Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1597--1603, CD
PL Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na rozwój transportu kolejowego na terenie aglomeracji krakowskiej oraz opisanie działań podejmowanych w związku z nimi. Zakres artykułu obejmuje kolejowe przewozy pasażerskie w obrębie aglomeracji miejskiej (Szybka Kolej Aglomeracyjna).
EN The article discusses current issues associated with the development of rail transport within the Cracow Agglomeration. The work focuses on factors which determine it and the actions taken to fulfil them.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 712--717, CD
PL W artykule przedstawiono wybrane kwestie związane z uwarunkowaniami dotyczącymi utrzymania pojazdów kolejowych. Omówione zostały podstawowe akty prawne regulujące proces utrzymania w skali europejskiej oraz w warunkach polskich. Scharakteryzowano system zarządzania utrzymaniem (MMS), wymagania stawi[...]
EN The article analyzes issues related to the latest conditions for the maintenance of railway vehicles. Basic legal acts regulating the maintenance process on a European scale and in Polish conditions were discussed. Maintenance management system (MMS) and maintenance system documentation have been ch[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1604--1609, CD
PL W artykule dokonano oceny wpływu inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej na połączenie kolejowe pomiędzy Wieliczką i Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków – Balice. Wykorzystano w tym celu dane dotyczące pomiarów napełnienia pociągów w relacji Wieliczka Rynek – Kopalnia – Kra[...]
EN The article discusses current issues associated with infrastructure investments on the railway Wieliczka - Balice Airport and their impact on the development of this connection. The work focusses on: evaluation of the daily passengers number and technical parameters of two lines before and after the[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 952--956, CD
PL W artykule na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw transportu kolejowego, przedstawiono charakterystykę wybranych wskaźników związanych z analizą korzyści kosztów i analizą kosztu cyklu istnienia, które można zastosować przy ocenie efektywn[...]
EN Based on the experience from research and development work for railway transport companies, the paper presents the characteristics of selected indices relating to the Cost-Benefit Analysis and the Life Cycle Cost (LCC) Analysis, which can be applied in an assessment of the effectiveness of rolling s[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last