Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 146
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1475-1488
PL Jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) był prof. nauk ekonomicznych Marian Madeyski. Ten znakomity ekonomista i organizator transportu był długoletnim dyrektorem ITS (1961-1977), członkiem Polskiej Akademii Nauk (PAN), a także twórcą kierunku i założyci[...]
EN One of the most prominent figures in the history of the Motor Transport Institute (ITS) in Warsaw was Professor of economic science Marian Madeyski. This eminent economist and organizer of transport, was a longtime director of ITS (1961-1977), a member of the Polish Academy of Science, and also the [...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono nową instalację ziębniczą do osuszania powietrza. Urządzenie ziębnicze zastosowane do oziębiania powietrza zużywa znacznie mniej energii od dotychczasowych rozwiązań. Uzyskuje się to dzięki zastosowaniu zakumulowanego w parowaczu zimna do podniesienia sprawności termicznej o[...]
4
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy przedstawiono kryteria inicjacji odszraniania powierzchni wymiennika ciepła. Kryteria anali-zowane to: strata ciśnienia, akumulacja "zimna", rozruchu, ekonomiczne ... itd. W literaturze brak jest jednoznacznego kryterium pozwalającego na odpowiedź, w którym momencie powstają warunki do rozpo[...]
EN The criteria of the defrosting initiation of the beat exchanger surface will be presented in the article. The criteria, which will be analysed are following: pressure leak, "cold" accumulation, starting and economical ones... etc. The univocal criterion letting for the answer, in which moment the co[...]
5
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
1999 Vol. 10 303-321
PL W artykule przedstawiono nowe tendencje budowy chłodniowców uniwersalnych. Są to statki służące do transportu ładunków chłodzonych w szerokim zakresie temperatur. W pracy analizowane będą problemy: izolacji ładowni jednostek morskich, instalacji ziębniczych ziębionych pośrednio i bezpośrednio, nowyc[...]
EN The tendencies of the universal reefer ships building were presented in the article. There are the ships used to transport the refrigeration loads in the wide range of the temperatures. The following problems will be analyzed in the paper: insulation of the marine units holds, refrigerated installat[...]
6
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
1998 nr 1 4-9
PL Przedstawiono aktualne problemy wymiany R12 oraz przyszłe - R22, ze szczególnym uwzględnieniem operacji typu "drop in" dla R12. Omówiono zastosowanie mieszanin zeotropowych w miejsce R12 i R22 w chłodniach prowiantu i klimatyzacji jednostek morskich.
EN The problems related to the present-day replacement of refrigerant R12 and future problems related to the replacement of refrigerant R22 are discussed in the paper. A special attention is paid to the R12 replacement by the so-called "drop in" method. The application of zeotropic mixtures in marine c[...]
7
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
1998 nr 2 56-59
PL Zwrócono uwagę na aspekt ekonomiczny wymiany czynnika R12 na jego przejściowy substytut Forane FX56 (R409A). Omówiono przykłady takich operacji w okrętowych urządzeniach chłodniczych "prowiantówek" i klimatyzacji.
EN A special attention is paid to the economic aspect of replacement of refrigerant R12 by its temporary substitute Forane FX56 (R409A). The examples of replacement of refrigerant in cold storage rooms and air-conditioning in marine systems are described in this paper.
8
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2000 Vol. 11 263-282
9
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Ustosunkowując się do artykułu polemicznego Pana inż. J. Oberga oceniam pozytywnie samo zainteresowanie problemem odszraniania oziębiaczy powietrza. Generalnie jednak stosowanie systemu odszraniania grzałkami elektrycznymi w chłodnictwie należy traktować jako zdecydowanie niekorzystne. Jest to podwó[...]
10
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono wpływ szronienia i odszraniania na cykle działania nowej ziębiarki według polskiego patentu nr 185 277. Wykazano zmniejszony wpływ procesu odszraniania nowego wynalazku na bilans cieplny komór. Zwrócono też uwagę na wzrost współczynnika czasu działania oziębiacza i ziębiarki[...]
EN The influence of frosting and defrosting on operating cycles of new refrigeration unit, which was build accordingly to polish patent no. 185 277, is introduced in the article. It is shown, that the influence of defrosting on heat balance of refrigerated chambers is smaller in new invention. The atte[...]
11
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
EN The significance of defrosting in working of refrigerating systems was introduced in the article. The classification of defrosting systems was discussed and differences in consumption of energy were pointed out. There also was presented the row of new patents leaning on entirely new idea of defrosti[...]
12
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono wpływ szronienia i odszraniania na cykle działania ziębiarki. Wykazano istotny wpływ procesu odszraniania na bilans cieplny komór. Zwrócono też uwagę na współczynnik czasu działania oziębiacza i ziębiarki pracujących w warunkach szronienia.
EN The influence of frosting and defrosting on operating cycle of refrigerator is introduced. Essential influence of defrosting on thermal balance of refrigerator cabinet is shown. The attention is also turned on coefficient of operating time of refrigerating plant working under frosting conditions.
13
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono nowe kryterium inicjacji odszraniania chłodnicy powietrza. Wynika ono z analizy średnicy krytycznej rury pokrytej warstwą szronu (minimum k). Podano sposób określenia momentu odszraniania. Powstaje tu pytanie, kiedy i czy zawsze konieczne jest odszranianie parownika urządzen[...]
EN In papers imaged new canon initation defrosting air coolers. Arises ono by analyses critical diameter pipes with thickness rims (minimum k). Application expedient definitely defrosting air coolers. Arises herein putting, when and if always is necessary defrosting vaporizer devices refrigerator.
14
100%
Polish Maritime Research
EN In the papre different design solutions of refrigeratig systems are considered, which are applicable to the universal refrigared ships employed in shipping of refrigerated cargo within a wide range of temperature. The example systems are analyzed and compared to each other with the use of the exoerg[...]
15
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Zakład Chłodnictwa
2002 Nr 568(1) 2-268
EN The aim of this dissertation to determine the influence of frosting and effects of air cooler surface frosting of refrigeration cycles on environmental degradation. The first chapter deals with the fundamental problems of frosting and defrosting of air coolers used in cooling equipment. Examinat[...]
16
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
17
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono teoretyczny opis systemów odszraniania gorącym gazem i innych oraz sprawność energetyczną odszraniania chłodnic powietrza. Rozważono problem oszczędności energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia ziębnicze na proces odszraniania. Przedstawiono możliwości oszczędzania e[...]
EN The theoretical description of the defrosted system by the hot gas and others and the energetic efficiency of the defrosted air cooler have been presented in the article. The problem of economizing of the electric energy used by the refrigerated defrosted systems for refrigeration process is conside[...]
18
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 7/8 17-19
PL Artykuł przedstawia przeprowadzonebadania na podstawie których można dokonać wyboru właściwego termostatu do wtryskarki.
19
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
1999 nr 7 23-30
PL W artykule zostal przedstawiony opis szeregu systemów odszraniania: gorącym gazem , elektrycznegoi innych
20
100%
Transport Samochodowy
2014 z. 4 87--108
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last