Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Informatica
PL Artykuł opisuje propozycję narzędzia ułatwiającego analizę programów tworzonych w systemie SAS (4GL). W artykule zaproponowano wykorzystanie systemowego logu, generowanego przez SAS dla każdego wykonywanego programu, w celu automatycznego tworzenia odpowiadającego mu diagramu przetwarzania. Tworzone[...]
EN The article describes an analysis tool for SAS 4GL programs. The paper proposes the use of the system log, generated by SAS for each executed program to automatically create a corresponding diagram of the processing. Created in the scalable form diagrams can be used for documentation and diagnostic [...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Firma Schneider Electric, właściciel marki Telemecanique, mając na celu zapewnienie jak najlepszej obsługi swoich klientów, ciągle udoskonala swoje produkty. Jako światowy lider w technice stycznikowej wzmacnia swoją ofertę poprzez wprowadzenie do sprzedaży kompletnej gamy przekaźników pomocniczych [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Urządzenia bezpieczeństwa, oferowane przez firmę Schneider Electric Polska, to elementy wyposażenia elektrycznego maszyn, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia osób narażonych na wypadek w miejscu pracy. Urządzenia te są elementami aktywnymi, niezbędnymi do prawidłowego [...]
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dzisiejszym świecie automatyki obok wielkich sytemów sterowania kontrolowanych przez supersterowniki, istnieją układy, dla których wystarczy zastosować przekaxnik programowalny lub mały sterownik PLC. Urządzenia te nie muszą wykonywać skomplikowanych funkcji i logarytmów. W wiekszości przypadków w[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 373-381
PL Łupek miedzionośny z rejonu Polkowic-Sieroszowic z obszaru monokliny przedsudeckiej reprezentuje zasobne w materię organiczną czarne łupki. Ich głównym składnikiem organicznym jest materiał bezstrukturalny i bituminit typu witrynitopodobnego. Pozostałe macerały grupy liptynitu to sporynit, alginit i[...]
EN The Kupferschiefer from the Polkowice and Sieroszowice districts of the Fore-Sudetic Monocline represents typical black shales of organic matter - rich. The main organic component is unstructured material and bituminite occurring as a vitrinite-like type. However other macerals of liptinite group in[...]
6
100%
Demonstratio Mathematica. Warsaw Technical University Institute of Mathematics
7
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
8
100%
Archives of Thermodynamics
EN Cooling of the hot gas path components plays a key role in modern gas turbines. It allows, due to efficiency reasons, to operate the machines with temperature exceeding components. melting point. The cooling system however brings about some disadvantages as well. If so, we need to enforce the positi[...]
9
100%
Recykling
2009 nr 3 12-13
PL Przemysł gumowy, ze względu na stosowany proces technologiczny, wytwarza duże ilości odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Ostateczną formę i parametry użytkowe wyrobów gumowych uzyskuje się w nieodwracalnym procesie wulkanizacji. Jest to ostatni z cyklu artykułów poświęconych tematyce recyklingu [...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1061-1063
11
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 323-328
PL W pracy przedstawiono metody wyższego rzędu określania odpowiedzi układów mechanicznych o parametrach losowych na wymuszenia o charakterze przypadkowym. Służą one do wyznaczania momentów rozkładu prawdopodobieństwa odpowiedzi. Pokazano sposób wykorzystania ich w MES. Algorytmy zastosowano do wyznacz[...]
EN This paper extends numerical methods for the response of mechanical systems with random parameters. The purpose of them are calculations of probabilistic characteristics (i.e. moments: expected value and correlation function). A way of solving FEM's equations with random coefficients and a numerical[...]
12
63%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1331-1334
13
63%
Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae
1999 [Z] 39 139-152
EN For some classes of functions f locally integrable in the sense of Lebesgue or Denjoy-Perron on the real line, the Kantorovich type modification F*nf of the generalized Favard operator's is considered. The rate of pointwise convergence of F*nf at the Lebesgue or Lebesgue-Denjoy points of f is estima[...]
14
63%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1092-1094
15
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przeanalizowano wpływ sposobów prowadzenia uruchomień bloku na stan naprężenia oraz krytyczne wymiary pęknięć wirnika części średnioprężnej turbiny parowej dużej mocy. Dla kilku charakterystycznych rozruchów przeprowadzono obliczenia cieplno-wytrzymałościowe z użyciem metody elementów sko[...]
EN The influence of different ways of unit starting-ups on the stress state and the critical crack size of the IP rotor of large power steam turbine has been analysed. For some chosen characteristic start-up curves the thermal and strength calculations has been made by using finite element method. Furt[...]
16
63%
Archiwum Energetyki
PL W artykule przeanalizowano wpływ sposobów prowadzenia uruchomień bloku na stan naprężenia oraz zużycie niskocyklowe kadłuba zewnętrznego części wysokoprężnej turbiny parowej dużej mocy. Dla kilku charakterystycznych krzywych rozruchowych przeprowadzono obliczenia cieplno-wytrzymałościowe przy użyciu[...]
EN This paper focuses on the thermal and stress analyses of a large power turbine casing during selected start-up processes. Firstly, some basic analysis of acquired measurement data was made allowing to select start-ups for further calculations. They were chosen supposing their negative effect on turb[...]
17
63%
Energetyka
2015 nr 10 671--673
PL Wzrost parametrów pracy bloku parowego jest silnie ograniczony przez wytrzymałość materiałów stosowanych na wysokotemperaturowe elementy maszyn i urządzeń. Podnoszenie bowiem temperatury pracy istotnie wpływa na obniżenie własności wytrzymałości elementów. Duże obciążenia cieplne, zwłaszcza w stanac[...]
EN The rise of steam parameters of power units beyond the critical point leads to a significant increase of thermo-mechanical loading of turbine components. The high intensity of heat transfer between the working medium and the solid material during unsteady operation (start-ups) results in dangerous s[...]
18
63%
Image Processing & Communications
EN By mixing colors in certain proportions we get a new color. Any change of the proportion ratio will modify the output color. Knowledge of the spectral characteristics of the constituent colors and their proportions used in the recipe allows to obtain the characteristic of the resulting color.
19
63%
Ekologia i Technika
2001 R. 9, nr 6 181-187
PL W doświadczeniu wazonowym analizowano wpływ osadów ściekowych, pochodzących z 6 różnych oczyszczalni ścieków, na określone właściwości chemiczne gleby brunatnej wyługowanej wytworzonej z piasku słabo gliniastego. Do gleby w wazonach wniesiono jednakowe ilości w przeliczeniu na sucha masę osadów, a n[...]
EN The effect of sewage sludges, taken from 6 various treatment plants, on particular phisico-chemical properties of brown leached soil, generated from lightly loamy sand, was investigated in a pot experiment. The same amount of sewage sludges, expressed in dry matter, were introduced to soil in a numb[...]
20
63%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
2015 Vol. 22, no. 3 267--278
EN The development of steam power units aims to increase the working steam parameters as they are the main factors that determine the efficiency of energy conversion. Most state of the art units are designed for supercritical steam parameters. However, the temperature level of steam feeding the turbine[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last