Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono problematykę wykonywania pomiarów temperatury w transformatorach dużych mocy. Na przykładach, przeprowadzonych w EthosEnergy Poland S.A. instalacji systemów pomiarowych temperatury działających w oparciu o czujniki optyczne, przedstawiono metodę bezpośredniego pomiaru tempe[...]
EN The paper presents the main aspects connected with temperature measurements execution in high power transformers. There are presented a method of hot spots direct measurements in transformer windings, based on the examples of optical fiber system installations realized by EthosEnergy Poland S.A. The[...]
2
100%
Energetyka
2005 nr 9 598-602
PL Pierwszy autotransformator typu RtdxP 125000/220 został wyremontowany przez Energoserwis już w roku 1973. Do końca lat dziewięćdziesiątych przeprowadzono remont 25 autotransformatorów tego typu. Od 1998 roku Energoserwis podjął się szeroko zakrojonej produkcji transformatorów, a konstrukcja nowego a[...]
EN First auto-transformer of the RtdxP 125000/220 type was overhauled by Energoserwis in 1973 already. The overhauls of 25 auto-transformers of this type was made up to the end of nineties of the previous century. Energoserwis began since 1998 the manufacturing of transformers in wide scope, so design [...]
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 213--216
PL W referacie omówiono rozwój produkcji transformatorów mocy w TurboCare Poland S.A. Na przykładach zrealizowanych projektów przedstawiono zwiększenie innowacyjności i energooszczędności produkowanych transformatorów. Zaprezentowano, jak zdobyte doświadczenia pozwalają na produkcję coraz bardziej zaaw[...]
EN The paper discusses the development of production of power transformers in TurboCare Poland SA. In the instances of projects already performed there is presented, how to increase innovativeness and energy efficiency of manufactured transformers. Presented is also how the experience gained may enable[...]
4
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2009 z. 56 45-102
PL W badaniach mikrobiologicznych powietrza, obok konieczności wyboru metody poboru próbki, zachodzi potrzeba jej oceny pod względem efektywności wychwytywania mikroorganizmów i występujących w tym procesie błędów. Różnorodność metod pobierania próbek powietrza oraz sprzętu stosowanego do badań mikrobi[...]
EN In microbiological examination of air, apart from the need to choose a sampling method, it is also necessary to assess the method in terms of its microorganism capturing effectiveness and errors occurring in the process. The variety of air sampling methods and equipment types used for microbiologica[...]
5
63%
Energetyka
2009 nr 9 585-592
PL Omówiono rozwój produkcji transformatorów mocy w „Energoserwisie”. Na przykładach zrealizowanych do tej pory konstrukcji przedstawiono wpływ wymagań Klientów na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz rozwój metod projektowania. Zdobyte doświadczenie produkcyjne pozwala na wykonanie coraz bardzie[...]
EN Discussed is the development of power transformers production in „Energoserwis”. On the examples of the hitherto realized constructions, presented is an influence of clients’ requirements on the applied constructional solutions and development of designing methods. The gained production experience a[...]
6
51%
Polimery
2012 T. 57, nr 2 111-116
PL Z trzech handlowo dostępnych rodzajów wysokoprzetworzonej inuliny sporządzono 20-proc. zawiesiny w wodzie, po czym ogrzewano je i badano wpływ temperatury na właściwości reologiczne powstałych żeli. Analiza cech termoplastycznych wykazała, że wartości modułu zachowawczego (G‘) wszystkich badanych pr[...]
EN In this work, 20 % aqueous suspensions of three commercial high performance inulin powders were prepared and subsequently heated, to study the effect of temperature on the rheological properties of obtained gels. Apparent viscosity, flow curves and frequency sweeps were measured. Moreover, the analy[...]
7
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 173-177
8
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie, na przykładzie realizacji produkcji zespołu transformatorów TOBNLa 156000/240 i TONRLa 6000/13,8 przez EthosEnergy Poland S.A. dla Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar, przedstawiono implementację i techniczną realizację systemu ochrony przeciwwybuchowej TRANSFORMER PROTECTOR (TP) [...]
EN This paper presents implementation and technical realization, by EthosEnergy Poland S.A., of the anti-explosion technology TRANSFORMER PROTECTOR (TP) produced by SERGI France, on the example of the TOBNLa 156000/240 and TONRLa 6000/13,8 transformers unit. Conception and modes of work of the TP as we[...]
9
51%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 1 27--33
EN This article focuses on the development of architecture and technical solutions for implementation intelligent transport systems (ITS). The presented system will perform the following functions: monitoring the movement of an object collecting and displaying information about the state of the road, w[...]
RU Статья посвящена разработке архитектуры и технических решений для реализации интеллектуальных транспортних систем. Представляемая система будет выполнять следующее функции: мониторинг движения объекта, сбор и отображение информации о состоянии дороги, предупреждение о приближении объекта к препятств[...]
10
51%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 1 119--128
EN The paper presents a methodology for diagnostic of the technical condition of vehicle. The high accuracy of the actual trajectory of the transport aggregate (TA) is provided by the use of local differential mode of global navigation satellite system (GNSS). Comparing the real and rational trajectori[...]
UK Предложена методика определения технического состояния транспортного средства. Высокая точность определения реальной траектории движения транспортного агрегата (ТА) обеспечивается использованием локального дифференциального режима работы GNSS. Сравнение реальной и рациональной траекторий движения по[...]
11
51%
Transport Problems
2015 T. 10, z. 1 55--62
EN Proposed model of technical vision system use for supplementation and clarifying information about surround objects classes and distances, received by driver.
RU Предложена модель применения системы технического зрения для дополнения и уточнения информации, получаемой водителем транспортного средства, о характере и расстояниях до окружающих транспортное средство объектов.
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Na przykładzie wyprodukowanych i zmodernizowanych dla Elektrowni Bełchatów transformatorów blokowych 426MVA i 450MVA o napięciach 420/22kV, oraz transformatorów zaczepowych o mocy 50/25/25 MVA przedstawiono zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. Omówiono[...]
EN On the example of manufactured and modernized power transformers for Bełchatów Power Plant, 426MVA and 450MVA voltages 420/22 kV and step down transformers 50/25/25 MVA, the new design solutions, control and measurement equipment were presented. The aspects that affect failure-free operation, reduci[...]
13
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono projekt autotransformatora typu ANER3La 330000/410 wyprodukowanego w EthosEnergy Poland S.A. Zaprezentowane zostały wybrane aspekty techniczne związane z konstrukcją oraz obliczeniami projektowymi. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom autotransformator jest nowoczesnym produkte[...]
EN The paper presents a design of autotransformer ANER3La 330000/410 manufactured by EthosEnergy Poland S.A. There are presented some technical aspects connected with its construction and design calculations. As a result of applied solutions autotransformer is an example of modern design meeting high t[...]
14
51%
Polimery
2017 T. 62, nr 10 764--771
PL Oceniano wpływ wybranych środków uniepalniających na właściwości pożarowe kompozytów na bazie żywicy epoksydowej Epidian 5 (Ep 5). Żywicę epoksydową modyfikowano ogniochronnie za pomocą hydroksycynianu(IV) cynku (ZHS), cynianu(IV) cynku (ZS) oraz materiału odpadowego – mączki keratynowej (KR). Metod[...]
EN This paper analyses the impact of selected flame retardant additives on the combustibility and fire properties of epoxy materials based on Epidian 5 (Ep 5). The prepared epoxy resin was modified to increase its fire resistance using zinc hydroxystannate(IV) (ZHS), zinc stannate(IV) (ZS) and waste ma[...]
15
51%
Transport Problems
EN Description of the modeling system of differential GNSS mode for the operation ITS is considered. Differential method of navigation allows to precise determination of the coordinates and is not very complicated for technical realization. The coordinates of the consumer are calculated with high accur[...]
16
51%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2018 Nr 6 (122) 18--21
PL Transformator blokowy regulacyjny o mocy 450 MVA i napięciach 420/22kV, wyprodukowany w 2014 roku dla Elektrowni Bełchatów, jest największym z dotychczas zaprojektowanych i wyprodukowanych transformatorów w Zakładzie Transformatorów EthosEnergy Poland S.A. Wysokie wymagania Klienta oraz duża moc tra[...]
EN The 450MVA, 420/22W CSU with OLTC transformer for the Belchatow Power Plant is the biggest unit of this kind designed and manufactured by EthosEnergy Poland S.A. Very demanding customer's requirements made the manufacturer to use state-of-the-art design methods. Modern solutions of power transformer[...]
17
39%
Dozór Techniczny
2017 z. 2 20--27
PL W poprzednich artykułach omawialiśmy algorytmy symulujące zdolności ścisłe, praktyczne i humanistyczne do rozpoznawania struktur mikroskopowych stali, do badań wizualnych i badania przełamów, z których protokoły stanowią podstawę do wystawiania uprawnień spawaczy. W dyrektywie ciśnieniowej wymaga si[...]
EN In the previous articles we discussed algorithms for the simulation of scientific, practical and humanistic abilities with their application to recognition of microscope steel structures, visual tests, and fracture tests which are protocoled and constitute the base for issuing the welders certificat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last