Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2010 nr 1 117-120
PL W artykule opisano przyjęte założenia oraz podjęte kroki w celu wyznaczenia naprężeń i odkształceń w elementach nośnych naczepy skrzyniowej, poddanej obciążeniu zgodnemu ze specyfikacją produktu (ładowność użyteczna). Model przygotowano na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej przy użyciu pakietu NX[...]
EN The paper describes all assumptions and steps taken in order to obtain stress and deformation values in critical elements of a semi-trailer box, loaded according to recommendations found in the trailers technical datasheet (useful load capacity). The 3D model was prepared in Siemens NX5 software. Th[...]
2
100%
Polish Journal of Chemistry
2008 Vol. 82, nr 8 1489-1489
EN Results of spectral UV-Vis absorption investigations on association of copper octa-carboxyphthalocyanine, CuPcOC, are reported. Influence of pH on association is discussed. In pH < 5.5 only ag gre gates are present. Monomer appears above pH = 5.5 and at pH Greater-than or equal to 6.2 only monomeri[...]
3
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Zbadano aktywność katalityczną oktakarboksyftalocyjaniny kobaltu (CoPcOC), żelaza (FePcOC) i miedzi (CuPcOC) w aerobowym utlenianiu 2-tioetanolu, siarczku sodu i L-cysteiny. Kompleksy kobaltu i żelaza okazały się efektywnymi katalizatorami homofazowymi tych reakcji. Na aktywność katalityczną wpływ m[...]
EN In this preliminary paper the octacarboxyphthalocyanines (MPcOC) were investigated as potential catalysts in aerobic oxidation of sulfur containing compounds. The investigations of their catalytic activity are interesting both regarding the basic research and owing to their ecological aspects. Water[...]
4
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2007 Vol. 14, nr 10 1119-1127
PL Wykonano serię pomiarów elektrochemicznych w celu określenia aktywności katalitycznej oktakarboksyftalocyjaniny kobaltu, cynku i miedzi w anaerobowym utlenianiu związków organicznych zawierających grupę-SH. Badano następujące substraty: 2-tioetanol (TE), L-cysteinę i 1,4-ditio-2,3-butanodiol (DTT). [...]
EN The series of electrochemical measurements were carried out to evaluate the catalytic activity of cobalt, copper and zinc octacarboxyphthalocyanine in oxidation of organic compounds having -SH group. 2-thioethanol (TE), L-cysteine and 1,4-dithio-2,3-butanediol (DTT) were investigated as substrates. [...]
5
80%
Proceedings of ECOpole
PL Zbadano aktywność katalityczną oktakarboksyftalocyjaniny kobaltu (CoPcOC), żelaza (FePcOC) i miedzi (CuPcOC) w aerobowym utlenianiu 2-tioetanolu, siarczku sodu i L-cystciny. Kompleksy kobaltu i żelaza okazały się efektywnymi katalizatorami homofazowymi tych reakcji. Na ich aktywność katalityczną maj[...]
EN Octacarboxyphthalocyanines (MPcOC) were investigated as potential catalysts in aerobic oxidation of sulfur containing compounds. The investigations of their catalytic activity are interesting both regarding the basic research and owing to their ecological aspects. Water-soluble thiols and sulfides a[...]
6
80%
Polish Journal of Chemistry
2005 Vol. 79 / nr 12 1937-1947
EN Spectral absorption UV-Vis investigations on association of copper(II) octacarboxyphthalocyanine in aqueous solutions are reported. In 5.0x10-7-5.0x10-5 mol/dm3 concentration range monomers and dimers are mainly present. The calculated dimerization constant 106dm3/mol at 25°C and the hypsochromic sp[...]
7
71%
Polish Journal of Chemistry
1999 Vol. 73, nr 12 2013-2025
EN Results of spectral (UV-VIS) investigations on the aggregation phenomena of the freebase 2,3,9,10,16,17,23,24-octacarboxyphthalocyanine are reported. Phthalocyanine exists mainly in associated (aggregated) forms in water. The aggregates are present even in very diluted solutions. The hydrogen bondin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last