Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architecture Civil Engineering Environment
EN Experimental testing of epoxy adhesives, which are commonly used in civil engineering for the strengthening of existing structures with composite products have been a topic of limited studies. It was due to the damage which usually occurred not in the adhesive layer but in the strengthened material.[...]
2
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym wykorzystywanym w budownictwie sprawiają, że stosowanie klejów w połączeniach powoduje konieczność określenia parametrów reologicznych oraz wpływu czynników zewnętrznych na ich właściwości, jak np. temperatura. W pracy przedstawiono wyniki dynamiczno-mech[...]
EN Requirements for construction materials used in civil engineering make that the use of adhesives in connections results in the necessity to determine rheological parameters and the influence of external factors on their properties, such as temperature. The paper presents the results of dynamic-mecha[...]
3
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Praca przedstawia analizę termiczną wybranego kleju metakrylowego podczas procesu wiązania. W pierwszym etapie wykonano analizę termowizyjną powierzchni próbki kleju. Wyniki przedstawiono w formie termogramów oraz w postaci wykresu zmiany temperatury powierzchniowej kleju w trakcie pierwszych 22 min[...]
EN The paper presents thermal analysis of the selected methacrylate adhesive during the bonding process. In the first stage, a thermovision analysis of the adhesive sample surface was made. The results are presented in thermograms and in the form of the surface temperature change graph of the adhesive [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last