scripts. The results and their interpretations were presented.
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2008 No 58 179-185
EN The article focuses on methods of modelling radiative transfer of energy in systems with absorbing-emitting media. The differential and integral approaches to the problem are discussed. Furthermore, the article explores the possibility of adapting the Radiance software package, which is based on the[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 7 132-134
EN In the article the method of testing the influence of heat element geometrical dimensions on distribution of heat irradiance on furnace’s wall was shown. Calculations were realized using backward ray tracing method in Radiance system together with additional scripts. The results and their interpreta[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano w jaki sposób absorbujące materiały przeźroczyste - głównie gazy - wpływają na rozchodzenie się promieniowania optycznego i wymianę radiacyjną, jakimi równaniami ten wpływ można opisać oraz w jaki sposób można modelować obliczenia związane z radiacyjną wymianą ciepła w układach za[...]
EN The article describes half-transparent and absorbed materials influence - mainly gases - on optical radiation spreading and radiation exchange. It is shown what equations this influence can be described and in what way calculations of radiation heat transfer can be modeled in systems including half-[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2006 z. 108 151-158
PL W artykule opisano w jaki sposób absorbujące materiały przeźroczyste - głównie gazy - wpływają na rozchodzenie się promieniowania optycznego i wymianę radiacyjną, jakimi równaniami ten wpływ można opisać oraz w jaki sposób można modelować obliczenia związane z radiacyjną wymianą ciepła w układach za[...]
EN The article describes half-transparent and absorbed materials influence - mainly gases - on optical radiation spreading and radiation exchange. It is shown what equations this influence can be described and in what way calculations of radiation heat transfer can be modeled in systems including half-[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 147-158
PL Obliczanie opraw oświetleniowych o rzeczywistych kształtach, w których do budowy elementów optycznych stosuje się materiały o różnych charakterystykach , fotometrycznych wymaga zastosowania komputerowych metod obliczeniowych. Algorytm realizujący obliczenia można zbudować w oparciu o metody umożliwi[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 5 307-309
PL W artykule opisano sposób adaptacji metody śledzenia promienia odwrotnego do badania i symulacji radiacyjnej wymiany ciepła w układach wypełnionych ośrodkami optycznie czynnymi. Przeprowadzono symulacje rozchodzenia się promieniowania cieplnego dla modelu pieca przemysłowego wypełnionego ośrodkiem a[...]
EN In the article the possibility of adaptation backward ray tracing method to modeling and simulation radiative energy transfer in systems with participating media was shown. Calculations were performed for furnace chamber filled with absorbing - emmiting gas. Accuracy and duration of calculations usi[...]
10
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2009 nr 7 254-257
PL Radiowy moduł kryptograficzny (RMK) jest urządzeniem utajniającym, służącym do ochrony informacji o klauzuli do Tajne włącznie, przesyłanych w sieciach radiowych UKF i KF. Kryptografia RMK została oparta na narodowych algorytmach szyfrów strumieniowego i blokowego oraz funkcji skrótu. Kryptografia o[...]
EN The Radio Cryptographic Module (RCM) is an information security module that provides security for voice and data transmissions in military radio communications. The RCM ensures high-grade security level using national cryptography and key management system. Unique cryptographic and technical solutio[...]
11
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 56 31-39
EN The RADIANCE environment, originally developed for visualisation purposes, makes il possible (after being complemented with relevant procedures describing radiative heat transfer) to model and simulate systems of visible radiation and thermal radiation. One example of using RADIANCE in radiative hea[...]
12
39%
Nukleonika
EN Environmental dusts of urban and industrial origin are one of the most important factors responsible for air and soil pollution - mainly because of heavy metals content. In this work a dust collected from the acoustic barriers of E-77 expressway (Poland) has been investigated. Chemical analysis was [...]
13
39%
Nukleonika
2015 Vol. 60, No. 1 151--154
EN The investigations of iron-containing phases existing in fly ashes were performed using transmission Mössbauer spectrometry. The examined samples of fly ashes were collected from different coal combustion systems, that is, stoker-fired boiler in municipal heating plant and pulverized coal boiler in [...]
14
39%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 599--603
EN The influence of Co addition on microstructure and hyperfine parameters of (Fe1-xCox)73.5Cu1Nb3Si13.5B9 alloys has been studied by means of 57Fe Mössbauer spectrometry. In the amorphous ribbons fabricated by melt-spinning technique, the systematic changes of mean hyperfine field and isomer shift wi[...]
15
39%
Nukleonika
EN The effect of addition of Co and V on the hyperfine parameters of amorphous as well as nanocrystalline Finemet-type alloys has been studied by means of transmission Mössbauer spectrometry. It was stated that these elements infiltrate into crystalline grains in the course of crystallization, what cau[...]
16
39%
Nukleonika
EN Structure and hyperfine interactions of amorphous and nanocrystalline FINEMET were investigated by means of Mössbauer spectrometry. It was found that substitution of x iron atoms with aluminum ones causes changes in the properties of both amorphous and nanocrystalline alloys as well as in the struct[...]
17
33%
Nukleonika
EN This work reports results from comparative Mossbauer studies of as-deposited and annealed Fe100.xGax (10 less - than or equal to x less - than or equal to 35) high magnetostrictive thin films of constant thickness (50 plus or minus 2 nm). Films were grown on Si(100) substrates using a co-sputterin[...]
18
33%
Nukleonika
EN Raman spectroscopy as well as Mössbauer spectroscopy were applied in order to study the phase composition of iron nanowires and its changes, caused by annealing in a neutral atmosphere at several temperatures ranging from 200°C to 800°C. As-prepared nanowires were manufactured via a simple chemical [...]
19
33%
Nukleonika
2017 Vol. 62, No. 2 187--195
EN Several samples of dusts from steel and coke plants (collected mostly with electro filters) were subjected to the investigation of content of mineral phases in their particles. Additionally, sample of bog iron ore and metallurgical slurry was studied. Next, the magnetic susceptibility of all the sam[...]
20
33%
Nukleonika
EN In this work hyperfine fields of two-phase nanocrystalline Fe72Cu1.5Nb4Si13.5B9 alloys were studied in order to verify the existence of surface effects. To obtain a series of nanocrystalline samples with small grains of different sizes, a special non- -isothermal annealing procedure of an initially [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last