Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 4 713--728
PL W pracy przedstawiono skuteczną metodę wyboru odpowiednich gatunków roślin do wykorzystania przy rekultywacji terenów górniczych na terenie kopalni rud żelaza Chadormaloo w środkowej części Iranu, w pobliżu miasta Bafgh, w prowincji Yazd. Po wyczerpaniu zasobów kopalni planowane jest całkowite jej z[...]
EN This paper describes an effective approach to select suitable plant species for reclamation of mined lands in Chadormaloo iron mine which is located in central part of Iran, near the city of Bafgh in Yazd province. After mine’s total reserves are excavated, the mine requires to be permanently closed[...]
2
63%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 3 953--968
PL Wybór gatunków roślin jest decyzją podejmowaną w oparciu o wiele kryteriów i stanowi poważne wyzwanie strategiczne dla wielu firm. Konwencjonalne metody wyboru gatunków roślin okazują się niewystarczające w przypadku nieprecyzyjnej oceny i nie w pełni zdefiniowanych określeń językowych. W celu przez[...]
EN Plant species selection is a multi-criteria evaluation decision and has a strategic importance for many companies. The conventional methods for plant species selection are inadequate for dealing with the imprecise or vague nature of linguistic assessment. To overcome this difficulty, fuzzy multi-cri[...]
3
51%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 4 1015--1026
PL W pracy podjęto próbę opracowania uniwersalnego modelu do prognozowania postępu prac kombajnów do drążenia tuneli we wszystkich rodzajach skał. W pierwszym etapie przeprowadzono analizę wyników badań w tym zakresie prowadzonych uprzednio w kopalni węgla Tabas (jest to największa i w pełni zmechanizo[...]
EN The paper intends to generate a universal model to predict the performance of roadheaders for all kinds of rock formations. In this regard, we first take into account the outcomes of previous attempts to explore the performance of roadheaders in Tabas Coal Mine project (the largest and fully mechani[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last