Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2018 Nr 1 48--52
PL Przenośniki taśmowe z napięciowymi przekształtnikami częstotliwości, instalowanymi w kontenerowych stacjach napędowych, są szczególnie predysponowane do zasilania zieloną energią (tzw. hybrydowe systemy zasilania). W artykule omówione zostaną główne korzyści eksploatacyjne przenośników o regulowanej[...]
EN Achieving the global share of electricity from renewable sources at 27% in relation to conventional sources until year 2030 (15% in 2020) is possible with the participation of different sectors of the economy. Drive converters with voltage PWM inverters offer not only the regulation of belt speed an[...]
2
100%
Elektro Info
2018 nr 3 30--33
PL Właściwości energoelektronicznego przemiennika częstotliwości stosowanego w napędzie elektrycznym, w stanach zdarzeń awaryjnych, decydują o bezpieczeństwie i zjawiskach zachodzących w układzie napędowym. Reakcja i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu, z[...]
EN The power electronics properties of frequency voltage converters used in electric drives in emergency events, decide about safety and phenomena occurring in the electric drive system. Reaction and resistance of the frequency converter to emergency events in the drive current path, occurring accident[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 2 40--45
PL Osiągnięcie celu, jakim jest udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 27% w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych do 2030 roku, możliwe jest przy współudziale różnych sektorów gospodarki (15% w 2020 roku). Polski przemysł jest mocno nasycony napędami wykorzystującymi e[...]
EN Achieving the global of share of electricity from renewable sources at 27% in relation to conventional sources until year 2030 is possible with the participation of different sectors of the economy. Polish industry is heavily saturated with the power electronic drive converters with voltage PWM inve[...]
4
100%
Elektro Info
2017 nr 10 37--43
PL Artykuł zawiera wdrożone przy udziale autora projekty przekształtnikowych napędów jazdy roboczych maszyn górnictwa węgla brunatnego i napędów taśmy w przenośnikach taśmowych. Wykazano możliwość uzyskania nowych cech trakcyjnych maszyn górniczych i zwiększania ich sprawności. Przenośniki taśmowe z pr[...]
EN The paper includes designs of converter drives for brown coal mining machinery and conveyor belt drives implemented with the author’s participation. A possibility to obtain new traction properties of mining machines and enhance their efficiency has been demonstrated. Belt conveyors with converter dr[...]
5
63%
Elektro Info
2018 nr 10 67--71
PL W artykule przedstawiono wyniki komputerowych badań symulacyjnych modelu rezonansowego kompensatora harmonicznych prądu. System zasilania zawierający napędowe przemiennikami częstotliwości jest wyposażony w pojemnościowy kompensator mocy biernej. Efektem ubocznym stosowania 6-pulsowego prostownika d[...]
EN The article presents the results of computer simulation tests of the model, a resonant harmonic compensator of current. The power system containing drive frequency converters is equipped with a capacitive reactive power compensator. A side effect of using a 6-pulse diode rectifier in drive frequency[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last