Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono aktualne możliwości kształtowania bardzo złożonych elementów konstrukcyjnych metodą statycznie dopuszczalnych, nieciągłych pól naprężeń /ang. SADSF/ - przy pomocy najnowszej wersji oprogramowania jej ujęcia aplikacyjnego Jak w każdym przypadku tego ujęcia, pola takie są konstruowane po[...]
EN Possibilities of current shape design of very complex structural elements are presented by the method of statically admissible discontinuous stress fields /SADSF/ with use of the most recent version of the tool software in its application approach. As in every case of this approach, such fields are [...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 8 9-18
PL Przedstawiono metody, które pozwalają poprawnie analizować konstrukcje z brył i powłok cienkościennych, co w konsekwencji umożliwia prowadzenie dalszych obliczeń wytrzymałościowych ( na przykład MES) dla projektów dobrej jakości; pokazano, że w powłokach zbudowanych z elementów płaskich najważniejsz[...]
EN Methods permitting to properly analyse structures composed of solids and thin-walled envelopes whichallows conducting further strength calculations (e.g. by finite element method) for high quality designs. It has been shown that in envelopes composed of flat elements most important properties occur[...]
3
100%
Engineering Transactions
EN Boundary problems, characteristic for the already-known fields around convex and concave corners, are used in this part of the paper as the examples to present juxtaposition of conditions, and to obtain a solution for general conditions of the system - important for the fields that appear around nod[...]
4
100%
Engineering Transactions
EN In this part of the paper, the author presents a general concepts of algorithms of two program modules that integrate component fields around nodes into planar complex fields. The first module, the auxiliary one called module C, is used to construct the objects of incidence of the regions and the li[...]
5
100%
Engineering Transactions
EN The paper presents the results of numerical analyses of certain properties of plane stress discontinuity lines systems, which are specific for the Oyane condition, and do not appear when one assumes other yield conditions, such as Huber-Mises or Tresca conditions. The results have been obtained by [...]
6
100%
Engineering Transactions
EN As a form of introduction, the author presents in a broad outline the general concept of the SADSF method, its fundamentals, basic conditions, typical formulation of boundary problems and the essence of difficulties in problem solving. These are not only nonlinearities, singularities, and conditions[...]
7
100%
Engineering Transactions
EN In the paper, the author introduces the sets of conditions that create the algorithms of the functions on which one defines the boundary problems met in the search for discontinuous limit fields existing around isolated nodes. Among those, there are functions describing states of stress in the compo[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 45-50
PL Przedstawiono rozwiązanie zadania kształtowania ramy nośnej samochodu, które uzyskano metodą statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń /SDNPN/, zakładającą warunek wyrównanego wytężenia w stanie granicznym.
EN This paper presents the solution of shape design of the truck frame which was achieved with the method of statically admissible discontinuous stress fields /SADSF/, assuming unifrom effort in limit state as the shape criterion.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last