Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 12 42--46
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań efektywności pracy obrotowego osuszacza powietrza. Efektywność zobrazowano poprzez strumień usuwanej wilgoci (MRC), wskaźniki efektywności (DCOPt, DCOPx), a także udział strumienia ciepła przeznaczonego do regeneracji wypełnienia do strumienia [...]
EN In the paper experimental research results of rotary desiccant wheel performance have been presented. The analysis were carried out using following parameters: Moisture Removal Capacity (MRC), sensible and latent Dehumidification Coefficient Of Performance (DCOPt, DCOPx) and thermal energy use for r[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 8 335-341
PL W niniejszym artykule przedstawiono możliwości optymalizacji wymienników do wyparnego chłodzenia powietrza o skomplikowanych układach przepływu powietrza za pomocą modelowania matematycznego wymienników o prostszej budowie. Opisano fizykomatematyczny NTU-model nieliniowych procesów wymiany ciepła i [...]
EN The article presents the possibility of optimising heat ex-changers for evaporative air cooling systems with complex air flow. It has been accomplished by means of mathematical modeling of exchangers with simpler construction. A physical-mathematical NTU model has been described concerning nonlinear[...]
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 11 26--32
PL W związku z rosnącymi kosztami energii, konieczne jest poszukiwanie sposobów wykorzystania energii zawartej w powietrzu usuwanym z pomieszczeń wentylowanych do częściowej zmiany parametrów powietrza zewnętrznego.
4
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 3 35--39
PL W artykule przedstawiono możliwość współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych. Przeanalizowano wpływ charakteru zysków ciepła występujących w klimatyzowanych pomieszczeniach na skuteczność chłodniczą omawianych systemów. Dokonano takż[...]
EN This paper presents the cooperation opportunity for ground heat exchangers to work with solar systems based on indirect evaporative heat exchangers. Numerical study was obtained to find out the influence of conditioned space thermal loads characteristics on considered systems cooling efficiency. The[...]
5
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 4 72--76
PL W artykule przedstawiono możliwość współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych. Analizie porównawczej poddano pośrednie wymienniki wyparne o krzyżowym i regeneracyjnym schemacie przepływu powietrza. Dokonano także wstępnej analizy wpły[...]
EN This paper presents the cooperation opportunity for ground heat exchangers to work with solar systems based on indirect evaporative heat exchangers. Numerical study was obtained to find out the influence of conditioned space thermal loads characteristics on considered systems cooling efficiency. The[...]
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 7 60--66
PL Nowoczesne budownictwo cechuje się dużą szczelnością przegród zewnętrznych i okien. W związku z tym, w celu zapewnienia niezbędnej ilości świeżego powietrza użytkownikom pomieszczeń, powszechne staje się stosowanie wentylacji mechanicznej. Przy wyborze systemu napowietrzania warto wybrać rozwiązanie[...]
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 12 38-42
PL W artykule przedstawiono tradycyjne oraz alternatywne metody regulowania systemów powietrzno-wodnych opartych na wentylokonwektorach, klimakonwektorach oraz belkach chłodzących. Zaprezentowano wady i zalety omawianych rozwiązań.
8
100%
Instal
2012 nr 9 60-66
PL W artykule przedstawiono zależność efektywności wymienników do wyparnego chłodzenia powietrza w zależności od warunków zewnętrznych dla różnych stref klimatycznych na przykładzie wymiennika krzyżowego. Opisano fizyko-matematyczny ε-NTU model nieliniowych procesów wymiany ciepła i masy w ożeb[...]
EN This report investigates an indirect evaporative coolers effectiveness dependence on external conditions for different climate zones on the example of the cross-flow recuperator. A mathematical ε-NTU model describing nonlinear processes of heat and mass transfer in the recuperator has been [...]
9
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 1-2 55-59
PL Niniejsza część dotyczyć będzie regulacji pracy systemów powietrzno-wodnych (klimakonwektorów, wentylokonwektorów i belek grzewczo-chłodzących) w okresie zimowym. Artykuł jest kontynuacją tematyki poruszonej w poprzednim wydaniu. Przedstawiono wówczas standardowe i alternatywne algorytmy sterowania[...]
10
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 10 46-50
PL W niniejszym artykule przedstawiono kombinowane systemy klimatyzacyjno-odsalające, oparte na pośrednich rekuperatorach wyparnych, wykorzystywane przez korporacje naftowe wydobywające ropę na terenie Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie woda jest towarem deficytowym.
11
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono zależność efektywności wymienników do wyparnego chłodzenia powietrza w zależności od różnych wariantów pracy w instalacji klimatyzacyjnej na przykładzie wymiennika krzyżowego. Opisano fizyko-matematyczny t-NTU-model nieliniowych procesów wymiany ciepła i masy w ożebrowanym w[...]
EN Presented paper shows the relations between indirect evaporative cooler's effectiveness and its position in the air conditioning system. The mathematical e-NTU-model describing the nonlinear heat and mass transfer processes in cross-flow indirect evaporative cooler has been presented. On it's base, [...]
12
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pierwszej części artykułu opisano fizyko-matematyczny e-NTU-model nieliniowych procesów wymiany ciepła i masy w ożebrowanym wymienniku wykorzystującym przepływ krzyżowy. Na jego podstawie wykonana została symulacja numeryczna, której wyniki zostały zaprezentowane. Otrzymano wzdłużne profile temper[...]
EN In the previous part of the paper the mathematical e-NTU-model of the non-linear processes of heat and mass transfer in a ribbed heat exchanger using cross-flow has been described. On its basis the numerical simulation was performed, and the results arę presented. Longitudinal profiles of temperatur[...]
13
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 7 40-43
PL Efektywność chłodnicza krzyżowego wymiennika do wyparnego ochładzania powietrza, stosowanego w instalacjach klimatyzcyjnych zależy od parametrów termodynamicznych i ilościowych doprowadzonego powietrza zewnętrznego.
14
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 10 64-67
PL W artykule scharakteryzowano pośrednie i bezpośrednie ochładzanie powietrza. Przedstawiono kierunki rozwoju pośrednich jednostek wyparnych w oparciu o wielokryteriową optymalizację procesów wymiany ciepła i masy w kanałach wypełnienia.
EN The paper describes direct and indirect evaporative air cooling. The basic trends of indirect evaporative units improvement, based of multi-criteria optimization of heat and mass transfer processes have been shown.
15
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 12 63-67
PL Współpraca gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych pozwala na uzyskanie niskich temperatur powietrza nawiewanego. W artykule scharakteryzowano układy oparte na dwóch rekuperatorach wyparnych o różnych schematach przepływu powietrza. Przedstaw[...]
EN The cooperation opportunity for ground heat exchangers to work with solar systems based on indi-rect evaporative heat exchangers allows for low-temperature supply air. The paper presents systems based on two indirect evaporative recuperators with different air flow patterns. Possibilities for positi[...]
16
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 11 50-53
PL W poprzedniej części artykułu przedstawiono zespolone systemy klimatyzacyjno-odsalające, oparte na pośrednich rekuperatorach wyparnych, wykorzystywane przez korporacje naftowe wydobywające ropę na terenie Afryki i Bliskiego Wschodu.
17
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 7-8 69-73
PL W artykule przedstawiono możliwość zwiększenia efektywności alternatywnych systemów klimatyzacyjnych opartych na energii słonecznej poprzez zastosowanie jako jednostki chłodniczej pośredniego wyparnego wymiennika ciepła. Przeanalizowano pod względem termodynamicznym różne warianty umiejscowienia rek[...]
EN The paper shows the possibility of improvement the alternative air conditioning systems based on solar energy, by using, as a cooling unit, indirect evaporative heat and mass exchanger. Several different options for recuperator placement were thermodynamically analyzed, and all advantages and disadv[...]
18
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 1-2 58--61
PL W artykule przedstawiono możliwe do uzyskania oszczędności energetyczne przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań układów klimatyzacyjnych, w których wykorzystywana jest współpraca tradycyjnych systemów sprężarkowych z wymiennikiem wyparnym.
19
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 3 38--41
PL W artykule przedstawiono możliwe do uzyskania oszczędności energetyczne przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań układów klimatyzacyjnych, w których wykorzystywana jest współpraca tradycyjnych systemów sprężarkowych z wymiennikiem wyparnym. W niniejszej części artykułu, podjęty został aspekt komfort[...]
20
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 11 28-31
PL Nowe trendy w konstrukcji wież chłodniczych i dry-coolerów opierają się m.in. na zmodyfikowanych przepływach powietrza z wykorzystaniem pośredniego chłodzenia wyparnego. Przedstawiono także najbardziej efektywne schematy przepływu powietrza, których wykorzystanie jest planowane w amerykańskich konce[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last