Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W USA i Unii Europejskiej następuje wdrażanie prawodawstwa dotyczącego ochrony wód i narzędzi do jego stosowania. Jednak zarówno pod względem prawnym, metodologicznym, jak i przygotowania logistycznego występuje wiele różnic. W Unii określono koncentrację zanieczyszczeń wód azotem i fosforem, powyże[...]
EN Implementation of legal acts concerning water protection takes place simultaneously in USA and EU. However there is difference in methodology, availability of tools and databases and logistic. In EU it is defined maximum concentration of nitrogen and phosphorus. After exciding maximum values a proce[...]
2
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 7-8 50-52
PL Artykuł na tle aktualnej sytuacji górnictwa węglowego i poziomu bezpieczeństwa w transporcie liniowym prowadzonym w podziemnych zakładach górniczych, przedstawia rozwiązanie konstrukcyjne zmodernizowanego kołowrotu EKO-D30/M z samoczynnie wyzwalającym się układem hamulcowym w przypadku zaniku energi[...]
EN Taking into condensation the current situation in the coal mining and present level of safety in rope handling in underground mining operations, the paper presents a design of the modernised windlass type EKO-D30/M with a brake system self-releasing when a driving power decay occurs, that satissfies[...]
3
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Intensywnie rolniczy obszar zlewni Zgłowiączki na Kujawach jest określony przez RZGW jako wrażliwy, o szczególnie dużych przekroczeniach wartości normatywnych azotanów i fosforanów w wodach powierzchniowych. Dlatego istnieje potrzeba szybkich działań zmierzających do poprawy sytuacji. W niniejszym p[...]
EN Zgłowiączki catchment area of intensive agriculture in Kujawy region, is determined by the local experts as a sensitive terrain, highly exceeding the standard nitrates and phosphates contents in surface waters. Thus, there exists an urgent need of effective activities improving the situation. In thi[...]
4
51%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 36-38
5
51%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 256-257
6
45%
Journal of Water and Land Development
2011 no. 15 157-166
PL Polska, podobnie jak pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, jest zobowiązana do wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej - RDW (2000/60/WE) do końca 2015 r. Głównym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich wód. Niezbędne jest więc ograniczenie emisji zanieczyszczeń zarówn[...]
EN Poland is obliged, like the other EU countries, to implement the Water Framework Directive - WFD (2000/60/WE) by the end of 2015. The main objective of WFD is to provide normative quality of all water resources. To reach this goal reduction of water polluter emission to the environment is needed. Ou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last