Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2013 Nr 47 (3) 69--81
PL W artykule przedstawiono przegląd wybranych teorii stresu oraz strategie radzenia sobie z nim. Stres jest nieodzownym elementem życia człowieka. Jedną z najważniejszych cech ludzkich jest umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków środowiska. Problemy życiowe wynikające ze wzajemnych relac[...]
EN The article contains overview of the selected stress theories and stress management strategies. Stress is an integral part of human life. One of the most important human characteristics is the ability to adapt to the changeable environmental conditions. Life problems which stem from mutual human – [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2013 Nr 48 (4) 197--214
PL Różnorodność i specyfika zadań realizowanych przez funkcjonariuszy formacji policyjnych przeznaczonych do bezpośredniej ochrony osób zawartych w zakresie obowiązków, wymaga najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wysokiego poziomu cech psychomotorycznych. Osiągnięcie tych umiejętno[...]
EN The preparation of the police formations officers for the direct protection of individuals requires specialist trainings. These trainings cover diverse areas such as tactical, pyrotechnical , physical, defense and specialist training. The trainings are conducted in various forms and include the fo[...]
3
63%
Archives of Mechanics
2013 Vol. 65, nr 6 511--525
EN This paper presents the effect of amplitude modulation of small-scale turbulence by large-scale structures in a turbulent boundary layer subjected to an adverse pressure gradient. The results have been compared with the literature data for high Reynolds number, zero-pressure gradient cases (Mathis e[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2014 nr 145 39--40
EN The paper discusses the problem of measuring velocity fluctuations of turbulent boundary layer using hot-wire probes. The study highlighted the problem of spatial resolution, which is essential when measuring small-scale in wall-bounded flows. Additionally, the attention was paid to the inconsistenc[...]
5
63%
Archives of Thermodynamics
EN This paper presents the numerical solution to the unsteady natural convection problem in micropolar fluid in the vicinity of a vertical plate, heat flux of which rises suddenly at a given moment. In order to solve this problem the method of finite differences was applied. The numerical results have [...]
6
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 199-209
PL Artykuł jest próbą analizy kosztów wypadków przy pracy (w wybranym przedsiębiorstwie). Dokonano opisu składowych kosztów wypadków, zwracając uwagę na specyfikę wybranego przedsiębiorstwa oraz potrzebę głębszej analizy poniesionych faktycznie kosztów w związku z zaistniałymi wypadkami. Zwrócono uwag[...]
EN The article is an attempt to analyze the costs of accidents at work (in selected company). The article describes components of accident costs, paying attention to the specifics of the company and the need for a deeper analysis of the costs a actually incurred in connection with the accident-existin[...]
7
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 2 499--505
EN The paper discusses the problem of measuring velocity fluctuations of a turbulent boundary layer using single and X-wire probes. It seems that the difference between the streamwise fluctuating component of these two probes results not only from spatial resolution, but also from influence of the wall[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 103--110
EN The measurement of skin friction is presently recognized as a critical element of aerodynamic testing. Skin friction is necessary to characterize wall-bounded flows, to provide critical information necessary for computational simulations and to serve as a sensitive quantity for use in flow-control a[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 221--228
EN The paper deals with the experimental analysis of turbulent boundary layer at the flat plate for large value of Reynolds number equal Reθ ≈ 3000. The adverse pressure gradient generated by curvature of the upper wall corresponded to the case of pressure variation in axial compressor. The fully devel[...]
10
51%
Archives of Mechanics
EN The paper concerns experimental investigations of turbulent boundary layer (TBL), developing on a flat plate at Reynolds number based on momentum thickness= 3000 under an adverse pressure gradient (APG) corresponding to the case of pressure variation at axial compressor blading. In particular, the p[...]
11
51%
Archives of Mechanics
EN The paper deals with the experimental analysis of turbulent boundary layer at the flat plate for large value of Reynolds number equal Re??3000. The adverse pressure gradient is generated by curvature of the upper wall and corresponds to the case of pressure variation in axial compressor. The analysi[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 3--5
PL W artykule przedstawiono podstawowe kryteria doboru wewnętrznych farb do ścian i sufitów. Omówiono właściwości tych powłok określane przez europejskie normy. Zwrócono uwagę na aspekt ekologiczny zgodny z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE. Przedstawiono również nowoczesny rodzaj powłok dek[...]
EN The article presents the basic criteria for the selection of paints for interior walls and ceilings. Properties of these coatings determined by European standards are discussed. Attention is paid to the ecological aspect compliant with the guidelines of the European Directive 2004/42/EC. It also pre[...]
13
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 12 20--23
PL W artykule przedstawiono wielokryterialną ocenę przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem farb lateksowych. Ocenę poprzedzono charakterystyką ceramicznych mikrosfer wchodzących w ich skład. Do oceny przydatności użytkowej wytypowano pięć rodzajów fa[...]
EN The paper presents a multicriteria assessment of the usability of ceramic paints for interiors, with particular emphasis on latex paints. Five types of paints differing in manufacturing technology, physical and functional properties as well as application directions were selected for the evaluation.[...]
14
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 2 365--376
EN The paper presents the analysis of the turbulent boundary layer developed on a flat plate subjected to an Adverse Pressure Gradient (APG) and approaching separation. The aim of the study is to examine the effects of pressure gradient on a non-equilibrium boundary layer while indicating local areas o[...]
15
45%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów, które wystąpiły przy opracowaniu projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 94 od km około 305+070 do km 313+030 na odcinku Zederman - Jerzmanowice. W artykule omówiono główne zagadnienia wynikające z obowiązujących aktualnie przepisów w nawiązan[...]
EN The aim of the paper is presentation of problems that occurred while works under the project "Reconstruction of the national road No 94 from about 305+070 km to 313+030 km - section Zederman - Jerzmanowice". The basic problems concerning regulations being in force and with reference to existing are[...]
16
39%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Na podstawie przeprowadzonych badań, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych opracowano i wdrożono technologię zawracania części spalin na taśmę spiekalniczą w Spiekalni Huty im. T. Sendzimira SA. Recyrkulacja części spalin pozwoliła na znaczne obniżenie szkodliwych emisji pyłowo-gaz[...]
EN Laboratory experiments and trials in Huta T. Sendzimira resulted in development and implementation of industrial technology and equipment making it possible to recurculate a proportion of waste gases (some 20-22% or 60 000-70 000 std cu m/h) back to the sintering belt. Over a period of more than 6 m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last