Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 198
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań na temat potrzeb informacyjnych firm MSP w branży TSL. Badania przeprowadzono wśród kilkudziesięciu firm regionu łódzkiego. Pogrupowano potrzeby informacyjne przedsiębiorstw na firmy nastawione na intensywne korzystanie ze wsparcia informatycznego i na takie, kt[...]
EN The paper presents the results of research on information needs of logistics SME companies. The study was carried out among dozens of companies in Lodz region. Information needs of companies are classified into two groups. Group One companies focused on intensive use of IT support.Group Two companie[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Istnieje pogląd, że architektura dziś już nie istnieje. Istnieją jednak dzieła architektury. Nawet współcześni architekci używają też pojęć, które definiują architekturę w kategoriach stylu. W bardziej ogólnych kategoriach architektura dziś uczestniczyć może w cywilizacji śmierci bądź cywilizacji mi[...]
EN There is an opinion that architecture does not exist today. However, oeuvres of architecture do exist. Even contemporary architects use notions which define architecture in categories of style. In more general categories, today's architecture may participate in the civilization of death or the civil[...]
3
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 4 58-61
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Teoria Witruwiusza znajduje analogie w pojęciach używanych przez architektów modernistycznych i postmodernistycznych. Współczesne interpretacje nie powinny ograniczać się do samego tekstu, lecz odnieść się także do kontekstów. Ważne jest więc również to jak rozumiał architekturę niemal współczesny m[...]
EN Is possible to find the analogy between Vitruvius, modern and postmodern concepts of architecture. Contemporary interpretation must have relations not only with text but to context too. It is important how architecture is understand by Cicero. In conclusion is possible to define the Vitruvius theory[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przypadkiem, który jest tematem tego tekstu, stała się ekspozycja w pawilonie polskim na XI Biennale Architektury w Wenecji w 2008 nosząca tytuł "Hotel Polonia". Jest to wypowiedź, którą można zaklasyfikować jako formę krytyki architektonicznej. Zaprezentowana w Wenecji analiza krytycznego podejścia[...]
EN Case study analyzed in this text is exposition in Polish pavilion on XI Biennale of Architecture in Venice named "Polonia Hotel". This utterance can be classified as a form of architectural criticism. Presented in Venice, critical analyze of contemporary architecture in Poland, was investigated with[...]
6
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2009 nr 8 44-45
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Narastający chaos w krajobrazie miejskim Warszawy sprawia, że historyczne założenia osi kompozycyjnych ulegają zatarciu. Przypadkowe lokalizacje obiektów oraz ubóstwo realizowanych programów funkcjonalnych, może w najbliższym czasie spowodować, że Warszawa przestanie być miastem atrakcyjnym dla inwe[...]
EN Due to escalating chaos in the development of Warsaw urban landscape, the historical axes of the overall city composition are succumbing to erasure. The ad hoc location of new developments, together with the poverty of the functional program, conspire to ensure that Warsaw will stop being an attract[...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN A beauty of architecture is for us the changing phenomenon. This phenomenon belong to Absolute Beauty manifesting in nature, in man and his works. Some examples show different situations of different presence of beauty in contemporary architecture. In conclusion is possible to say according Plotin, [...]
9
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Architecture is an art because its composite language of expression has a poetic dimension. It is a phenomenon that may be comprehended intuitively in its entirety. It may produce a cathartic experience of purification and fulfilment. A work of architecture can also pose existential questions on the[...]
10
100%
Postępy Fizyki
11
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 6 33-39
12
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 2 42--43
13
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 2 52-57
14
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 3 46-51
15
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
16
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 4 37--45
17
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 5 13--14
18
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 5 41
19
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 5 46--49
20
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2016 nr 11 14--15
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last