Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 1 68-71
PL Obok ładowarek kołowych lub teleskopowych polskich "odpadowców" chyba najbardziej fascynują przerzucarki. Wydawałoby się, że ilość sprzedanych do Polski dużych maszyn wskazuje na dobrze rozwinięty system kompostowania. Rzeczywistość jest jednak inna. Dobór maszyn w Polsce odbywa się na niezupełnie j[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 84-87
PL Kompostowanie jest procesem przebiegającym w warunkach tlenowych. To obecność tlenu powoduje, że materia organiczna nie gnije, a podlega procesowi kompostowania. Po ułożeniu uprzednio przygotowanego w procesach rozdrabniania i mieszania materiału w pryzmy na płycie kompostowni najistotniejszym etape[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 2 58-61
PL By wyprodukować dobry jakościowo i spełniający normy sanitarne kompost, należy pamiętać o odsiewaniu materiału strukturalnego. Dlatego niezbędnymi maszynami w kompostowni są sita.
4
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 11 47-49
PL Wprowadzając na poziomie gminy lub związku gmin pełną, selektywną zbiórkę odpadów, nie sposób ominąć kompostowni, stającej się jednym z centralnych elementów gospodarki odpadami i recyklingu. W pierwszej części niniejszego artykułu ("Przegląd Komunalny" 10/2007) pokrótce scharakteryzowano metody prz[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 12 32-34
PL Po latach klinicznej śmierci polskiego rynku biologicznej obróbki odpadów nagle zrobił się ruch! Posypały się pytania, właściciele składowisk i odpadów nerwowo zaczęli rozglądać się w poszukiwaniu ofert dobrych i tanich kompostowni. Co się stało? Skąd ten nagły zwrot? Prawdopodobnie jest tak, jak mó[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 92-93
PL Kompostowanie jest naturalnym procesem rozpadu organiki, zachodzącym spontanicznie w warunkach tlenowych. Gromadzenie dużych ilości materiału organicznego generuje jednak znaczne techniczne problemy zapewnienia optymalnych warunków dla przebiegu tego procesu.
7
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 44-46
PL Artykuły "Polska Paranoja" ("Przegląd Komunalny" 7/2008) i "Polskiej paranoi ciąg dalszy" ("Przegląd Komunalny" 10/2008) odsłoniły bardzo istotny problem, poniekąd wyjaśniający, dlaczego tak często SIWZ i PFU inwestorów ogłaszających przetargi na budowę zakładów mechanicznej i biologicznej obróbki o[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 10 32-33
PL Pod koniec 2007 r. można było twierdzić, że rok 2008 będzie rokiem kompostowni w Polsce. Zmiana przepisów o opłatach marszałkowskich, która weszła w życie w styczniu br., wzbudziła ogromne zainteresowanie publicznych inwestorów projektami służącymi przetwarzaniu odpadów. Niestety, polska rzeczywisto[...]
9
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 10 60-63
PL Kompostowanie jest procesem naturalnym. Materia wegetacyjna po obumarciu rośliny rozkłada się, próchnieje lub gnije. Te naturalne procesy są wykorzystywane przez człowieka do przetwarzania masy roślinnej lub odpadów żywnościowych na wartościowe produkty, takie jak kompost czy półprodukty, przy jedno[...]
10
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 1 52-54
PL Pełna kontrola przebiegu procesów kompostowania jest podstawowym warunkiem pozyskania odpowiedniej jakości produktu końcowego. Kompost odpadowy powinien spełniać warunki dla deponowania w kwaterze. Substancje organiczne powinny być zmineralizowane, czyli inertne, a masa materiału charakteryzować się[...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 2 52-55
PL Zmiany w polskich przepisach dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami zapowiadają na nadchodzące lata prawdziwy boom w inwestycjach komunalnych. Coraz więcej zapytań o doradztwo wpływa do firm dysponujących technologiami mechanicznej i biologicznej obróbki odpadów. Analiza kilku różnych,[...]
12
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 7 38-40
PL Nie udały się kolejne przetargi! W Gdańsku protesty wszystkich firm biorących udział w przetargu były wręcz zaprogramowane. Można powiedzieć, że udział w postępowaniu był tylko po to, by mieć możliwość obalenia procedury. Dla postronnego zainteresowanego może to brzmi dziwnie, ale tak musiało być.
13
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 5 44-47
PL Jeśli kompostownia ma być przedsięwzięciem opłacalnym, to aspekt kosztów przetwarzania odpadów na produkt o konkretnej, wymiernej i stabilnej jakości, czyli koszt produkcji towaru o właściwościach handlowych, jest najważniejszym kryterium, wymagającym szczególnie wnikliwej analizy. Redukcji kosztów [...]
14
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 3 34-35
PL Po wyborze technologii kompostowania przyszły inwestor powinien zlecić doświadczonemu i zaufanemu konsultantowi dokładne opracowanie studium wykonalności dla projektowanego zakładu. Stanowi ono zarówno nieodzowny podkład do opracowania biznesplanu, jak i cenny dokument w ubieganiu się o zewnętrzne ś[...]
15
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 10 38-39
PL Studia i analizy opracowywane w ostatnich latach w Polsce projektów skanalizowania rejonów wiejskich wykazują, jak dużo błędów koncepcyjnych, podobnych do tych, jakie wiele lat temu nagminnie popełniano w Austrii, jest w nich zawartych. Dziś, już choćby z tytułu dostępności dla gmin środków przewidz[...]
16
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 4 48-50
PL Kompostowanie na skalę przemysłową wymaga zastosowania wielu różnorodnych, skomplikowanych i drogich maszyn. Wielofunkcyjność takich urządzeń to jeden z podstawowych warunków opłacalności w działaniu kompostowni komercyjnych. Jakość kompostu uzależniona jest od wielu czynników, wśród których jednym [...]
17
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 4 30-33
PL W austriackich landach kompostownie są dziś w pełni integralną częścią systemów gospodarki odpadami. Podstawą tych systemów jest zasada selektywnej zbiórki "u źródła". Uznając, iż bioodpady są cennym źródłem próchnicy, doskonali się systemy ich zbiórki i udostępniania kompostu ludności. Nawet w najw[...]
18
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 3 36-38
PL W prawodawstwie polskim nie ma żadnych formalnych definicji kompostowania i kompostu, beztlenowego rozkładu (fermentacji metanowej) ani technologii mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania. Nie wiadomo więc, jakie warunki należy spełnić, aby materiał, który powstaje w procesie biologicznego przet[...]
19
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 5 36-38
PL Dzięki zawartości organicznych substancji odżywczych, żywych organizmów i mineralnych elementów śladowych oraz luźnej strukturze i zdolności do wchłaniania i wiązania ogromnej ilości wody kompost tworzy optymalne warunki dla rozwoju roślin, mikroorganizmów i pożytecznych zwierząt. Dlatego w Austrii [...]
20
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 2 54-56
PL Generalnie akty prawne regulujące rynek kompostu w krajach "starej" Unii Europejskiej można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią standardy chroniące zdrowie ludzi i środowisko, wprowadzane w związku z faktem, że kompost jest wytwarzany z odpadów. Druga grupa standardów, wynikająca z tzw. podej[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last