Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono nowoczesną metodę utwardzania za pomocą skoncentrowanego strumienia ciepła, warstwy przypowierzchniowej odlewów z żeliwa sferoidalnego. Zastosowanie wiązki laserowej albo plazmy łuku elektrycznego wpływa na znaczny wzrost twardości odlewanych elementów maszynn.
EN In the article a modern method of hardening the surface layer of nodular iron castings by means of intensive heat stream is presented. The application of a laser beam or an electric arc plasma results in a conciderable increase of hardness, what confirms the usefulness of the application of this met[...]
2
63%
Archives of Foundry Engineering
EN In this study surface fusion by the GTAW (in argon atmosphere) surfacing process on plate of cast iron with electric arc advance speeds from 200 to 800 mm/min and current range I=300A were performed. The geometry, microstructure, hardness, friction wear intensity were measured. A stepwise regression[...]
3
63%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 348-355
PL Praca dotyczy uszlachetniania powierzchniowego odlewów ze stopu MARM509 metodą GTAW. Oceniano podatność stopu do tworzenia nadtopień. Nadtopienia wykonano zmieniając natężenie prądu w zakresie od 50 do 300A oraz prędkość skanowania łukiem w zakresie od 200 do 800 mm/min. Proces prowadzono w atmosfer[...]
EN The study was conducted on the quantity of the heat emited in electric arc heat absorbed by the heat in casting thermal efficiences and fusion geometry in the MARM509 alloy castings treated by GT A W process. The surface fusion process was performed in argon atmosphere under varied electric arc trav[...]
4
63%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 2 263-275
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości przemieszczania elektrycznego oraz zmian natężenia prądu spawania na ilość ciepła pochłoniętego przez odlew płytki z niestopowego żeliwa sferoidalnego. Pomiary wykonano na stanowisku kalorymetrycznym. Określono sprawność cieplną procesu oraz geomet[...]
EN Tests were performed castings with unalloyed ductile graphite iron obtained in cupola. The castings were made in form of plates with dimensions 300 x 200 x 20 mm. From those castings small plates with dimensions 210 x 50 x 10 mm were cut up. These cast iron plates were fused by GTAW process using cu[...]
5
63%
Tribologia
2008 nr 1 121-128
PL W pracy oceniono intensywność zużycia ściernego odlewów z żeliwa sferoidalnego uszlachetnionego powierzchniowo techniką nadtapiania. Opracowano związek pomiędzy parametrami procesu technologicznego (natężeniem prądu, prędkości skanowania łukiem elektrycznym) a twardością oraz pomiędzy intensywnością[...]
EN The paper pursued the objective of determining relationships between GTAW process parameters and microhardness of fused zone have been developed and presented. The relationship formulas HV0,1 = f(I, vs) and Zi = f(HV0,1), are defined.
6
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 327--332
PL W pracy opisano rezultaty badań wpływu atmosfery ochronnej oraz natężenia prądu na geometrię przetopień powierzchni odlewów żeliwnych. Określono również wpływ tych parametrów na mikrotwardość w obszarze przetopienia.
EN The paper describes the results of research on the effect of protective atmosphere and applied voltage on the geometry of surface fusion penetration of cast-iron castings. The effect of those parameters on the micro-hardness in the fusion zone.
7
63%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 271--282
PL Zastosowanie skoncentrowanego strumienia ciepła do utwardzania powierzchniowego odlewów żeliwnych daje nowe możliwości poprawy ich odporności na zużycie ścierne. Biorąc pod uwagę niskie koszty urządzenia i eksploatacji, uszlachetnianie powierzchniowe odlewów żeliwnych wykonano z zastosowaniem metody[...]
EN Application of concentrated heat flux for surface hardening of cast-iron castings offers new opportunities for improving their resistance to frictional wear. Because of low equipment and operation costs, the GTAW surfacing process was employed for surface quality improvement of cast-iron castings.
8
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 281--286
PL W artykule opisano metody uszlachetniania warstwy wierzchniej odlewów żeliwnych na przykładzie wałka rozrządu. Autorzy uważają, że w szczególności uszlachetnianie warstwy wierzchniej plazmą łuku elektrycznego znajdzie szerokie zastosowanie w praktyce przemysłowej.
EN The papers describes methods that are used to improve surface layer condition of the iron castings, taking engine camshaft as an example. The authors believe that surface layer improving especially by plasma are method, will be extensively used in industry.
9
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The manuscript presents microstructure, geometrical product specification and results of scratch tests performed on the interlayer of thermal barrier coating (TBC) with Rockwell’s intender. The TBC was provided by depositing two layers; metallic interlayer and external ceramic layer onto a plate coa[...]
10
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono badania sprawności cieplnej i sprawności topienia procesu nadtapiania odlewów ze stopu Al-8%Fe z wykorzystaniem metody GTAW. Ilość ciepła przejętego przez nadtapiany odlew wyznaczono metodą kalorymetryczną. Proces nadtapiania prowadzono w atmosferze argonu zmieniając prędkość s[...]
EN The study covers to evaluation of the thermal efficiency and melting efficiency in the process of surface fusion process of Al-8%Fe alloy castings. In order to determine the amount of heat absorbed by the casting during the process of its surface fusion the calorimetric measurements were performed. [...]
11
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 409--416
PL O produkcji spawalniczej trzeciego tysiąclecia będzie decydować wydajność i jakość procesu przy równoczesnej dbałości o ochronę środowiska. Podstawowymi metodami spawania będą nadal metody łukowe a szczególnie metody wysokoenergetyczne. Dla poprawy wydajności doskonalone są urządzenia, opracowuje si[...]
12
63%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 192--197
PL Artykuł prezentuje wyniki badań efektów atmosfery ochronnej i technologicznych parametrów procesu GTAW na efektywność cieplną procesu, geometrię i strukturę przetopu, powierzchnię odlewów żeliwnych utwardzanych przez szybką krystalizację.
EN The paper presents the results of the research on the effect of protective atmosphere and technological parameters of GTAW process on thermal efficiency of the process, fusion geometry and structure, of surfaces of cast iron castings hardened through rapid crystallisation.
13
63%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 8 131--140
PL Praca dotyczy określenia sprawności cieplnej i sprawności topienia łukiem elektrycznym przy zastosowaniu elektrody nietopliwej. Dla określenia sprawności cieplnej stosowano kalorymetr przepływowy. Badania prowadzono na próbkach z niestopowego żeliwa sferoidalnego. Zmieniano moc łuku i prędkość skano[...]
EN A study was conducted on the arc and melting efficiency of the gas tungsten arc welding process. The application of the flow type calorimeter for the measurement of arc efficiency is described. The experiment compared worpice materials (spheroidal graphite cast iron) and varied arc power and travel [...]
14
63%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 10 88--96
PL Badania dotyczyły kształtowania struktury warstwy wierzchniej odlewów z żeliwa sferoidalnego drogą szybkiej krystalizacji. Analizowano strukturę i twardość pojedynczego nadtopienia oraz nadtopień nakładających się na siebie. Stwierdzono, że poprzez zmianę parametrów cieplnych procesu można regulować[...]
EN A study were carried out on formation of a surface layer structure on ductile iron castings during fast solidification. Hardness of a single fusion spot and myself lapped fusion spots were measured. It is found out that changing of thermal parameters of the process it is possible to control a width [...]
15
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2004 R. 48, nr 5 63--72
PL Wykorzystując proces TIG, wykonano przetopienia powierzchni płyt odlewów żeliwa sferoidalnego przy szybkości przesuwu głowicy spawalniczej od 200 do 800 mm/min w celu uszlachetnienia powierzchni. Mierzono geometrię i twardość przetopionych warstw. Przeprowadzono pomiary kalorymetryczne sprawności ci[...]
EN Surface fusions were performed by GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) surfacing process on plates of spheroidal graphite iron with travel speed from 200 to 800 mm/min. It was measured their geometry and hardness. Calorimetric measurements of the net heat input for the GTAW process were conducted. The re[...]
16
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents results of examination of material parameters of cast iron with structure obtained under rapid resolidification conditions carried out by means of the nanoindentation method.
17
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The influence of modes of surface fusion by electric arc plasma (GTAW method) on the hardness and wear-resistance of plain cast iron was studied. A possible mechanism of structural rearrangement in the processed material during the friction was analyzed. This mechanism is determined by specific beha[...]
18
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper is an attempt to clarify the effect of heat treatment on the cast iron structure and propagation of ultrasonic waves in it with the objective of showing the usability of this technique for diagnosis of heat treatment effects.
19
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Paper present results of permeability of moulds which have been made by lost casting wax process. Measurement and tests have been made using typical sand cast permeability tester. Measurement technique required preparing of special shape samples. All scope of tests have been realized in WSK 'PZL-Rze[...]
20
51%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 356-362
PL W pracy badano efekt oddziaływania szybkiej krystalizacji na wytrzymałość zmęczeniową odlewów ze stopu C355. Odlewy wykonane w formie metalowej uszlachetniano powierzchniowo z wykorzystaniem plazmy łuku elektrycznego. Szybka krystalizacja stopu dokonująca się po jego nadtopieniu skoncentrowanym stru[...]
EN The effect of rapid solidification on fatigue behavior have been investigated in casting alloy (C355). The alloy was cast in a permanent mold to procedure plate with a thickness of approximately 15 mm. The refinement of the structure in order to improve the fatigue strength of the surface, was accom[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last