Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 1 193--200
PL Zanieczyszczenia mikrobiologiczne mogą stanowić zagrożenie podczas wytwarzania żywności, dlatego istotne jest stosowanie odpowiednich środków dezynfekcyjnych pozwalających zredukować możliwość kontaminacji produktu gotowego mikrobiotą towarzyszącą procesowi produkcji. Celem badań była ocena wpływu p[...]
EN Microbiological contamination may constitute a risk during food production. Therefore is highly important to apply appropriate disinfectant that reduces the possibility of contamination of the finished product by microorganisms associated with production process. The aim of this study was the assess[...]
2
100%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 1 193--199
PL Środki dezynfekcyjne w dzisiejszych czasach są niezbędnym elementem w medycynie, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Mikroorganizmy oporne lub posiadające zdolność degradacji dezynfektantów stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia człowieka, ale mogą też zostać wykorzystane w procesach uni[...]
EN Nowadays disinfectants are necessary in medicine, food and pharmaceutical industry. Microorganisms that are resistant to disinfectans or are able to degrade its, threaten the human health, but these species may be use to inactivate disinfectant solutions Divosan Forte (DF). The aim of the study was [...]
3
80%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 49 56--65
PL Skażenia substancjami ropopochodnymi stanowią ogromny problem, nie tylko w rolnictwie, ponieważ negatywnie wpływają na właściwości fizyko-chemiczne i aktywność biologiczną gleb. Związki te mogą się również akumulować w roślinach lub wraz z pyłem osiadać na ich zielonych częściach. Większość z nich t[...]
EN The contamination of soil by petroleum substances pose a huge environmental problem because of negative impact on the physical and chemical properties and biological activity of soil. Contamination may also accumulate in plants, or together with dust, deposited on green parts of plants. Most of them[...]
4
80%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
2016 R. 21, NR 1-2 133--139
PL Aktywność mikroorganizmów gleby wpływa na jej żyzność oraz strukturę, co pozwala uzyskać satysfakcjonujące plony, między innymi dzięki przemianom materii organicznej w próchnicę. Proces ten zachodzi w obecności różnych grup mikroorganizmów, których aktywność może być zaburzona w wyniku stosowania pr[...]
EN The activity of soil microorganisms affects soil fertility and structure, what leads to satisfactory crop yields, thanks to changes in the decay of organic matter. Their activity may be impaired as a result of application by farmers both fertilizers and pesticides. The degradation of cellulosic biom[...]
5
80%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 2 517--523
PL Pula farmaceutyków w środowisku powiększa się w wyniku kontaminacji wód, gruntów, ścieków, a także surowców pochodzenia zwierzęcego. Obecność antybiotyków w środowisku wpływa nie tylko na zahamowanie rozwoju mikroorganizmów, ale w stężeniu subinhibicyjnym może stymulować ekspresję genów wywołujących[...]
EN Recently amount of pharmaceutical substances in the environment is getting higher due to spreading and relocation of water and soil contamination by sources such as a livestock production or sewage. The persistence of antibiotic in the environment may affect both the inhibition of microbial growth a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last