Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 48--49
PL Umowa leasingu stanowi rozwiązanie bardzo często wykorzystywane w obrocie prawnym pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności w branżach związanych z wykorzystaniem rozbudowanego parku maszynowego, wymagającego okresowej wymiany. Jako przykład można wskazać zarówno firmy transportowe leasingujące sam[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 10 48--50
PL W artykule omówione zostały kwestie związane z finansowaniem sprzętu specjalistycznego – czy konieczny jest jego zakup, czy bardziej racjonalne z biznesowego punktu widzenia jest skorzystanie z leasingu.
3
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 5 40--42
PL Pojęcie „rażąco niskiej ceny” nie jest zdefiniowane w ustawie. Jednak pojawia się ono w licznych wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej. W artykule omówiono, w jakich przypadkach na gruncie PZP możemy mówić o podejrzeniu rażąco niskiej ceny złożonych ofert.
4
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 6 32--34
PL W artykule zostały omówione cechy szczególne drogowych zamówień infrastrukturalnych. Przedstawiono dwa rodzaje przetargów oraz najczęściej występujące w ich przypadku problemy.
5
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 8-9 24--27
PL Czerwcowa nowelizacja PZP dokonała istotnego przełomu w kwestii kryteriów ocen ofert w zamówieniach publicznych. Do tej pory istniała zasada, że kryteria te mogą odnosić się jedynie do przedmiotu oferty, m.in. ceny oferowanych produktów/usług/robót budowlanych. Niniejszy artykuł przedstawia zmiany, [...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 5 142--146
PL W artykule opisano kwestie związane z pozacenowymi kryteriami oceny ofert w przetargach na budowę dróg. Jak wynika z obserwacji rynku i dotychczasowej praktyki zamawiających, w przypadku zamówień w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych to właśnie kryteria pozacenowe mają potencjał realn[...]
7
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 1-2 46--49
PL W artykule omówiono kwestię sporów inwestorów publicznych z wykonawcami infrastruktury transportowej, m.in. na tle innych postępowań gospodarczych. Przedstawiono również specyfikę tego typu sporów na etapie postępowania sądowego oraz jakie niosą za sobą konsekwencje.
8
63%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 59--60
PL W artykule omówiono sposób działania i powstawania spółek specjalnego przeznaczenia. Przywołano akty prawne i ustawowe, pozwalające na funkcjonowanie tego typu podmiotów. Autor wskazuje na potencjalne kierunki rozwoju i pola funkcjonowania spółek specjalnego przeznaczenia.
EN The article presents the mode of functioning and setting up repackaging vehicles. Legislative regulations allowing for the functioning of such entities have been referred to. The author points at the potential development directions and operational fields of repackaging vehicles.
9
63%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 4 35--37
PL 8 listopada 2013 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako "PZP"). Choć obecna nowelizacja nie należy do największych, wprowadza jednak istotne zmiany do systemu zamówień publicznych.
10
63%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 1-2 25--28
PL Umowa leasingu stanowi rozwiązanie bardzo często wykorzystywane w obrocie prawnym pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności zaś w branżach związanych z wykorzystaniem rozbudowanego parku maszynowego, wymagającego okresowej wymiany. Tytułem przykładu można wskazać zarówno na firmy transportowe leasi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last