Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Wraz z rozwojem coraz to nowych obszarów zastosowań mikroelektronicznych okładów hybrydowych przy powszechnym dążeniu do miniaturyzacji i wykorzystywania zjawisk dynamicznych, niezmiernie ważnym zagadnieniem staje się poznanie właściwości cieplnych materiałów składowych tych struktur. Znajomość taki[...]
EN Investigations in thermal properties of materials used in electronics has become a very important issue in the last decade due to the increasing power dissipation, decreasing module size and particularly due to new applications connected with non-stationary phenomena. The good knowledge about accura[...]
2
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 956-958
PL W artykule zaprezentowano dwie metody wyznaczania czułości chipu identyfikatora funkcjonującego w propagacyjnych systemach RFID pasma UHF. Czułość jest reprezentowana przez minimalną moc, która zapewnia prawidłowe działanie identyfikatora w systemie. Parametr ten stanowi podstawę dla syntezy trójwym[...]
EN Nowadays there is often a need to implement innovative solutions in Radio Frequency IDentification (RFID) which relate to different economic and public activity (in industry, commerce, science, medicine and others) [1-3]. It should be noted that among all factors affecting the operation of RFID syst[...]
3
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1469-1472
PL W artykule zaprezentowano problem syntezy obszaru poprawnej pracy dla propagacyjnych systemów RFID, przy założeniu ich prawidłowego funkcjonowania nie tylko w stanach statycznych (obiekty nieruchome), ale także w trudnych warunkach dynamicznych (obiekty zmieniające swoją lokalizację i orientację w p[...]
EN Nowadays there is often a need to design and implement innovative solutions in Radio Frequency IDentification (RFID). It should be noted that among all factors (Section 1) [4-8] affecting the operation of RFID systems the interrogation zone is the most useful parameter at the design stage [1, 2, 4].[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano efektywny proces syntezy kompletnego obwodu wyjściowego RF, w którym uwzględniono jego poprawne działanie w systemach identyfikacji pojedynczej, w czytnikach/programatorach skonstruowanych na układach IC różnych producentów. Zaprezentowana metoda może zostać zastosowana dla[...]
EN The effective synthesis process of a complete RF output circuit in a proximity range single RFID system with inductive coupling has been presented in the paper. The synthesis also incorporates problems connected with designing read/write devices constructed on the basis of integrated circuits from d[...]
5
63%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 3 459--470
EN The operation of an anti-collision RFID system is characterized by the interrogation zone which should be estimated in any direction of 3D space for a group of electronic transponders. The interrogation zone should be as large as possible. However, the many problems in this area are due to the fact [...]
6
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 234--239
PL W artykule autorzy zaprezentowali badania związane z możliwością integracji czujników z układem scalonym identyfikatora RFID. Rozmieszczenie pewnej liczby tak wyposażonych identyfikatorów na określonym obszarze daje możliwość precyzyjnego wyznaczenia wartości parametrów opisujących warunki środowisk[...]
EN The authors’ research in the subject of sensors integration with IC of RFID transponder has been presented in this paper. A deployment of some number of such equipped identifiers in a particular region gives the opportunity to determine precisely the parameter values describing ambient conditions. S[...]
7
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W prezentowanej pracy badawczej przeprowadzono analizę charakterystyk polowych dla czujnika magnetycznego zrealizowanego na dzielonej strukturze hallotronowej. Tego typu struktura posiada szereg zalet (w tym m. in. możliwość integracji w trójosiowych sondach pola magnetycznego, przy zachowaniu wysok[...]
EN The analysis of the field characteristics of magnetic sensors based on split Hall structures has been conducted in presented research work. Having a number of advantages (including the capability to be integrated into three-component magnetic probes with high spatial resolution), such split Hall str[...]
8
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono problematykę związaną z jakością procesu sterowania autonomicznymi obiektami mobilnymi. Określono wpływ liczby wykrywanych identyfikatorów na zmianę warunków komunikacyjnych. Przeprowadzono analizę wybranych przypadków konfiguracji przestrzennego rozmieszczenia identyfikatorów [...]
EN The problems connected with control process quality of mobile autonomous objects have been presented in this paper. The influence of the number of detected identifiers on modification of communication conditions has been defined. The analysis of selected cases of spatial configuration of RFID transp[...]
9
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Publikacja poświęcona jest wybranym zagadnieniom związanym z projektowaniem i analizą zjawisk cieplnych, zachodzących w mikrostrukturach elektronicznych. Celem jej jest przybliżenie praktycznych rozwiązań w zakresie analizy dynamicznych i statycznych problemów wymiany ciepła, zarówno przy użyciu met[...]
EN This paper will outline selected problems connected with thermal design and analysis of electronic microstructures. The aim of the authors is to provide a practical approach to analysis of component's dynamic temperature states as well as steady - state thermal problems solving by Computational Flui[...]
10
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule autorzy starają się odpowiedzieć na dwa pytania: czy przy obecnym zaawansowaniu technologii elektronicznej możliwe jest wykonanie bezbateryjnego, autonomicznego czujnika z interfejsem RFID, w którym energia byłaby czerpana z innych źródeł dostępnych w jego środowisku pracy, a także jaka t[...]
EN The authors answer two basic questions considered in the paper. Taking into account up-to-date progress in the electronic technology, is it possible to create an autonomous battery-free sensor with RFID interface, in which power energy is harvested from outer sources available in the application env[...]
11
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W systemach radiowej identyfikacji obiektów RFID wykorzystuje się wiele rozwiązań konstrukcyjnych anten. Często stosowanymi konstrukcjami anten czytników/programatorów pasma UHF są rozwiązania mikropaskowe ze względu na niewielkie koszty ich wytwarzania oraz kompaktowe rozmiary geometryczne. Rozwój [...]
EN Despite a variety of antenna solutions that are used in the RFID technique, new designs are still developed along with the tremendous progress in the electronic material science. Due to low costs of production and small dimensions of final equipment, the microstrip antennas are frequently utilized f[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono proces syntezy elastycznej anteny dedykowanej do pracy w półpasywnych, indukcyjnie sprzężonych systemach RFID pasma HF. Szczegółowej analizie poddano problem dopasowania anteny i chipu. Przeanalizowano także możliwość wykonania zaprojektowanej anteny w procesie druku strumieniowe[...]
EN The synthesis process of flexible antenna dedicated to semi-passive transponders of HF RFID system with inductive coupling is presented in the paper. The problem of antenna matching to a chip is considered in details. The emphasis is put on the possibility of manufacturing the antenna in the ink-jet[...]
13
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano, opracowany w ramach Programu Leonardo da Vinci, pilotażowy projekt pt. "Modułowe kursy w dziedzinie nowoczesnych sensorów" oraz jego polską wersję językową, przygotowaną przez Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Projekt obejmuje 11 podstawowych modułów szkoleniowych z dziedziny[...]
EN The pilot project entitled "Modular courses on modern sensors", elaborated in the frame of Leonardo da Vinci Programme in Polish language version, prepared by the Electronic School Group in Rzeszów is presented. The project contains 11 essential didactic modules in the field of the sensors of physic[...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 9 211-216
PL Technologia druku strumieniowego wykorzystywana jest coraz częściej do wytwarzania elastycznych struktur elektronicznych. W tym celu stosowane są specjalne tusze o różnych własnościach elektrycznych. Są to z reguły materiały bardzo drogie i ich wykorzystanie na etapie przygotowania procesu technolog[...]
EN Ink-jet printing technology is more frequently used for manufacturing flexible electronic structures. Special inks with different electric properties are used in this purpose. Since, they are usually extremely expensive their use in preliminary stages of the technology process generates huge costs. [...]
15
51%
Metrology and Measurement Systems
2014 Vol. 21, nr 3 509--520
EN The authors paid particular attention to the problem of antenna impedance measurements in the RFID technique. These measurements have to be realized by using two ports of a vector network analyzer and dedicated passive differential probes. Since the measurement process and estimated parameters depen[...]
16
51%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2016 Vol. 62, No. 2 115--120
EN The interrogation zone IZ is the most important parameter when RFID systems are considered. Its predictability is determined by the construction and parameters of antenna built in a read/write device. The IZ should be of sufficient size and appropriate to requirements established for an application [...]
17
51%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2016 Vol. 62, No. 2 129--134
EN The complete methodology of designing T- and modified ring resonators in the UHF band are presented in the paper. On the basis of proposed algorithms, the dedicated software tool has been elaborated in order to determine material parameters of contemporary substrates. The program is implemented in t[...]
18
51%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN The new numerical model of directional radiation pattern, in which part of energy is emitted in side and back lobs, has been presented in this paper. The model input values are determined on the base of primary parameters that can be read from the datasheet of used antennas. The special software too[...]
19
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1473-1476
PL W artykule zaprezentowano konstrukcję i wykorzystanie stanowiska dedykowanego do pomiarów parametrów procesu automatycznej identyfikacji RFID w warunkach dynamicznych. Podstawowym jego elementem jest opracowany pozycjoner 3D, którego konstrukcja zapewnia weryfikację funkcjonowania pojedynczego lub w[...]
EN The correct preparation of model for bilateral interaction between objects during their dynamic changes of mutual orientation in space is usually crucial to the accurate operating of a future system in real environment [1, 2]. This type of two-sided relation between elements is also the basis for op[...]
20
51%
Materials Science Poland
2016 Vol. 34, No. 4 760--769
EN The results of technological investigations in the scope of inkjet-printed flexible RFID antennas dedicated to UHF transponders and also problems with the application of nanomaterials are reported in this paper. The design of the antenna electrical circuit and the parameters of the inkjet printing p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last