Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
1999 nr 6 36-38
PL W artykule przedstawiono kilka uwag i obserwacji zwiazanych z projektowaniem i realizacją przemysłowego systemu chłodniczego, który zastapił dotychczasową praktyke zakupu chłodniczej od administratora obszaru przemysłowego
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 6 22-24
PL Poniższy artykuł stanowi kontynuacje rozważań dotyczących akustyki klimakonwektorów wentylatorowych EDEN (Ch&K 2/2000), z uwzględnieniem wyników pomiarów przeprowadzonych w maju.
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 2 6-9
EN Research results for iron and manganese compounds remova[ efficiency in underground waters. The research was conducted in a pi-loting system, charged directly from the intake. The oxygen source was pure oxygen and air. Obtained results prove better efficiency of treatment processes when using pure o[...]
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
1999 nr 8 17-18
PL Omawiany w artykule zestaw urzadzen Clivet pozwala na prowadzenie schładzania powietrza chłodnica powierzchniową pracującą w układzie bezposredniego odparowania, ogrzewania powietrza odwróconym obiegiem chłodniczym.
5
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2003 nr 1 30-35
6
100%
Polish Journal of Chemistry
2002 Vol. 76 / nr 9 1263-1269
EN 9-Oxo-9,10-dihydro-acridine-4-carboxylic acid in both methanol and acetonitrile possesses a dual fluorescence and complex fluorescence intensity decay, whereas 9-oxo- 9,10-dihydro-acridine-2-carboxylic acid shows only one emission band and monoexponential fluorescence intensity decay. Theoretical ca[...]
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 9 30-32
PL W artykule zaprezentowano klimatyzatory dachowe CLIVET serii CRT i CRN.
8
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 2 10-11
PL Klimakonwektory wentylatorowe, temat niniejszego artykułu, od kilku lat są stosowane w technice instalacyjnej w obiektach użytecznosci publicznej, o wielu pomieszczeniach, gdzie wymogiem inwestora jest indywidualna regulacja temperatury.
9
100%
Ochrona Środowiska
2001 nr 4 37-39
EN The objective of the study was to examine the efficiency of iron and manganese removal for groundwater with the use of various oxidants. Pilot-scale experiments were run direct at the water intake. The oxidizing agents of choice were atmospheric oxygen and pure oxygen. Consideration was given to the[...]
10
100%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 4 (61) 40-42
PL Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian zachodzących w zespole mikroorganizmów tworzacych błonę biologiczną na złożu oczyszczalni funkcjonujacej w oparciu o technologię hybrydową. Prace oczyszczalni monitorowano przez okres pięciu miesięcy. Wśród bakterii nitkowatych dominowały typy Th[...]
EN The aim of this study is to describe changes in the composition of microorganisms occurring in fixed bed bioreactors in hybrid wastewater treatment plant during five months monitoring. The most numerous types of filamentous bacteria were Thiotrix spp. and Microthrix parvicella. Among ciliates domina[...]
11
100%
Zieleń Miejska
2015 Nr 9 40--41
PL Miejska wyspa ciepła powstaje w rejonach miasta, gdzie istnieją obiekty o wysokim współczynniku nieprzepuszczalności w przypadku gwałtownego wzrostu temperatury. Do zjawisk ekstremalnych zaliczamy także intensywne deszcze, które powodują przeciążenie sieci kanalizacji deszczowej. W celu ustabilizowa[...]
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Układ komunikacyjny transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej to zlepek kilkunastu niezależnych systemów transportowych o zróżnicowanych taryfach i różnych uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, połączonych ze sobą w głównych punktach przesiadkowych w pobliżu pętli tramwajowych. [...]
13
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono historię zmian w komunikacji podmiejskiej, którą w tej chwili obsługuje ponad 15 różnych przewoźników. Informacje uporządkowano chronologicznie i dokonano analizy przyczyn rozwoju poszczególnych połączeń.
14
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 1 37-40
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące jakości pieczywa pszennego drobnego otrzymanego metodą odroczonego wypieku. Dla uzyskania wysokiej jakości bułek oraz dla maksymalnego zmniejszenia zmian zachodzących bezpośrednio po wypieku, zastosowano polepszacze piekarskie, przeznaczone przede wszystkim[...]
EN This article presents a research concerning the quality of wheat rolls produced using the method of postponed baking. Baking improvers, intended especially for frozen bread, have been used in order to obtain high quality rolls and to reduce maximally changes which appear directly after baking. Dough[...]
15
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 2 25-29
PL Przeprowadzona praca badawcza miała na celu określenie wpływu czasu rozrostu końcowego, tzw. „garowania”, na jakość bułek „kajzerek” otrzymanych metodą odroczonego wypieku. Materiał doświadczalny stanowiło mrożone ciasto pszenne, które podczas odroczonego wypieku było poddawane w różnym czasie garow[...]
EN The aim of this study is to examine the influence of the time of final fermentation on the Kaiser rolls’ quality in the process of postponed baking. The experimental material was frozen wheat dough, which underwent fermentation of different duration in the postponed baking process. Depending on the [...]
16
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 1 42--43
PL W ostatnich latach można zaobserwować znaczący rozwój myśli technicznej, dotyczącej urządzeń i obiektów gospodarki wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych, co ma na celu zrównoważony rozwój tych systemów. Szeroki wachlarz możliwości zagospodarowania wody opadowej pozwala na wybór rozwiązania w [...]
17
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 1/2 24-26
PL Artykuł prezentuje pompki ASPEN wykorzystywana do defekcji poziomu wody.
18
63%
Environment Protection Engineering
PL Miękkie i kwaśne wody górskie nie są podatne na koagulację. Wody te przez wiele miesięcy mają niską temperaturę i małą mętność. Oceniono wpływ wstępnego zmniejszania pH wody przed dozowaniem koagulanta na przebieg procesu flokulacji oraz efekty uzdatniania tych wód. W toku badań określono wpływ zaba[...]
EN Low-alkalinity and low-hardness mountain waters are considered to be unsusceptible to coagulation. For many months these waters reveal low turbidity and low temp. This paper evaluates the influence of pH adjustment downwards before coagulant and lime addition on flocculation and the effectiveness [...]
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono sposoby określania wytrzymałości betonu na docisk w obliczaniu nośności łączników w formie perforowanych listew stalowych w elementach zespolonych typu stal-beton. Wykorzystano wyniki własnych badań doświadczalnych.
EN The paper presents ways of determining concrete compressive strength for calculating load carrying of steel perfobond strips in steel/concrete composite elements. The proposal is based on author's own experimental tests.
20
63%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na podstawie własnych obserwacji oraz dostępnych informacji przedstawiono obecne dziedziny stosowania izolatorów ceramicznych i kompozytowych. Przedstawiono opinie autorów dotyczące perspektyw zastosowania izolatorów ceramicznych i kompozytowych na rynku, na którym istnieje konkurencja. Analizując p[...]
EN Present fields of ceramic and composite insulators on the basic of authors' observations and accessible information are presented. The authors' opinion on the prospects of applications of ceramic and composite insulators in competition market is presented. There are discussed particular fields when [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last