Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 3 157-163
PL Zastosowanie technik informatycznych otworzyło nowy etap w dziedzinie modelowania, symulacji i przewidywania skutków wydarzeń katastroficznych. Możliwość badania odpowiedzi układu na etapie prac projektowych stanowi cenne źródło informacji szczególnie wtedy, gdy ze względu na rachunek ekonomiczny lu[...]
EN The application of computer sciences opened a new stage in modeling, simulation and catastrophic events effects' predicting. The possibility of examining the response of a system at the designing stage gives a valuable information source, especially when the economics or the estimation of a scale of[...]
2
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL
3
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
4
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
5
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
6
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
7
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
8
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
9
100%
Archives of Environmental Protection
PL W pracy opisano możliwości zastosowania algorytmu samoorganizujących się map (SOM) do identyfikacji przypadków wyjątkowo wysokiej imisji odzwierciedlonych w profilach chemicznych opadów atmosferycznych wyznaczonych techniką chromatografii jonowej. Badania prowadzono w okresie od stycznia 1999 do gru[...]
EN The present study deals with the application of self-organizing maps (SOM) to identification of "hot-spot" imission events reflected in bulk precipitation chemical profiles basing on ion chromatography analysis. An experiment was conducted in the period between January 1999 and December 2003 at the [...]
10
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
11
63%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 1 4-9
PL Praca nagrodzona przez Komitet Chemii Analitycznej PAN nagrodą ufundowaną przez firmę LGC Promochem za najlepszą pracę doktorską z chemometrii.
12
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
13
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2017 R. 22, nr 5 16--23
14
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2017 R. 22, nr 4 46--51
15
63%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 1 52--56
PL Substancje promieniochronne niewątpliwie są jedną z najlepszych metod profilaktyki przed nowotworami skóry. Niemniej jednak powszechność oraz nagminne stosowanie filtrów UW może przyczyniać się do ich akumulacji w środowisku.
16
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
17
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
18
51%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 1 22--31
19
51%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 2 48-49
20
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL W ostatnich dziesięcioleciach zauważa się dynamiczny wzrost zapotrzebowania na informacje dotyczące otaczającej nas rzeczywistości. Popyt na wiedzę dotyczy zagadnień związanych zarówno ze stanem środowiska, kontrolą jakości procesów przemysłowych i produktów, badań archeologicznych, jak i szerokiego[...]
EN A theoretical description and examples of application of selected chemometrical techniques (cluster analysis, factorial methods, correlation and regression analysis, ANOVA, time series analysis, artificial neural networks) have been presented. Special attention was paid to techniques which, in the a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last