Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
100%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The influence of morpholine sorption on selectivity to ethers in the reaction of methanol and isobutanol over alumina was studied. The catalyst was characterized by XRD, BET and porosity studies. Acid properties of A12O3 were followed by IR studies of the pyridine adsorption and a probe reaction of [...]
3
100%
Chemik
PL W pracy badano właściwości przeciwutleniające ekstraktów z zielonej herbaty. Badano wpływ zastosowanego do ekstrakcji rozpuszczalnika oraz sposób ekstrakcji na efektywność działania antyutleniającego ekstraktów. Otrzymano trzy rodzaje ekstraktów z zielonej herbaty: alkoholowy, glikolowy oraz wodny. [...]
EN The aim of this work was the study of antioxidant properties of green tea extracts. Effect of kind of the solvent (ethyl alcohol, propylene glycol and water) and types of extraction (extraction in Soxlet apparatus and maceration) on the content of quercetin-3-rutinoside and the antioxidant efficienc[...]
4
100%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 6 24--30
PL Jednym z ogniw zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest skuteczna kontrola alergenów, na którą składają się takie działania, jak m.in. identyfikacja surowców i materiałów alergennych, ocena ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia, procedury czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz szkolenia personelu. Osiąg[...]
EN Effective allergen control is one of the links to ensure food safety. The control consists of activities such as identification of raw materials, allergenic materials, assessment of the risk of cross-contamination, hygiene procedures, cleaning, disinfecting and personnel training. It is possible to [...]
5
100%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 4 27--29
PL Bezpieczne korzystanie z paliwa gazowego gwarantuje użytkownikom m.in. prawidłowy odbiór instalacji przez uprawnione organy. Jego podstawową czynnością są właściwie wykonane i zakończone pozytywnym wynikiem próby ciśnieniowe. W artykule omówiony jest projekt PN dotyczącej próby wytrzymałości i szcze[...]
6
100%
Nafta-Gaz
2004 R. 60, nr 4 210-218
PL W pracy przedstawiono potencjalne drogi otrzymywania eterów stosowanych jako komponenty benzyn silnikowych. Scharakteryzowano ich właściwości użytkowe oraz zalety ich stosowania.
EN In this work the potential ways of the synthesis of ethers, applied as motor fuel components, are presented. Properties of the ethers and the advantages of their use were characterized.
7
100%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 5 242-245
8
81%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W ostatnich latach serwatka stanowiąca odpad w przemyśle mleczarskim coraz częściej jest traktowana jako wartościowy surowiec do dalszego przerobu. Ze względu na skład chemiczny (laktoza, białka, lipidy, kwas mlekowy, witaminy z grupy B, minerały) może stanowić także naturalne źródło cennych składni[...]
EN Whey, for years considered waste in the dairy industry, is now more often treated as a valuable raw material for further processing. Chemically, whey contains lactose, proteins, fats, lactic acid, B group vitamins and minerals, so it can be also a natural source of valuable cosmetic components, e.g.[...]
9
81%
Wiadomości Chemiczne
2010 [Z] 64, 5-6 507-531
EN Milk, as colloidal mixture of proteins, lipids and vitamins is applied by known cosmetic producers. In cosmetics, milk occurs as moistening and biologically active agent (i.e. the source of vitamins and proteins), which is able to rebuilt structural proteins of skin. Moreover, milk products, such as[...]
10
81%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 3 184-188
11
81%
Wiadomości Chemiczne
2011 [Z] 65, 3-4 301-320
EN This article presents main factors influencing transdermal delivery of active ingredients in cosmetic and pharmaceutical emulsions. The emulsions are widely used as vehicles, because of their excellent solubilizing properties for lipophilic and hydrophilic active ingredients. It is shown that physic[...]
12
81%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 3 357-360
PL Przedstawiono wyniki badań otrzymywania ekstraktów z wytłoków z jabłek. Były one bogate w kwas ursolowy i wykazywały właściwości antyutleniające.
EN Conventional and ecol. apple pomaces were extd. With 96% EtOH either in Soxhlet app., or under reflux or in an ultrasound-aided process to sep. ursolic acid. The ext. showed some antioxidant properties. The extn. in the Soxhlet app. was the most efficient.
13
81%
Chemik
PL Celem badań było otrzymanie i zbadanie właściwości reologicznych nanoemulsji typu O/W stabilizowanych emulgatorami z grupy polisorbatów, w których jako fazę olejową zastosowano Crodamol PCŽ. Preparaty otrzymano metodą inwersji faz. Rozmiar cząstek fazy wewnętrznej zmierzono za pomocą techniki dynami[...]
EN The aim of this work was the preparation and rheological characterization of o/w nanoemulsions stabilized by polysorbates, containing Crodamol PC as the oil phase. The formulations were prepared by phase inversion composition method. Measurements of the internal phase droplets size were carried out [...]
14
81%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1087-1092
PL Przedstawiono charakterystykę nanoemulsji jako układów koloidalnych o dużym stopniu rozdrobnienia cząstek fazy wewnętrznej. Opisano nisko- i wysokoenergetyczne metody otrzymywania tego typu układów. Przedstawiono podstawowe surowce wchodzące w skład nanoemulsji. Omówiono także podstawowe metody anal[...]
EN Fundamentals and a review, with 63 refs.
15
81%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 2 212-216
PL Badano wpływ dodatku ekstraktów roślinnych pozyskanych w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO₂ na właściwości szamponów do włosów. Zastosowano ekstrakty z nasion porzeczki i truskawki oraz z mięty i z chmielu pozyskiwane w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. W recepturach, jako podstawowy dete[...]
EN Exts. from black currants and strawberry seeds, mint and hops made by supercrit. extn. with CO₂ were added to aq. solns. of surface active agents (Na lauryl sulfate, alkylamidopropyl betaine, diethanolamides of coconut oil fatty acids) to obtain hair shampoos. The effect of exts. on the cosmetic pro[...]
16
81%
Wiadomości Chemiczne
2013 [Z] 67, 3-4 321--344
EN This article presents the science output regarding percutaneous transport mechanisms, penetration promotors and the methods of active substances skin absorption enhancement. The interaction between cosmetic ingredient and skin cells determines efficiency of the product. The study presents the most i[...]
17
81%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 7 1364-1369
18
81%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przeprowadzono analizę termodynamiczną reakcji konwersji izobutanu do izobutenu w obecności CO[2]. Wykazano korzystny wpływ obecności CO[2] na przebieg badanej reakcji.
EN Thermodynamic consideration of the dehydrogenation of isobutane to isobutene shows that the equilibrium conversion of isobutane dehydrogenation to isobutene in the presence of carbon dioxide is much higher than that for the dehydrogenation in the steam presence.
19
81%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Artykuł opisuje wybrane metody pozyskiwania, a także analizę jakościową głównych związków polifenolowych zawartych w wytłokach z jabłek. Wytłoki jabłkowe stanowią produkt uboczny powstający podczas procesu produkcji soku jabłkowego. Ekstrakty uzyskano metodami ekstrakcji micelarnej wspomaganej ultra[...]
EN The paper describes chosen methods for the extraction and qualitative analysis of the main polyphenolic compounds contained in apple pomace. Apple pomace is a by-product generated during apple juice production. The extracts were obtained with the Ultrasound Assisted Micelle Mediated Extraction (UAMM[...]
20
81%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Celem pracy było otrzymanie nanoemulsji O/W, w których rolę fazy olejowej pełnił ekstrakt z nasion truskawki lub czarnej porzeczki otrzymany w warunkach nadkrytycznego CO2 (SC-CO2). Układy emulsyjne otrzymano metodą składnikowej inwersji faz, w T = 25°C. Jako surfaktant zastoso[...]
EN The aim of this work was the preparation of O/W nanoemulsions based on supercritical CO2 extracted (SC-CO2) oils from seeds of strawberry and blackcurrant. The emulsion systems were obtained by the phase inversion composition method, at T = 25°C. Polysorbate 80 and Natragem S15[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last