Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 6 8-11
PL Niniejszy artykuł dotyczy pojęcia koncepcji zdrowia w miejscu pracy. Przedstawiono powiązanie stanu zdrowia pracowników z kosztami ponoszonymi przez pracodawców z tytułu absencji chorobowych pracowników. Wskazano również na czynniki motywujące pracodawców do wdrażania inicjatyw promujących zdrowie w[...]
EN This article focuses on the concept of promoting workplace health. It discusses the relationship between workers' health and the cost incurred by organizations due to workers' sickness absence It presents factors that motivate employers to implement workplace health promotion. On the basis of the re[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 7 18-21
PL W nawiązaniu do opisanej we wcześniejszej publikacji („BP” nr 6) promocji zdrowia w miejscu pracy, w artykule omówiono przykłady dobrych praktyk promocji zdrowego stylu życia w polskich oraz zagranicznych zakładach pracy. Zwrócono uwagę na skuteczność oraz potrzebę tworzenia programów promocji zdrow[...]
EN In reference to the earlier publication ("BP" no. 6), which described workplace health promotion, in this article also provides examples of good practice in Poland and abroad. Attention was paid to the effectiveness and need for health promotion programs in the workplace. Literature and research sho[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 10 22-25
PL W artykule poruszono sprawy młodych pracowników (15-24 lata), ich sytuacji na rynku pracy, prawne wytyczne dotyczące zatrudniania osób młodocianych (16-18) oraz kwestię zagrożeń zdrowotnych młodych pracowników w miejscu pracy (szczególnie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego). Podano również przy[...]
EN This article discusses young workers (15-24 years), their situation in the labour market, legal guidelines for employing young persons (16-18) and the issue of health risks faced by young workers at work (especially musculoskeletal load). It also provides examples of good practices in this area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last