Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 3 72--80
PL Rozważania w artykule skupione są wokół istoty gospodarczej, środowiskowej oraz społecznej koncepcji zrównoważonego rozwoju .Autorzy dowodzą, że implementacja celów klimatycznych odbywa się przede wszystkim przez osiąganie przez państwa członkowskie celów wskaźnikowe w zakresie redukcji emisji zani[...]
EN The goal of every State is to increase prosperity. This can be achieved by properly pursuing a policy of sustainable development, understood as the pursuit of sustainable economic growth whilst maintaining a macroeconomic balance along with the implementation of a specific bundle of socially desirab[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 178-179
EN Inż. i Ap. Chem. 2004, 43, no. 3s. p. 178 Analysis of the investigation results of heat transfer in annular two-phase gas and very viscous oil Itherm-12 downflow in vertical pipes is presented in the paper. Special attention was paid to the influence of selected heat and flow parameters on intensity[...]
3
100%
Acta Poligraphica
2017 Vol. 10 23--42
EN Coefficient of Friction, COF, is a very important parameter in the process of Flexo printing technique. For all films are very important both COF: static and dynamic. For film of PET undertaken a study to determine the impact of an adhesion promoter on the COF.
4
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 65 67-74
PL Celem prezentowanego artykułu jest porównanie emisji zanieczyszczeń z cementowni w aspekcie mokrej i suchej metody produkcji cementu. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę produkcji cementu, a także towarzyszące jej emisje zanieczyszczeń. Szczególną uwagę poświęcono planom przyszłościowym cem[...]
EN The objective of the presented article is to compare the pollution emission in the cement mill with regard to the wet and dry method. This work presents the short characteristic of the cement manufacturing along with the accompanying pollution emision. The special attention has been drawn to the fut[...]
5
71%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 4 604--608
PL Dokonano oceny zawartości PCDD/F w kompostach wytworzonych z komunalnych i przemysłowych osadów ściekowych z uwzględnieniem ich pochodzenia i technologii produkcji na tle danych literaturowych dotyczących występowania dioksyn w osadach ściekowych.
EN Municipal and sewage sludges and 13 composts produced from their mixts. were analyzed for polychlorinated dibenzo-dioxins and - furanes by gas chromatog. coupled with tandem mass spectrometry. The detd. concns. of the pollutants did not exceed the allowable concns. and the composts can be used as fe[...]
6
51%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 214-215
7
51%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 87-88
8
51%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 307-308
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last