Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 14 83-94
PL Artykuł dotyczy badań eksperymentalnych związanych z oddziaływaniem drgań pionowych na organizm dziecka siedzącego w foteliku podczas jazdy w samochodzie i porównaniu z oddziaływaniem takich drgań na człowieka dorosłego. Do badań wykorzystano manekiny: dziecka i osoby dorosłej. Manekin dziecka był p[...]
EN Analysis of vertical vibration acting on child sitting in child car seat and comparison with vibration acting on adult measured during the same car drives has been done in the paper. Measurements were done using child and adult dummies. Dummy of child was seated in the two types of child car seat: w[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule zrealizowano uproszczoną procedurę symulacji pionowych obciążeń wieloosiowego pojazdu samochodowego. Uproszczenie polega na zadawaniu wymuszeń drgań na stanowisku badawczym na koła jednej osi.
EN The paper presents simplification procedure of simulation vertical loading of multi axle automotive vehicle. The simplification consists in exciting of vibrations only wheels of one axle on testing rig.
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2014 z. 101 33--42
PL W pracy przedstawiono problematykę związaną z oddziaływaniem drgań pionowych na dziecko-niemowlę posadowione w foteliku podczas jazdy w samochodzie, w dwóch wariantach: fotelik zamocowany na fotelu przednim oraz fotelik umieszczony na kanapie tylnej. Przedstawiono zagadnienie związane z zagrożeniem [...]
EN The elaborate described issue of vertical vibrations impact on baby sitting in a car seat while driving. It concerns two options: baby car seat fitted to the front seat and to the back seat. The matter concerns danger of mechanical vibrations in means of transportation. Raised the subject of vibrati[...]
4
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 93-102
PL Realizacja standardowej procedury symulacji pionowych obciążeń samochodu wymaga pomiaru i rejestracji sygnałów kryterialnych podczas badan trakcyjnych. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu fizycznego iteracyjnej procedury kształtowania sygnałów symulacyjnych bez konieczności realizacji badan tr[...]
EN The simulation procedure of the vertical vehicle load needs measuring and recording the criterion signals during "on - road" tests. In the paper there are presented the results of physical experiment of the iteration procedure without necessity of the road tests. The results are presented as a graph[...]
5
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono system symulacji naprężeń w ramach naczep i przyczep, traktowanych jako układy ciągłe, na podstawie odkształceń w wybranych ich punktach.
EN The system of the strain simulation in the frame of trailers and semitrailers treated as continuous medium on the basis of deformation at chosen points.
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 161-167
PL W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji realizowane są badania związane z oddziaływaniem drgań pionowych na organizm dziecka siedzącego w foteliku, podczas jazdy w samochodzie. W opublikowanych z tego zakresu pracach [15], 16] i [17] wykazano potrzebę realizacji badań eksperymentalnych związanych z od[...]
EN In the Automotive Industry Institute there are performing studies related to the impact of vertical vibrations on the body of a child seated in a baby car seat while travelling in a car. In existing publications concerning this topic, the authors showed the need for experimental research related to [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last